A szlovák és a szlovén nyugdíjrendszer


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról és az uniós nyugdíjbiztosításról szóló bevezető cikkhez kapcsolódva most a kiválasztott országok állami öregségi nyugdíjbiztosítási rendszereinek bemutatásával foglalkozunk abc sorrendben haladva, így Ausztria, Belgium, Csehország, az Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Németország, Olaszország, Románia, Spanyolország, Svájc valamint Svédország után végül Szlovákia és Szlovénia ismertetése következik.


A leírások a lehető legnagyobb körültekintéssel készülnek, azonban mivel a társadalombiztosítás egy igen gyorsan változó és összetett terület, konkrét jogosultsági kérdés esetén mindig az adott nemzeti nyugdíjbiztosítási szervhez érdemes fordulni – ezek nevét és elérhetőségét a leírásokban minden esetben közzétesszük.

Szlovákia

Alkalmazandó jogszabály(ok):  a 461/2003 számú, Társadalombiztosításról szóló törvény.

A szlovák állami nyugdíjrendszer felosztó-kirovó rendszer szerint működik, járulékokból finanszírozzák és szolidaritási elven alapszik. Az ellátás összege a teljes életpálya során megszerzett keresetektől függ. Különleges rendszer vonatkozik a rendőrökre, katonákra és a vámtisztviselőkre – mi itt most az általános rendszert mutatjuk be.

Az öregségi nyugdíjkorhatárt 62 évben állapította meg a jogalkotó ebben a tagállamban. A korhatárt 2017-től fokozatosan emelik majd tovább, és a várható élettartamhoz fogják kapcsolni.

A jogosultsághoz szükséges minimum időszak: 15 évnyi biztosítási idő.

Korhatár előtti nyugdíjazás: Korhatár előtti nyugdíjra van lehetőség a következők szerint:

  • minimum járulékfizetési időszak teljesítése (15 év),
  • a korhatár előtti nyugdíj minimumösszegét eléri (a létminimum több, mint 1,2-szerese),
  • a korhatár előtti 2 évben nyújtja be az igényt, és
  • nem dolgozik (járulékköteles jövedelem nélküli személy) 
  • aki a 2. pillérben (magán-nyugdíjpénztári tagság) is biztosított, legalább 5 évi befizetéssel rendelkezik már, és rá a létminimum 0,6-szorosa a követelmény.

A létminimum összege 2013. július 1. és 2014. június 30. között 198,09 EUR.

Korhatár előtti ellátás igénybevételéért csökkentés jár (0,5 százalék a korhatár betöltéséig számított minden 30 napra).

A teljes nyugdíjra jogosultság: nincs ilyen koncepció.

Az ellátást meghatározó elemek: a teljes életpálya során megszerzett járulékköteles keresetek.

  • Minimum összeg: nincs a szlovák nyugdíjrendszerben.
  • Maximum összeg: nincs a szlovák nyugdíjrendszerben.

Keresőtevékenységgel egy tekintet alá eső időszakok (ún. egyenértékű időszakok): anyasági ellátás időszaka, hozzátartozó ápolásáért kapott ellátás időszaka, rokkantsági nyugdíj időszaka 2007. december 31-ét követően, gyermeknevelés időszaka 6 éves korig, súlyosan beteg gyerek gondozása 18 éves korig vagy felnőtt gondozása, személyes segítség időszaka (legalább 140 óra/hó) vagy ápolási szolgáltatási ellátás ideje, legfeljebb 12 éves időszakra.

A 2004 előtt biztosított személyek számára más, nem-járulékfizetéses időszakok is elismerhetőek (tanulmányok, munkanélküliség, sorkatonai szolgálat).

Lehetséges-e munkát végezni a nyugdíj mellett? A korhatár betöltését követően lehetséges a munkavégzés. Korhatár előtti ellátás esetén nem.

Van-e járulékfizetési és/vagy adózási kötelezettség a nyugdíj összegéből? Az ellátás nem adózik, és járuléklevonás nem terheli.

További információk a szlovák társadalombiztosítási szerv honlapján találhatók: Socialna Poistovna

Szlovénia

Alkalmazandó jogszabály(ok): Nyugdíj és Rokkantsági biztosításról szóló törvény  – 2012

A szlovén nyugdíjrendszer kötelező társadalombiztosítási rendszer, amelyet járulékokból finanszíroznak lefedve az aktív személyeket (alkalmazottakat és önálló vállalkozókat egyaránt). A nyugdíjrendszer kereset-alapú ellátásokat nyújt, amelyek a járulékoktól és a biztosítási idő hosszától függnek.

