A munkaidő-nyilvántartásról dióhéjban


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A munka- és pihenőidőre vonatkozó törvényi szabályok betartásának ellenőrizhetősége érdekében az Mt. előírja, hogy a munkáltató köteles nyilvántartani: a rendes és a rendkívüli munkaidő, a készenlét, valamint a szabadság tartamát. A nyilvántartási kötelezettség fontosságára – garanciális jellegére – tekintettel az alább ismertetendő szabályok az Mt. kógens szabályai közé tartoznak, azaz azoktól, sem a munkavállalóval kötött megállapodásban, sem kollektív szerződésben eltérni nem lehet.


A nyilvántartásból egyértelműen és naprakészen megállapíthatónak kell lennie az egyes munkavállalók által teljesített rendes és rendkívüli munkaidőnek, valamint az elrendelt készenlét kezdő és befejező időpontjának is.

Azaz, önmagukban a jelenléti adatok nyilvántartása nem elegendő a jogszabályi előírások teljesítéséhez, hiszen azokból – a munkavállaló munkaidő-beosztása nélkül – nem állapítható meg, hogy a munkaidőből mennyi a rendes és rendkívüli munkaidő.

A jogszabály a nyilvántartás vezetésének formai követelményeit nem határozza meg, így nem korlátozza a munkáltatót abban, hogy a nyilvántartást milyen módon vezeti (pl. elektronikus beléptető rendszer segítségével, vagy kézzel kitöltött jelenléti íven).

Az Munka törvénykönyve – a korábbi gyakorlattal ellentétben – a rendes és rendkívüli munkaidő nyilvántartását az írásban közölt munkaidő-beosztás hónap végén történő igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is lehetővé teszi.

Ez azt jelenti, hogy a munkaidő-nyilvántartás vezetésének szabályos módja az is, hogy a munkáltató az egyes munkavállalók munkaidő-beosztását kinyomtatja, azokon a napokon, amikor a munkavállaló a beosztástól eltérően végez munkát, az eltérést a munkaidő végén rávezeti a kinyomtatott lapra, majd ezt egyszer, a hónap végén a munkavállalóval aláírja.

Ezzel a megoldással lényegesen egyszerűsíthető a munkáltató adminisztrációs kötelezettsége, hiszen elegendő az eltérések feljegyzése, és a jelenlét naponkénti igazolására sincs szükség.

A fenti nyilvántartási kötelezettség teljesítésén túl a munkáltatónak több, a munkaidőhöz kapcsolódó megállapodást is nyilván kell tartania.

Az Mt. lehetőséget ad arra, hogy készenléti jellegű munkakörökben – illetve, ha a munkavállaló a munkáltató vagy a tulajdonos hozzátartozója – a felek hosszabb teljes napi munkaidőben állapodjanak meg.

Ugyan a megállapodásra a törvény nem ír elő kötelező írásbeliséget, de azok nyilvántartását azonban megköveteli, így a célszerűség egyértelműen az írásba foglalás irányába mutat ezeknél a megállapodásoknál is.

A fenti személyi kör a napi és heti beosztás szerinti munkaidő maximumától is eltérhet, írásbeli megállapodásban. Az megállapodása alapján – a munkavállaló beosztás szerinti

  • a) napi munkaideje legfeljebb huszonnégy óra,
  • b) heti munkaideje legfeljebb hetvenkét óra

lehet.

A megállapodás kizárólag írásba foglalva érvényes, és arról a munkáltatónak szintén nyilvántartást kell vezetnie. A nyilvántartás naprakészen tartásához hozzátartozik, hogy a munkavállaló a megállapodást a naptári hónap utolsó napjára, munkaidő-keret elrendelése esetén a munkaidő-keret utolsó napjára tizenöt napos határidővel felmondhatja.

Munkajogi kiskönyvtár csomag

A Munkajogi kiskönyvtár sorozat 2014-ben megjelent kötetei csomagban 20% kedvezménnyel kaphatók. A csomag A munka díjazása; A munka és a pihenőidő szabályai; A munkaviszony megszűnése és megszüntetése című kiadványainkat tartalmazza.

 

Bővebb információk és megrendelés itt.

Végül, de nem utolsó sorban a munkáltatónak nyilván kell tartania a polgári repülésben, közúti és vasúti áru- és személyszállításban, a menetrend szerinti közúti személyszállításban, és a kikötőben foglalkoztatott munkavállalók esetében a munkavállalókkal a napi és heti munkaidő maximális mértékéről kötött megállapodást, valamint az ilyen munkavállalók munka- és pihenőidejére vonatkozó kollektív szerződéses megállapodásokat.


Kapcsolódó cikkek

2023. október 3.

Azonnali hatályú felmondás súlyos kötelezettségszegés miatt

Előfordulnak olyan esetek, amikor a munkavállaló súlyos kötelezettségszegése miatt a munkáltató azonnal lépni akar és le akarja zárni a munkaviszonyt. A kötelezettségszegés miatti azonnali hatályú felmondást pedig megfelelően indokolni kell ahhoz, hogy utóbb ne lehessen azt jogszerűtlenségre hivatkozva megtámadni.

2023. szeptember 29.

Augusztusban 4,0 százalék volt a munkanélküliségi ráta

A munkanélküliek száma 2023 augusztusában 195 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,0 százalék volt. 2023 augusztusában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 709 ezerre emelkedett, a férfiak körében 22 ezer fős növekedés, a nőknél 10 ezres csökkenés volt – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).