Így kap fegyelmit a közszolgálati tisztviselő


A Jogtár Navigátor ábrájából pontosan megtudhatja, miként vonható felelősségre a közszolgálati tisztviselő, ha fegyelmi felelőssége fennáll.

Hirdetés

A témáról részletesen is hallhat a XX. Magyar Munkajogi Konferencián. A konferencia szakmai programját itt tekintheti meg.

A folyamatábra a fegyelmi büntetés kiszabásának folyamatát mutatja be.

A közszolgálati tisztviselő fegyelmi felelőssége fennáll

A kötelezettségszegés súlyával arányos fegyelmi büntetés kiválasztása

A kiszabható fegyelmi büntetéseket a Kttv. határozza meg. A fegyelmi büntetésnek a kötelezettségszegés súlyával arányosnak kell lennie.

A fegyelmi vétséget elkövető közszolgálati tisztviselővel szemben kiszabható fegyelmi büntetések:

a) a megrovás;

b) az előmeneteli rendszerben a várakozási idő meghosszabbítása legfeljebb két évvel;

c) az előmeneteli rendszerben visszavetés egy fizetési fokozattal (állami tisztviselőknél egy előmeneteli fokozattal);

d) az előmeneteli rendszerben visszavetés egy besorolási fokozattal (állami tisztviselőknél kiemelt ügyintézői osztályból általános ügyintézői osztályba visszavetés);

e) a Kttv. szerinti címtől való megfosztás, vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe helyezés;

f) hivatalvesztés.

Kapcsolódó dokumentumok

Kttv. 155. § (2) bek.

A közszolgálati tisztviselő fegyelmi büntetés hatálya alatt áll

A közszolgálati tisztviselő a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll

a) a várakozási idő meghosszabbításának ideje alatt;

b) a visszavetés időpontja szerinti fokozat ismételt eléréséig;

c) a címtől való megfosztás, vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe helyezés végrehajtásától számított 2 évig;

d) hivatalvesztés büntetésnél 3 évig.

Az időtartam elteltével a fegyelmi büntetést minden nyilvántartásból törölni kell.

A közszolgálati tisztviselő a hatályos fegyelmi büntetéséről a jogviszony tartama alatt köteles számot adni.

Kapcsolódó dokumentumok

Kttv. 155. § (3)-(5) bek.

A közszolgálati tisztviselő kezdeményez jogorvoslatot a fegyelmi büntetéssel szemben?

A fegyelmi határozattal szembeni jogorvoslat lehetőségét külön ábra mutatja be.

Kapcsolódó dokumentumok

Jogorvoslat a fegyelmi határozattal szemben

A fegyelmi büntetést végre kell hajtani

A fegyelmi büntetés hivatalvesztés?

A fegyelmi büntetést végre kell hajtani

A hivatalvesztés fegyelmi büntetést kiszabó határozat a közszolgálati tisztviselői jogviszonyt automatikusan megszüntetni. A határozat végrehajtására a kereset benyújtásának nincs halasztó hatálya.

Ha a bíróság megállapítja, hogy a fegyelmi felelősség nem áll fenn vagy a hivatalvesztés fegyelmi büntetés nem áll arányban az elkövetett fegyelmi vétség súlyával, a közszolgálati tisztviselő kérheti, hogy a bíróság helyezze vissza eredeti munkakörébe.

Kapcsolódó dokumentumok

Kttv. 60. § (1) bek. i) pont, 193. § (1) bek. c) pont, 238. § (3) bek. d) pont

A fegyelmi büntetés végrehajtását fel kell függeszteni

A fegyelmi határozatot az ellene benyújtott kereset jogerős elbírálásáig – a hivatalvesztés büntetés kivételével – végrehajtani nem szabad. Ha azonban a közszolgálati tisztviselő a kereset benyújtására nyitva álló határidő eltelte vagy a kereset jogerős elbírálása előtt a jogviszonyát megszünteti, a határozat azonnal végrehajthatóvá válik.

Ha a jogviszony az előmeneteli rendszert érintő, jogerősen kiszabott fegyelmi büntetés végrehajtása előtt vagy annak végrehajtása közben megszűnik, a büntetést vagy annak hátralévő időtartamát közigazgatási szervnél kell végrehajtani, feltéve, hogy a közszolgálati tisztviselő a büntetés végrehajthatóságától számított három éven belül ismételten közszolgálati tisztviselői jogviszonyt létesít.

Kapcsolódó dokumentumok

Kttv. 159. §


Kapcsolódó cikkek

2024. május 30.

85 százalékra emelné a kormány a foglalkoztatási rátát

A kormány a mostani 80 százalék körüli szintről 85 százalékra kívánja növelni a foglalkoztatási rátát 2030-ra, a cél elérése érdekében az inaktívak számát kell csökkenteni – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági minis

2024. május 29.

Értesítést küld a NAV-Mobil a jogviszonyváltozásokról

A foglalkoztatási adatok bármikor ellenőrizhetők a NAV-Mobilban, májustól pedig már push üzenetet is küld az alkalmazás a biztosítotti jogviszony változásairól – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden.

2024. május 28.

Távmunka és költségtérítése szabályai 2024-ben

A munkáltató alapvető kötelezettsége, hogy a munkavállalók részére a munkaviszony teljesítésével összefüggésben felmerült költségeket megtérítsék. Ez az állítás a távmunkában dolgozók esetében is igaz, a hatályos jogszabályi környezet pedig adómentes juttatási lehetőséget is biztosít az ilyen munkavállalók számára.