Telepengedélyezés


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Egy évvel ezelőtt lépett hatályba az a jogszabály, amely lényegesen egyszerűbbé és gyorsabbá tette a telepengedélyezési eljárást. Jónéhány tevékenység már csak bejelentés-köteles, és csak indokolt esetben vonnak be szakhatóságokat az eljárásba.

A 358/2008. (XII. 31.) Kormányrendelet értelmében, amely 2009. március 31-én lépett hatályba, a korábbi 165 helyett csak 66 tevékenységi körre kell engedélyezési eljárást folytatni, 83 tevékenységi körnél elegendő bejelenteni a telep létesítését. Az ipari területen, valamint a 6 hónapnál nem régebbi jogerős és végrehajtható használatbavételi vagy végleges fennmaradási engedéllyel rendelkező telepen minden tevékenység engedélyezés nélkül, pusztán bejelentés alapján gyakorolható. Az ipari területeken kívül engedélyezésre csak azoknál a tevékenységeknél van szükség, amelyeknél a környezetben élők nyugalmának, egészségének biztosítása, a környezet védelme indokolttá teszi, és ezek a célok más úton – így például utólagos ellenőrzéssel – nem lennének elérhetőek.

Eljárás bejelentésnél
A bejelentés az engedélyezéssel szemben azt az előnyt biztosítja a vállalkozásoknak, hogy annak megtörténtével az adott tevékenység gyakorlását azonnal meg lehet kezdeni. Az ügyintézés annyival is egyszerűbb, hogy átkerül a kistérségi jegyzőhöz.
Természetesen az üzemnek és működésének továbbra is meg kell felelnie a jogszabályoknak (például építésügyi, tűzvédelmi, környezetvédelmi rendelkezések), de nem kell minden hatóságnál külön kérelmet benyújtani, az eljárás tehát lényegesen egyszerűsödött.

A bejelentés-köteles tevékenységnél a kérelem benyújtását követően a jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetve ezek hiányában az építési törvényben rögzítettek szerint a bejelentésben feltüntetett telepen végezhető-e az adott tevékenység. Amennyiben azt állapítja meg a jegyző, hogy a kérelemben jelzett tevékenység nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja. Ha azonban a jegyző nem talál kifogást, haladéktalanul nyilvántartásba veszi a telepet. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi, és értesíti a szakhatóságokat, akik a bejelentés kézhezvételétől számított 22 munkanapon belül ellenőrzik a telepet. A rendelet melléklete határozza meg, hogy az adott ügyben melyik szakhatóságnak kell vizsgálatot tartania.

Engedélyek gyorsabban
A rendelet 2. számú melléklete sorolja fel azt a 66 tevékenységet, illetve szolgáltatást, amelynek végzéséhez továbbra is szükség lesz telepengedélyre. A tevékenység a jogerős engedély nélkül nem kezdhető meg, azonban az eljárás egyszerűbb és gyorsabb lesz. A kérelmet ugyanis a telep helye szerint illetékes kistérségi jegyzőhöz, Budapesten pedig a kerületi jegyzőhöz kell benyújtani, és a továbbiakban a hatóságok felé ő intézkedik, sok időt megtakarítva ezzel a vállalkozásnak. A jegyző a telepengedély kiadása előtt helyszíni szemlét tart a telepen, amelyről értesíti a kérelmező vállalkozást, a teleppel szomszédos ingatlanok tulajdonosait, valamint az eljárásban közreműködő szakhatóságokat.
A jegyző a beszerzett szakhatósági hozzájárulások alapján és a településrendezési, építési előírásokkal összevetve vizsgálja, hogy a telep megfelel a jogszabályi előírásoknak. Amennyiben igen, akkor kiadja a telepengedélyt. Kisebb hiányosságok esetén pedig hiánypótlásra szólítja fel a vállalkozást.

Szabálytalan tevékenység
Amennyiben a szakhatóságok vagy a jegyző valamilyen hiányosságot állapít meg, és az üzemeltető a felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket, a jegyző az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra felfüggesztheti a tevékenység gyakorlását a telephelyen, vagy a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam meghatározásával vagy más módon korlátozhatja, vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja.
Amennyiben pedig a vállalkozás telepengedély-köteles tevékenységet telepengedély nélkül, vagy bejelentés-köteles tevékenységet bejelentés nélkül végez, vagy a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak,a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, illetve a telepet törli a nyilvántartásból.


Kapcsolódó cikkek

2024. május 23.

DLA Piper: átalakulóban a hazai energiapiac

Magyarország energiaimport-kitettsége 85 százalék feletti, de ez az arány a klímasemlegesség felé tett lépésekkel csökkenthető. A kilátások pozitívak: gáztárolóink jelenlegi töltöttségi szintje a régióban az egyik legmagasabb, naperőművi kapacitásunk mintegy 6 ezer MW, illetve a lakossági villamosenergia-fogyasztás is csökkenő tendenciát mutat. A DLA Piper Hungary szakértői sorra vették azokat a tényezőket, melyek az energiaszektor átalakulására a legnagyobb hatással bírnak.

2024. május 23.

EY: Új EU-s szabályozás mutatja, mi a kibervédelem minimuma

Hatalmas károkat okoz a kiberbűnözés a pénzügyi szektorban, amire az Európai Unió választ kíván adnia az úgynevezett DORA rendelettel. A már jövőre élesben működő kiberszabályozás segít felkészíteni az európai, köztük a hazai pénzügyi szervezeteket az online támadások kivédésére – hívja fel a figyelmet az EY. A vállalatoknak jól felfogott érdeke, hogy megfeleljenek a DORA által nyújtott minimális elvárásoknak, de érdemes egy jóval komplexebb, személyre szabott megközelítés alkalmazni, hogy mindenképp elkerüljék a komoly anyagi és reputációs kárral járó biztonsági incidenseket.