Idénymunkáknál is fontos a munkavédelem


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A nyári időszakkal nem csupán az utazás, pihenés ideje jön el, hanem sokak számára a munkavállalásé is. Számos munkalehetőség adódik ilyenkor a szünidejüket töltő diákok, illetve a megélhetésüket jellemzően idegenforgalmi vagy mezőgazdasági idénymunkából, alkalmi munkából biztosító emberek számára. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága tájékoztatót adott ki a legfontosabb, biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzésre vonatkozó információkról a nyári-őszi időszakban munkát vállalók érdekében.


A nyári-őszi hónapokra több olyan munkacsúcs esik, ami gyorsan igényel nagyobb létszámú dolgozót, akár kevesebb munkatapasztalattal is, így akár diákmunkáról, akár idénymunkáról van szó, a nyári munkavégzést nem csak az időről-időre beköszöntő forróság teszi kockázatosabbá.

Az eseti jelleggel vállalt munkához nem mindenkinek van meg a szükséges gyakorlata, jártassága. így sokszor hiányzik a biztonságos, egészségre nem veszélyes munkavégzés feltételeinek, szabályainak ismerete is. A tájékozatlanság, illetve a munkavégzésből adódó egészségkárosodásoktól való – jellemzően megalapozott – félelem tükröződik a nyári hónapokban nagyobb számban érkező panaszokban és bejelentésekben is.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága tájékoztatót adott ki, hogy a legfontosabb, biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzésre vonatkozó információkat adja közre a nyári-őszi időszakban munkát vállalók érdekében.

A dolgozók jogai, kötelezettségei

A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától:

 • munkavégzés veszélytelen feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását;
 • a biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésére bocsátását, a betanuláshoz való lehetőséget;
 • a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök,
 • az előírt védőital, valamint tisztálkodó szerek és tisztálkodási lehetőség biztosítását;
 • munkabalesetének, foglalkozási megbetegedésének kivizsgálását és amennyiben ennek eredményével nem ért egyet, a munkavédelmi hatósághoz fordulhat.

A munkavállalót nem érheti hátrány a munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében
történő fellépéséért, és jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi
épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ha a munkáltató utasításának teljesítésével másokat
veszélyeztetne közvetlenül és súlyosan, a teljesítését meg kell tagadnia.

Amennyiben a munkakörülményekkel kapcsolatban kérdése merül fel, tanácsra van szüksége vagy a
hatóság felé bejelentést szeretne tenni, ezt név nélkül is megteheti oldalunk végén lévő elérhetőségeinken.

A munkavállaló legfontosabb kötelességei:

 • Csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezhet munkát;
 • a munkáját úgy kell végeznie, hogy az saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse;
 • a használt munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni;
 • az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni;
 • a munkavégzéshez előírt ruházatot viselni;
 • munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani;
 • a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni;
 • a részére előírt orvosi vizsgálaton részt venni;
 • veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a munkáltatót azonnal tájékoztatni, a rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni a felettesétől;
 • a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni;
 • önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el és nem alakíthatja át a biztonsági berendezéseket;
 • köteles együttműködni a munkáltatóval, a munkatársaival, illetve a munkavédelmi és a foglalkozásegészségügyi szakemberrel.

Munkáltatók főbb kötelezettségei

Munkáltató az, aki munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztat. Pl. munkaviszonyban, a közfoglalkoztatási, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, közérdekű önkéntes, vagy szervezett társadalmi munkában stb. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása a munkáltató feladata. Munkát csak olyan munkakörülmények között és időtartamban lehet végezni, hogy az a dolgozó egészségét, testi épségét ne károsítsa.

További, részletes információk itt.


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 19.

A joggal való visszaélés új szabályozása a Munka törvénykönyvében

A joggal való visszaélés tilalma a munkajog egyik fontos alapelve, amely megsértése jelentős érdeksérelmet okozhat a munkaviszony alanyai számára. Az Mt. 2023. január 1-jei módosítása pontosította a bizonyítási teher kérdéskörét, ami így jóval egyértelműbbé vált.