Eu-n belüli szolgáltatás


Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

EU-n belül ügynöki szolgáltatást nyújtunk (termékértékesítések közvetítése) olyan másik tagállamban regisztrált adóalanynak, aki Magyarországon nincs regisztrálva.
Magyar cég ügynöki szolgáltatást számláz külföldi partnerének.
Feltevésünk szerint a következő szabályozást kell követnünk (Forrás: PM honlap 2004-06-28-án publikálva a Magyarázatok az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 2004. május 1-jétől hatályos módosításához.)

„A 15. § (1) bekezdésétől eltérően a 15. § (5) bekezdésében meghatározott, valamint a Közösségen belüli teherközlekedés és az ehhez járulékosan kapcsolódó szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatásnyújtások és termékértékesítések közvetítése esetén, ha az más nevében és javára történik, a teljesítés helyének – a (11) bekezdésben meghatározott eltéréssel – azt a helyet kell tekinteni, ahol a szolgáltatásnyújtás ténylegesen történik.

A fentiek értelmében tehát nem csak a szolgáltatásnyújtások, hanem a termékértékesítések más nevében és javára történő közvetítése esetében is alkalmazandó az áfa-törvény 15/A.§ (11) bekezdésében foglalt szabály, vagyis a teljesítés helyének az a tagállam minősül, amely az ügynöki szolgáltatást megrendelőt adóalanyként nyilvántartásba vette, amennyiben a megrendelő nem regisztrált adóalany abban a tagállamban, ahol az ügynöki tevékenységet ténylegesen nyújtják.”

1. Fenti idézet azt jelenti-e, hogy ügynöki tevékenységünk (melynek keretében termékértékesíteseket közvetít) teljesítési helye az a tagállam, ahol a megrendelőt adóalanyként nyilvántartásba vették, azaz áfa nélküli számlát kell-e kibocsátanunk?
2. Az így szerzett árbevétel bele számít-e az áfa-visszaigénylési összeghatárba?
3. Az áfa-bevallás mely sorában kell feltüntetni az árbevételt?

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Társaságunk Olaszországban végez termékhez kapcsolódó szerelést Magyarországon illetőséggel rendelkező megrendelő részére. Tehát a szolgáltatásokat a megrendelő a szolgáltatásnyújtás tényleges teljesítésének helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban nyilvántartásba vett adóalany. Ebben az esetben alkalmazható-e az áfa törvény 15/A. § (12) bek. mely szerint a teljesítés helyének azon tagállam területét kell tekinteni, amelyben a szolgáltatást megrendelőt adóalanyként nyilvántartásba vették, azaz a magyar áfa törvény szerinti mértékkel kell az adót a számlában felszámítani?