Ilyen a német és az olasz nyugdíjrendszer


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az európai uniós tagállamok nyugdíjbiztosítási rendszereinek összehasonlítását a német és az olasz szabályozás bemutatásával folytatjuk. Ennek során a nyugdíjkorhatárra, az ellátás összegének kiszámítására vonatkozó rendelkezések, valamint a nyugdíj melletti munkavállaás lehetőségeinek áttekintése képezi a fő irányvonalat.


Németország

A német nyugdíjrendszer kötelező társadalombiztosítási rendszer, amelyet járulékokból és adókból finanszíroznak, kiterjed az alkalmazottakra valamint az önálló vállalkozók bizonyos csoportjaira, és jövedelem-alapú ellátásokat nyújt a biztosítási idő hosszának függvényében.
Ez a nyugdíjrendszer különböző szabályokat alkalmaz például a köztisztviselőkre, mi itt az általános rendelkezéseket vesszük most sorra a hatályos jogszabályok alapján. Azonban a német nyugdíjrendszer részleges reformon megy keresztül 2014. július 1-től, ezért kifejezetten érdemes az aktuális szabályok iránt a német nyugdíjbiztosításnál érdeklődni.

Korhatár és jogosultsági időszak

Az öregségi nyugdíjkorhatárt ebben a tagállamban 67 évben határozza meg a jogalkotó a következő átmenettel: 2012 és 2029 között 65-ről fokozatosan emelik 67 évre a korhatárt az 1947-ben születettekkel kezdve, amely az 1963-ban születettek számára lesz először 67 év.
Azonban 2012. január 1-től 65 évesen továbbra is lehetőség van csökkentés nélkül nyugdíjat igényelni 45 év foglalkoztatásból, önálló vállalkozásból, ápolási és (a gyermek legfeljebb 10 éves koráig) gyermeknevelésből eredő kötelező járulékfizetési idő teljesítésével. Így itt nem számítható be többek között a munkanélküli ellátások időszaka és az önkéntes járulékfizetés.
A jogosultsághoz szükséges minimum időszak 5 év. Aki nem éri el ezt a küszöböt, járulék-visszatérítést igényelhet, vagy önkéntes járulékbefizetést végezhet. A teljes nyugdíjjogosultságra nincs koncepció a német nyugdíjbiztosításban.

Korhatár előtti nyugdíjazás

Korhatár előtti nyugdíjazást az új általános korhatárhoz kell igazítani:

  • 67 évhez képest 63 éves kortól (súlyosan beteg személy esetén 65-höz képest 60 éves kortól, 67 éves korhatárhoz igazítva pedig 62 éves kortól) 35 év biztosítási idővel;
  • 1952 előtt született nők esetén 60 éves kortól legalább 15 év biztosítási idővel, ha 40 éves koruk után legalább 10 év kötelező járulékfizetés történt;
  • 1952 előtt születettek számára 63 éves kortól 15 év biztosítási idő után, ha az elmúlt 10 évben legalább 8 évet kötelezően biztosítottak voltak, és munkanélküliek az igénylés időpontjában, valamint 58,5 éves koruk után 52 hétig munkanélküliek voltak vagy 24 naptári hónapot öregek részmunkaidejében (Altersteilzeitarbeit) dolgoztak. A korhatár előtti nyugdíj igénybevételéért csökkentés jár.

A nyugdíj összegének kiszámítása

A nyugdíj ellátás meghatározó elemei foglalkozásból származó jövedelem a teljes járulékfizetéssel fedezett időszak során, az önkéntes járulékfizetés, illetve a gyermeknevelési időszakok. A nyugdíj összegének nincs alsó és felső határa.
Keresőtevékenységgel egy tekintet alá eső időszakok (ún. egyenértékű időszakok): betegség, rehabilitáció, munkanélküliség, nyugdíj, és tanulmányok ideje 17 éves kor felett; meghatározott időszakok 1991. december 31. előtt – például politikai fogvatartás, háborús szolgálat ideje; gyermeknevelési időszakok a gyermek 10 éves koráig.
Ami a járulékfizetési, valamint adózási kötelezettséget illeti, a német nyugdíjrendszerben fokozatos áttérés történik a nyugdíj teljes adóztatására egy 35 éves periódus alatt (2005-2039). A nyugdíjból járulékot vonnak egészségbiztosítási és hosszútávú gondozási célokra.

Lehetséges-e munkát végezni a nyugdíj mellett?

