Foglalkoztatási támogatások: rendet teszünk


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapjának segítségével megkísérlünk rendet vágni a foglalkoztatási támogatások nehezen átlátható világában. Valamennyi támogatásról elmondható, hogy nem érhető el bárhol bármely munkáltatónak, így konkrét ügyekben az előzetes tudakozódás elengedhetetlen. Kétrészes sorozatunk első részében a foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás, a munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása, a bérköltség-támogatás és a munkahelymegőrző támogatás rövid ismertetése következik.


Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás

A támogatás előfeltétele, hogy a munkaadónak rendelkeznie kell székhelye, illetve telephelye szerint illetékes járási (kerületi) hivatalnál munkaerő-igény bejelentéssel.

A munkaerőigény alapján közvetített, illetve az állásra jelentkező személyek foglalkoztatásához igénybe vehető bértámogatási lehetőségekről az illetékes járási (kerületi) hivataltól érdeklődhet a foglalkoztatás megkezdése előtt, s a támogatás iránti kérelmét a foglalkoztatás megkezdését megelőzően kell benyújtania az illetékes – az álláskeresőként nyilvántartó – járási (kerületi) hivatalhoz. A bértámogatás nem érhető el általánosan mindenkor, mindenhol és minden forrásból az ország területén, ezért is fontos az előzetes tudakozódás. Ezen túl a foglalkoztatni kívánt személynek programrésztvevőnek kell lennie, vagy azzá kell válnia.

Hazai forrásból hátrányos helyzetű, súlyosan hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén lehet bértámogatásra pályázni. Hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén a támogatás a munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó legfeljebb 50%-ának megfelelő összeg lehet, amelyet legfeljebb egy évig, súlyosan hátrányos helyzetű álláskereső esetén legfeljebb két évig folyósít az állam.

Megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén a támogatás a munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzáárulási adónak legfeljebb 60%-ának megfelelő összeg, legfeljebb egy évre; súlyosan hátrányos helyzetű álláskereső alkalmazása esetén legfeljebb két évre jár.

A szövetkezetekről szóló törvény szerinti szociális szövetkezet munkaadó esetében a támogatás mértéke a munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70%-nak megfelelő összeg.

Az uniós forrásból elérhető hasonló támogatásokról itt olvashat bővebben.

Három Navigátor adózási, számviteli témában,

15% kedvezménnyel

A csomag tartalmazza az Art. Navigátort, az Áfa Navigátort, és a Számviteli Navigátort, amelyek a csomagkedvezménytől függetlenül külön is rendelhetőek!

Megrendelés >>

Munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása

A csoportos személyszállítás támogatási lehetőségekről a munkaadó székhelye (telephelye) szerint illetékes járási (kerületi) hivataltól érdeklődhet, s nyújthat be oda támogatási kérelmet. A támogatás nem érhető el általánosan mindenkor, mindenhol és minden forrásból, ezért itt is fontos az előzetes tudakozódás. A támogatás-igénylést mindig meg kell előznie a munkaerőigény-bejelentésnek, illetve a foglalkoztatni kívánt személynek programrésztvevőnek kell lennie, vagy azzá válnia, tehát az adott program célcsoportjába kell tartoznia.

Hazai forrásból az a munkaadó igényelhet támogatást, amely a munkavállalóinak lakóhelyük (tartózkodási helyük) és a munkahelyük között történő oda- visszautazását csoportos személyszállítás útján oldja meg. A támogatás további feltétele, hogy az érintett munkavállalók lakóhelye (tartózkodási helye) olyan településen legyen, hogy tömegközlekedéssel a munkahelyre- és a hazautazás nem, vagy csak aránytalan nehézséggel lenne megoldható.

A támogatás mértéke a csoportos személyszállításban érintett munkavállalók lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) a munkahelyéig tartó útvonalra vonatkozó autóbuszbérletek árának a munkaadót terhelő részéig terjedhet; a támogatás legfeljebb egy évig jár. A munkaadó támogatás iránti kérelmét a székhelye (telephelye) szerint illetékes járási hivatalban adhatja be, az ott rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon.

A munkába járáshoz kapcsolódó uniós támogatási lehetőségekről itt olvashat.

Bérköltség támogatás

A támogatás igénylőjnek rendelkeznie kell a munkaadó székhelye, illetve telephelye szerint illetékes járási (kerületi) hivatalnál munkaerőigény-bejelentéssel A munkaerőigény alapján közvetített, illetve az állásra jelentkező személyek foglalkoztatásához igénybe vehető bérköltség-támogatási lehetőségekről az illetékes járási (kerületi) hivataltól érdeklődhet a foglalkoztatás megkezdése előtt, s a támogatás iránti kérelmét a foglalkoztatás megkezdését megelőzően kell benyújtania az illetékes – az álláskeresőként nyilvántartó – járási (kerületi) hivatalhoz. A támogatás nem érhető el általánosan mindenkor és mindenhol, ezért is fontos az előzetes tudakozódás. A foglalkoztatni kívánt személynek itt is programrésztvevőnek kell lennie.

