Kapcsolt vállalkozások


Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Van két kft. Mindkét kft-nek ugyanaz a három tulajdonosa van. Szavazati arány a tulajdoni hányad függvényében (33%-33%-33%).
A kft-k egymás kapcsolt vállalkozásai?

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

„A” Kft-ben férj 48,5%, feleség 48,5% és egyik gyermek 3% tulajdonnal rendelkezik, „B” Bt-ben (Bt!) férj 98%, feleség, másik gyermek és egy külsős egyaránt 0,66% tulajdonnal rendelkezik. Mindenki szavazata ugyan annyit ér a Bt-ben. Kapcsolt vállalkozásként kell-e kezelni, annak ellenére, hogy a Kft-ben önállóan senki sem rendelkezik többséggel? 2010-től hogyan kell értelmezni a kapcsolt jogviszonyt és azt, hogy a közeli hozzátartozók részesedése „összeadódik”?

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Van három kft: A, B és C Kft.

A Kft-ben anya 50%, fiú 50%, z ügyvezető a fiú.

B Kft-ben apa 90%, ismerős 10%. Az ügyvezető az apa.

C Kft-ben lány 60%, fiú felesége 40%. Az ügyvezető az anya.

Szeretném megtudni, hogy 2010. január 1-től kik között áll fenn kapcsolt vállalkozás és mikor kell az APEH felé a kapcsolt vállalkozás tényét bejelenteni?

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Egy a Magyarországon működő társaságban 50-50% tulajdoni hányaddal rendelkező magánszemélyek egyike Romániában létrehoz egy egyszemélyes kft. Fenn áll-e ezek után a kapcsolt viszony a magyarországi és a romániai cég között?

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Kapcsolt vállalkozás-e az alábbi A és B Kft.?

A és B KFT ugyanazon két (egy magyar és egy külföldi, EU állampolgárságú) magánszemély 50-50%-os tulajdonában van. Rokoni kapcsolat nincs közöttük. A szavazati jog megegyezik a tulajdoni hányaddal.

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Kérném szives segitségüket az alábbi kapcsolt vállalkozási viszony meghatározására a Tao. és az Sztv. szerint.
– A társaság 80%-ban tulajdonos B társaságban.
– A társaság 50%-ban tulajdonos C társaságban.
– B társaság 90%-ban tulajdonos D társaságban.

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Kérem, segítsenek eldönteni, hogy a következő két vállalkozás közt fennáll-e a kapcsolt vállalkozási viszony.
Tulajdoni hányadok:
1. evás kft.: férj 50%, feleség 50%, férj az ügyvezető.
2. NEM evás kft.: férj 50%, nem közeli hozzátartozó 50%, az ügyvezető szintén a férj. A szavazati jog megegyezik a tulajdoni hányadokkal.
Változna-e a viszony megítélése ha az evás kft-ben a férj 90%-ban, a feleség 10%-ban lenne tulajonos?

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

„A” Rt. közvettetten a férj és felesége többségi tulajdonában van, „B” evás kft. ezen szülők 3 gyermekének 100%-os tuladonában van. „B” Kft. szolgáltatást végez az „A” Rt.-nek. A társasági adó 4. § 23. pontja szerint a két társaság kapcsolt vállalkozásnak minősül-e, vagy sem?

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Szeretném megkérdezni, hogy a lentebb vázolt tulajdonosi helyzetben a számviteli törvény szerint milyen részesedési viszonyban állnak egymással a társaságok és az adótörvény szerint melyek a kapcsolt vállalkozások?

Tulajdonos Társaság

A B C D E F
X magánszemély 50%
X felesége 25%
X lánya 25%
X fia 25%
B Társaság 50%
G Társaság 50% 16,87%
A Társaság 51,68% 16,87% 33,33%
D Társaság 25,08%
E Társaság 66,67%

Hogyan változik a helyzet, ha X magánszemély az A társaságban 51% részesedésre tesz szert?