Igen, nyugdíj mellett a munkavégzés lehetséges ebben a tagállamban a következők betartásával. Nincs jövedelemkorlát az általános nyugdíjkorhatár betöltése után. Ezt megelőzően a nyugdíjban részesülők esetén csökkentik a nyugdíj összegét vagy adott esetben felfüggesztik a folyósítását, ha a korlátot, azaz a havi bruttó 450 eurót, meghaladja a bevétel. (Természetesen ez nem vonatkozik a résznyugdíjra, amely félig munkavégzés és félig öregségi nyugdíjból összeálló konstrukció.)

További információk a német nyugdíjbiztosítási szerv honlapján találhatóak: Deutsche Rentenversicherung

Olaszország

Kötelező nyugdíjbiztosítási rendszer működik ebben a tagállamban a magánszektor alkalmazottai számára, amelyet járulékokból finanszíroznak, és keresetalapú nyugdíjakat szolgáltat a járulékok, valamint az életkor függvényében. Speciális nyugdíjrendszer vonatkozik az önálló vállalkozókra (gazdálkodók, kézművesek/iparosok, kereskedők, stb.), valamint bizonyos számú különleges nyugdíjalap is működik a munkavállalók különleges csoportjaira nézve (például köztisztviselők, közalkalmazottak részére). Most az általános, a magánszektorra vonatkozó nyugdíjrendszer szabályait tekintjük át.

Korhatár, jogosultsági időszak

Az öregségi nyugdíjkorhatár jelenleg férfi munkavállalókra nézve a magánszektorban, és egyéni vállalkozókra: 66 év 3 hónap; női munkavállalókra vonatkozóan a magánszektorban: 62 év 3 hónap. (Tájékoztatásul bemutatjuk, hogy a férfi és női köztisztviselőkre nézve: 66 év 3 hónap; a női egyéni vállalkozókra nézve: 63 év és 9 hónap.)
2012-től fokozatosan emelkedik a nyugdíjkorhatár a várható élettartam növekedésének megfelelően. A nyugdíjkorhatár 2021. január 1-től nem lehet alacsonyabb 67 évnél (és 2050-re el fogja érni a 69 év 9 hónapot).
Jogosultsághoz szükséges minimum időszak 20 év járulékfizetési időszak (megfizetett vagy azzal egyenértékűként kezelt járulék). Öt éves minimum időszak vonatkozik azonban a 70 évesen nyugdíjba vonulókra. A teljes nyugdíj jogosultság 62 éves korban a- férfiak esetében 42 év és 5 hónap biztosítási időszakkal, a nők esetében 41 év és 5 hónap biztosítási időszakkal érhető el.

Korhatár előtti nyugdíjazás

Lehetőség van 62 éves kor előtt is nyugdíjba vonulni, ha teljesül a teljes nyugdíjra előírt feltétel, azaz a 42 év és 5 hónap (férfi) valamint 41 év és 5 hónap (nő) biztosítási időszak. Az összeget azonban tartósan csökkentik az igénybevétele esetén.

A nyugdíj összegének kiszámítása

Az ellátás összegét meghatározó elemek az összes megszerzett járulék, az életkor és a várható élettartamnak való megfelelés. A nyugdíj minimum összege az 1996. január 1. előtt már biztosítottak számára: €6.440,59/év, az 1996. január 1. után biztosítottak részére nincs ilyen meghatározva. Maximum összeg nincs az olasz nyugdíjrendszerben.
Keresőtevékenységgel egy tekintet alá eső időszakok (ún. egyenértékű időszakok): katonai szolgálat, betegségi, anyasági, munkanélküliség és vállalati átszervezés vagy bezárás miatti ellátás időszakának teljes figyelembe vétele történik. Kivétel: ha a nyugdíjat 70 éves korban igénylik, egyenértékű időszakokat nem vesznek figyelembe az 5 éves járulékfizetési követelményhez (ld. fent a Jogosultsághoz szükséges minimum időszak).
Az ellátás adózik, járuléklevonás történik az Olasz Nyugdíjasok Nemzeti Intézete számára (Opera nazionale dei pensionati d’Italia, ONPI): € 0,01/hó (13-szor évente).

Lehetséges-e munkát végezni a nyugdíj mellett?

Igen, az olasz nyugdíjrendszerben korlátlanul lehetséges a munkavégzés.

További tájékoztatás az olasz társadalombiztosítás honlapján található: Instituto Nationale per Previdenza Sociale (INPS)


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 19.

A joggal való visszaélés új szabályozása a Munka törvénykönyvében

A joggal való visszaélés tilalma a munkajog egyik fontos alapelve, amely megsértése jelentős érdeksérelmet okozhat a munkaviszony alanyai számára. Az Mt. 2023. január 1-jei módosítása pontosította a bizonyítási teher kérdéskörét, ami így jóval egyértelműbbé vált.