Telepengedélyezés egyszerűbben


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Tavaly április óta lényegesen egyszerűbb és gyorsabb a telepengedélyezési eljárás, jónéhány tevékenység már csak bejelentés-köteles, és csak indokolt esetben vonnak be szakhatóságokat az eljárásba. Az új eljárást a 358/2008. (XII. 31.) Kormányrendelet szabályozza, ami 2009. áprilistól hatályos, és 2009. októberében módosult.

Az új szabályozás értelmében az eddigi 165 helyett csak 66 tevékenységi körre kell engedélyezési eljárást folytatni, 83 tevékenységi körnél elegendő bejelenteni a telep létesítését. Az ipari területen, valamint a 6 hónapnál nem régebbi jogerős és végrehajtható használatbavételi vagy végleges fennmaradási engedéllyel rendelkező telepen minden tevékenység engedélyezés nélkül, bejelentés alapján gyakorolható. Az ipari területeken kívül engedélyezésre csak azoknál a tevékenységeknél van szükség, amelyeknél a környezetben élők nyugalmának, egészségének biztosítása, a környezet védelme indokolttá teszi, és ezek a célok más úton – így például utólagos ellenőrzéssel – nem lennének elérhetőek.

Eljárás bejelentésnél

A bejelentés az engedélyezéssel szemben azt az előnyt biztosítja a vállalkozásoknak, hogy annak megtörténtével az adott tevékenység gyakorlását azonnal meg lehet kezdeni. Az ügyintézés annyival is egyszerűbb, hogy átkerült a kistérségi jegyzőhöz.

Természetesen az üzemnek és működésének továbbra is meg kell felelnie a jogszabályoknak (például építésügyi, tűzvédelmi, környezetvédelmi rendelkezések), de nem kell minden hatóságnál külön kérelmet benyújtani, az eljárás lényegesen egyszerűsödik.

A bejelentés-köteles tevékenységnél a kérelem benyújtását követően a jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetve ezek hiányában az építési törvényben rögzítettek szerint a bejelentésben feltüntetett telepen végezhető-e az adott tevékenység. Amennyiben azt állapítja meg a jegyző, hogy a kérelemben jelzett tevékenység nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.

Ha azonban a jegyző nem talál kifogást, haladéktalanul nyilvántartásba veszi a telepet. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi, és értesíti a szakhatóságokat, akik a bejelentés kézhezvételétől számított 22 munkanapon belül ellenőrzik a telepet. A rendelet melléklete határozza meg, hogy az adott ügyben melyik szakhatóságnak kell vizsgálatot tartania.

Engedélyek gyorsabban

A rendelet 2. számú melléklete sorolja fel azt a 66 tevékenységet, illetve szolgáltatást, amelynek végzéséhez továbbra is szükség lesz telepengedélyre. A tevékenység a jogerős engedély nélkül nem kezdhető meg, azonban az eljárás egyszerűbb és gyorsabb. A kérelmet ugyanis a telep helye szerint illetékes kistérségi jegyzőhöz, Budapesten pedig a kerületi jegyzőhöz kell benyújtani, és a továbbiakban a hatóságok felé ő intézkedik, sok időt megtakarítva ezzel a vállalkozásnak. A jegyző a telepengedély kiadása előtt helyszíni szemlét tart a telepen, amelyről értesíti a kérelmező vállalkozást, a teleppel szomszédos ingatlanok tulajdonosait, valamint az eljárásban közreműködő szakhatóságokat.

A jegyző a beszerzett szakhatósági hozzájárulások alapján és a településrendezési, építési előírásokkal összevetve vizsgálja, hogy a telep megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Amennyiben igen, akkor 30 napon belül kiadja a telepengedélyt. Kisebb hiányosságok esetén pedig hiánypótlásra szólítja fel a vállalkozást.

Szabálytalan tevékenység

Amennyiben a szakhatóságok vagy a jegyző valamilyen hiányosságot állapít meg, és az üzemeltető a felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket, a jegyző az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra felfüggesztheti a tevékenység gyakorlását a telephelyen, vagy a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam meghatározásával vagy más módon korlátozhatja, vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja.

Amennyiben pedig a vállalkozás telepengedély-köteles tevékenységet telepengedély nélkül, vagy bejelentés-köteles tevékenységet bejelentés nélkül végez, vagy a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak,
a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, illetve a telepet törli a nyilvántartásból.

A cikk az Adóparadicsom magazin 2009/3. számában jelent meg.


Kapcsolódó cikkek

2024. június 21.

A kisgyermekes szülők érdekében indított versenyfelügyeleti eljárást a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a szlovákiai EC Global SVK s.r.o. vállalkozással szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt; a GVH gyanúja szerint a cég a weboldalán reklámozott, jellemzően kisgyermekes szülőknek ajánlott termékek esetében megtéveszti a fogyasztókat az egészségre és gyógyhatásra vonatkozó állításokkal.

2024. június 21.

Sok céget érhet kellemetlen meglepetés, mert hamarosan lejár a NIS2 regisztráció határideje

Már csak pár napja maradt belépni a nyilvántartásba azoknak a hazai vállalatoknak, amelyekre kiterjed a NIS2, vagyis a felülvizsgált uniós kibervédelmi irányelv – hívja fel a figyelmet az EY. Résen kell lenniük a konszolidált beszámolót készítő társaságok tagvállalatainak is, hiszen elég cégcsoport szinten elérni a meghatározott minimum bevételt és létszámot, hogy rájuk is vonatkozzanak a kötelezettségek. Az óvatlan szervezetek számára a mulasztás súlyos bírsággal, sőt a vezető eltiltásával is járhat.  

2024. június 21.

Tagok védelme a létesítő okirat módosítása során

A Ptk. helyes értelmezése szerint akkor is valamennyi tag egyhangú határozatára van szükség a létesítő okirat módosításához, ha a módosítás valamennyi tag jogait azonos módon hátrányosan érintené, vagy valamennyi tag helyzetét azonos módon hátrányosabbá tenné. Az „egyes tagok” kifejezés alatt egy, több, de akár valamennyi tag is értendő – a Kúria eseti döntése.