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Társaságunk alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az USA-ban található. Kérdésünk az, hogy a 2000. évi C törvény (számviteli törvény), valamint az 1996. évi LXXXI. törvény (társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény) alapján az alapítóval szembeni üzleti kapcsolataink kapcsolt vállalkozásnak minősül-e?
Véleményünk szerint nincs kapcsolt vállalkozás az alapítónk és a társaságunk között, amit a következőkkel szeretnénk igazolni.
1. A számviteli törvényben meghatározott „kapcsolt vállalkozásra” vonatkozó észrevételeink:
– A 2000. évi C törvény 2. § (2) bekezdése szerint a TV hatálya alá a „gazdálkodó” tartozik. A TV 3.§, (1) bekezdés 1. pontja szerint „gazdálkodó”, a vállalkozó és más egyéb személyek.
– A 3.§ (1) bekezdés 2. pontja szerint pedig vállalkozó az, aki a saját nevében és kockázatára, nyereség és vagyonszerzés céljából, üzletszerűen végez tevékenységet.
– A 3.§ (2) bekezdés 7. pontja alapján kapcsolt vállalkozás a 3.§ (2) bekezdésének 1. pont szerinti anyavállalat és a 2-4. pont szerinti vállalkozás között jöhet létre.
– Véleményünk szerint az előzőekben idézett jogszabályi hivatkozások azt jelentik, hogy a számviteli törvény szerinti kapcsolt vállalkozási jelleg, a kapcsolt vállalkozás akkor jön létre, ha legalább kettő olyan „gazdálkodó létezik”, akik Magyarországon tevékenykednek, gazdasági tevékenységet folytatnak, tehát mindketten a számviteli törvény hatálya alá tartoznak és közülük az egyik közvetlenül, vagy közvetve meghatározó befolyást képes gyakorolni a másik „gazdálkodóra”.
-Esetünkben csak és kizárólag a társaságunk működik Magyarországon. Az alapítónk semmilyen más formában nem vesz részt a magyar gazdaságban.
– Alapítónkra nem vonatkozik, nem is vonatkozhat a magyar számviteli törvény. Az éves beszámolóját az USA-ban előírt US GAPP szerint állítja össze.
– Mindebből az következik, hogy a számviteli törvény hatálya alá tartozó „vállalkozóként” önmagunkkal nem kerülhetünk kapcsolt vállalkozásba, tehát az éves beszámolónk összeállításánál nem alkalmazhatjuk a kapcsolt vállalkozásra vonatkozó előírásokat.
2. A társasági adóról és osztalékadóról szóló törvényben meghatározott, „kapcsolt vállalkozásra” vonatkozó észrevételünk.
– A többször módosított 1996. évi LXXXI. törvény 2. § (19 bekezdése értelmében a társasági adó alanya a belföldi illetékességű adózó( 2.§ (2) bekezdés), valamint a külföldi illetékességű adózó külföldi személy ( 2. § (3.) bekezdés), ha belföldi telephelyen végez vállalkozási tevékenységet.
– A 4.§ (2) bekezdése szerint „adózó” a 2. § (2) és (3) bekezdésében megnevezett belföldi és külföldi személy.
– A 4.§ (2 3. pontja határozza meg a kapcsolt vállalkozás fogalmát. Az itt leírtak szerint a kapcsolt vállalkozás az „adózó” és egy másik a törvény 2.§ (2) és (3) bekezdésében meghatározott személy között jöhet létre.
– Az előző pontban ismertetettek szerint az alapítónk Magyarországon nem végez gazdasági tevékenységet, tehát nem lehet a törvény 2. § (2) bekezdése sezrinti belföldi illetékességű adózó és mivel nincs belföldi telephelye, ezért nem minősül a törvény 2.§ (3) bekezdése hatálya alá tartozó külföldi személynek, azaz az alapítónkra nem terjed ki a törvény hatálya.
– Véleményünk szerint viszont ebből az is következik, hogy a társaságunk, mint belföldi illetékességű adózó, a törvény szerint egyedüli adóalany „adózó”, aki a törvény hatálya alá tartozó alanyként önmagával nem kerülhet kapcsolt vállalkozásba, azaz a társasági adó alapjának meghatározásánál nem alkalmazhatja az adóalapot módosító korrekciós előírásokat.