Munkajogi kiskönyvtár 3. rész: A munka díjazása

Közérthető példákon keresztül ismertetjük a munkabér elszámolásának, kifizetésének szabályait és részletesen bemutatjuk a távolléti díj számítását. Nem hiányozhat egyetlen számfejtéssel foglalkozó, vagy személyügyi szakember polcáról sem! Bővebb információk és megrendelés

Lapozzon bele a kiadványba >>>

Az öregségi nyugdíjkorhatár: férfiakra és nőkre nézve egyaránt 65 éves korban, 15 évnyi járulékfizetési időszakkal lehetséges nyugdíjba vonulni. Ebben az esetben csak a járulékfizetéssel fedezett időszakokat veszik figyelembe.

Mindkét nem számára 60 évesen is lehetőség van öregségi nyugdíjba vonulni a megvásárolt időszakok kivételével számított 40 évnyi jogosultsági időszakkal. Ezek az időszakok már tartalmazhatják a nem járulékfizetéssel fedezett időtartamokat is.

Jogosultsághoz szükséges minimum időszak: 15 évnyi biztosítási időszak a követelmény.
Korhatár előtti nyugdíjazás összefügg az öregségi korhatárnál leírtakkal: 60 évesen 40 évnyi biztosítási időszakkal lehetséges.

A korhatár előtti nyugdíjazás szabályai 2018-ig bezárólag fokozatosan szigorodni fognak.

A teljes nyugdíjra jogosultság: ahogyan fent említettük, 65 éves kor esetén 15 évnyi biztosítási idővel; 60 éves kor esetén 40 évnyi jogosultsági idővel.

Az ellátás összegét meghatározó elemek a korábbi keresetek, a biztosítási évek száma, az igénylő neme és az igénylő kora (korhatár alatti/utáni).

A nyugdíj minimum összege: Nyugdíjértékelési Alap (pokojninska osnova) 26 százaléka (EUR 197,19 2013. januártól) havonta. A jogosultság fő feltétele a 15 évi biztosítási idő.

Az ellátások maximum összege nincs ilyen a szlovén nyugdíjrendszerben.

Keresőtevékenységgel egy tekintet alá eső időszakok (ún. egyenértékű időszakok): nincsenek.

Lehetséges-e munkát végezni a nyugdíj mellett? A nyugdíj mellett a munkavégzés nem lehetséges a résznyugdíj esetét kivéve.

Van-e járulékfizetési és/vagy adózási kötelezettség a nyugdíj összegéből? Az ellátás adózik, és 5,96 százalék járuléklevonás terheli egészségügyi szolgáltatás céljából.

További tájékoztatás a szlovén nyugdíjbiztosítás honlapján található: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

A cikkek adattartalmát a tagállami szervek honlapjai, valamint a tagállami szakértők által rendszeresen frissített MISSOC adatbázis és a Social Security Throughout the World: Europe legfrissebben elérhető információi adták.


Kapcsolódó cikkek

2024. június 20.

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása: értéket teremt

Évente közel 200 milliárd forintot fizetnek be a hazai vállalkozások rehabilitációs hozzájárulásként az államkasszába, mivel a foglalkoztatottak között a megváltozott munkaképességű alkalmazottak aránya nem éri el az öt százalékot. Becslések szerint ez a csoport akár 100 ezres tartalékot is jelenthet a magyar munkaerőpiacnak. Az ezen munkavállalók munkába állításához szükséges jól átgondolt stratégia kidolgozásához és megvalósításához a legtöbb vállalat jelenleg nem tud megfelelő szakembert allokálni, ezért érdemes külsős szakértő vagy HR szolgáltató támogatását bevonni.

2024. június 17.

Vegyes képet mutat a középkorúak keresetének alakulása

Vegyes képet mutat a bevételek alakulása a 30-59 éves korosztályban: a válaszadók 52 százaléka növekedésről számolt be, közel 35 százalékuknál nem történt változás, 13 százalékuknak pedig kevesebb jutott az elmúlt egy év során – áll a K&H biztos jövő felmérésében.