Hazai forrásból jelenleg nem kapható ilyen támogatás. Az uniós támogatási lehetőségekről itt olvashat.

Kiskönyvtár az áfáról sorozat két új kötete + Vacsora-kódex

– Számlakiállítás és elektronikus számlázás a gyakorlatban

– Különös adózási módok az áfa rendszerében és a

– Vacsora-kódex

Rendelje meg most >>

Munkahelymegőrző támogatás

A munkahelymegőrző támogatási lehetőségekről az illetékes járási (kerületi) hivataltól érdeklődhet, és a támogatás iránti kérelmét a munkaadó székhelye vagy telephelye szerint illetékes járási (kerületi) hivatalhoz kell benyújtania. A támogatás nem érhető el általánosan mindenkor és mindenhol, ezért is fontos az előzetes tudakozódás.

Támogatást az a munkaadó kaphat, amely működésével összefüggő okból a munkavállaló munkaviszonyát felmondással kívánja megszüntetni, és

  1. a támogatás iránti kérelmét az illetékes járási hivatalhoz benyújtja,

  2. a támogatási kérelemmel együtt benyújtott likviditási tervében bemutatja az átmeneti nehézséget okozó gazdasági körülményeit, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó várható intézkedését,

  3. a felmondással érintett munkavállalót a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapja foglalkoztatja, továbbá

  4. írásban nyilatkozik arról, hogy a foglalkoztatott létszám megtartására irányuló intézkedései nem vezettek eredményre,

  5. nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és

  6. vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását,

  7. vállalja, hogy a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a kérelem benyújtását megelőző hónapban (kérelemben megjelölt telephely szerinti megyében lévő valamennyi) telephelyén meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát megtartja, munkaviszony megszüntetésére a működési körében felmerülő okból felmondással, illetőleg felmentéssel vagy közös megegyezéssel nem kerül sor, illetve azt a munkaadó az Mt. 79. § (1) bekezdés b) pontja alapján sem szünteti meg. Ha a munkaadó több telephellyel rendelkezik, az átlagos statisztikai állományi létszám megtartásának kötelezettsége a kérelemben megjelölt telephely szerinti megyében lévő valamennyi telephelyét érintően irányadó. Amennyiben a támogatási igény a megyében meglévő telephelyek közül két vagy több telephelyet érint, úgy telephelyenként külön-külön, de egy időben kell benyújtania a támogatás iránti kérelmet.

A támogatás a felmondással érintett munkavállaló foglalkoztatásához legfeljebb egy évig, havonta, utólag folyósítható. A támogatás – mint vissza nem térítendő támogatás – mértéke a felmondással érintett munkavállaló munkabére és szociális hozzájárulási adó együttes összegének 25-90%-áig terjedhet. A támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150%-át. A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel – az adójogi jogszabályoknak megfelelően – a Rehabilitációs kártya valamint a Munkahelyvédelmi Akcióterv által nyújtott kedvezmények is érvényesíthetőek.


Kapcsolódó cikkek

2023. december 8.

A dolgozókat frusztrálja az irodai adminisztráció

A magyarok négyötöde elégedetlen a mindennapi munkahelyi adminisztrációval, a papírmunkával és az egyéb belső folyamatok kezelésével – derül ki a TOPdesk Magyarország reprezentatív felméréséből.

2023. december 8.

Az elévülés nyugvása munkajogi igénynél

Az elévülés nyugvását kizárólag olyan körülmény okozhatja, amely ténylegesen megakadályozta a felet a követelés érvényesítésében és a fél oldalán a követelés érvényesítésével kapcsolatban önhiba nem állapítható meg – a Kúria eseti döntése.

2023. december 7.

A bíróság első fokon jogszerűnek ítélte a Volánbusznál szervezett sztrájkot, a vasútasok is béremelésért küzdenek

A Fővárosi Törvényszék első fokon jogszerűnek ítélte a Volánbusznál tervezett munkabeszüntetést; az egyelőre nem jogerős végzés alapján a Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) úgy véli, hogy megkezdhető a december 10-11-re bejelentett munkabeszüntetés – közölte a szakszervezeti szövetség szerdán. Mindeközben levelet írtak a vasutasok a vezérigazgatónak: azonnali bértárgyalást követelnek.