Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Egy civil szervezet a tulajdonában álló ingatlanegyüttest (bentlakásos otthon földterülettel) térítés nélkül átadja egy másik, hasonló tevékenységet folytató szervezet részére. Az átadás nem közcélú adományként történik.

Az épület közel húsz éve épült, azóta folyamatosan a civil szervezet alapító okiratában szereplő cél érdekében használják. Az átadó közhasznúsági fokozattal rendelkezik, alapítása óta. Az átadó civil szervezet alapító okiratában szereplő tevékenységek az ÁFA-tv. 85. § (1) bekezdésében szerepelnek, emellett egyéb tevékenységére az alanyi adómentességet választotta. Vállalkozási tevékenységet az eddigi működése alatt nem végzett. Ingatlan értékesítésre vonatkozóan nem élt a 88. § szerinti adókötelessé tétel lehetőségével.

Az épület építésekor hatályos ÁFA-tv. szerinti tárgyi mentes (1992. § LXXIV. tv. 2. sz. melléklet 19. pont) és alanyi mentes tevékenységére tekintettel levonási jogával nem élhetett (33. § (1) bekezdés a) pont és 50-51. §), így a beruházás ÁFA tartalmát nem helyezték/nem helyezhették levonásba.

Az ingatlan térítésmentes átadásakor az ÁFA-tv. 11. § (1) bekezdése szerint ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek tekintendő, ha az adóalany a terméket más tulajdonába ingyenesen átengedi, feltéve, hogy a termék beszerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt részben vagy egészben adólevonási jog illette meg.

Helyesen gondolom-e, hogy az ingatlanegyüttes térítésmentes átadásakor nem keletkezik az átadó szervezetnek adókötelezettsége, mivel az épület megépítésekor nem volt ÁFA levonási joga?