Jogeset: nők fizetése azonos munkakörben

Szerző: Munkajog.hu
Dátum: 2014. április 1.
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Egy kérelmező panasszal fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, melyben azt sérelmezte, hogy az azonos munkakörben dolgozó férfi kollégáihoz képest kevesebb munkabérért foglalkoztatta munkáltatója, ezáltal a női nemhez tartozásával összefüggésben a munkabér megállapítása és biztosítása során közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg.


A panaszos előadta, hogy 2001. november 16. napja óta dolgozott a volt munkáltatójánál, illetve annak jogelődjénél. 2010. január 16. napjától kezdődően dolgozott új munkakörben, flotta operátorként az ún. franchise unit részlegben. Munkakörében a tényleges feladata a munkáltatója franchise partner cégeivel való kapcsolattartás, a gépjármű bérleti szerződések megírása, fuvardíjszámlák és egyéb költség számlák leellenőrzése, reklamációs ügyek intézése volt.

Munkajogi kiskönyvtár 3. rész: A munka díjazása

Közérthető példákon keresztül ismertetjük a munkabér elszámolásának, kifizetésének szabályait és részletesen bemutatjuk a távolléti díj számítását. Nem hiányozhat egyetlen számfejtéssel foglalkozó, vagy személyügyi szakember polcáról sem! Bővebb információk és megrendelés

Lapozzon bele a kiadványba >>>

2010. március 1. napjától V.J.-t, míg 2010. november 30. napjától V.I.-t vették fel (mindketten férfiak) a franchise unit részlegbe. A kérelmező szerint mindhárman ugyanazokat a feladatokat végezték, a 18 partner cég közül ő 7 db, V.J. 6 db és V. I. 5 db céggel tartotta a kapcsolatot. Állítása szerint azonban férfi kollégái kb. havonta több mint nettó 100 000 forinttal több fizetést kaptak annak ellenére, hogy mindhárman azonos munkakörben, azonos feladatokat végeztek.

2013. június 13-án a bepanaszolt cég átszervezésre hivatkozással megszüntette a munkaviszonyát 2013. augusztus 7. napjával. Kérelmező véleménye szerint neme, női mivolta miatt részesült kedvezőtlenebb bánásmódban volt munkáltatója részéről, és azzal, hogy azonos munkáért több fizetést adott férfi kollégáinak, volt munkáltatója megsértette az egyenlő értékű munkáért egyenlő bér elvét.

A hatóság a fentiek alapján eljárást indított a munkáltatóval szemben, és az eljárás alá vontat nyilatkozattételre hívta fel. Válaszában a bepanaszolt cég előadta, hogy a kérelmezőt folyamatos béremelésben részesítette, aki ezen kívül időszakosan jutalomban és törzsgárda jutalomban is részesült, ezért álláspontja szerint nem sértette meg az egyenlő bánásmód követelményét. Munkaviszonyának megszüntetése előtt alternatív munkakört ajánlott fel kérelmezőnek, amelyet azonban ő nem fogadott el.

Az új Ptk.: amit egy munkajogásznak tudnia kell – szakmai előadássorozat

Az egyes előadásokra külön-külön is jelentkezhet! A teljes előadássorozat ára magában foglalja az áprilisban megjelenő új Kommentár a Munka törvénykönyvéhez című kiadványt.

Helyszín: Best Western Hotel Hungária, 1074 Budapest Rákóczi út 90.

V.I. munkavállalóval kapcsolatban a munkáltató előadta, hogy nevezett munkavállalónak nemzetközi árufuvarozói tiszti, teherforgalmi tiszti, vámügyintézői képesítése van, azaz magasabban képzett munkaerő, mint kérelmező. Ezen kívül V.I. már 19 éve dolgozott a munkáltatónál, több munkakörben is vezetői tapasztalattal rendelkezik, így cég gyakran támaszkodik vezetői tapasztalataira és szélesebb körű végzettségére, továbbá munkájával rendszeresen elégedett volt a munkáltatója.

V.J.-vel kapcsolatban a munkáltató elismerte, hogy az ő személyi alapbére magasabb, mint a kérelmezőé, de ennek okaként előadta, hogy V.J. – a kérelmezővel szemben – orosz nyelvet beszélő, egyetemi végzettségű munkavállaló, mivel gazdasági agrármérnöki és humán erőforrás menedzsment megnevezésű diplomája van, és szaktudását a munkáltató szélesebb körben tudja alkalmazni, mint kérelmező végzettségét, tapasztalatát.

A hatóság megállapította, hogy a bizonyítási eljárás során a bepanaszolt cégnek nem sikerült bebizonyítania, hogy kérelmező, illetve férfi kollégái különböző munkaköröket láttak el, illetve azt, hogy a férfi munkavállalók által végzett munka értéke magasabb volt a kérelmező által végzett munkáénál. Az eljárás alá vont ezzel kapcsolatban azért sem tudta kimenteni magát, mivel nem igazolta dokumentumokkal alátámasztottan, hogy más volt a három munkavállaló munkaköre, hiszen egyrészt nem csatolta a munkaköri leírásukat, másrészt a lefolytatott bizonyítási eljárás is azt támasztotta alá, hogy lényegileg azonos feladatokat végeztek mindhárman.

A hatóság ezért megállapította, hogy az eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy kérelmező női nemhez tartozása miatt közvetlen hátrányos megkülönböztetést alkalmazott a munkabér megállapítása és biztosítása során.

A hatóság az eljárás alá vontat eltiltotta a jövőbeni jogsértéstől, elrendelte a határozat közzétételét a hatóság, valamint az eljárás alá vont weboldalán és 1 000 000 forint összegű bírságot szabott ki. A bírság kiszabásánál a hatóság figyelembe vette azt a tényt, hogy a jogsértő állapot huzamosabb ideig – évekig – fennállt, és kérelmező ügyével a munkáltatója nem foglalkozott érdemben, holott a tanúként meghallgatott vezetők felé kérelmező több alkalommal is jelezte a fennálló bérkülönbséget. Ezen kívül a munkáltatónál nem volt átlátható bérezési rendszer, amelynek alapján okát lehetett volna adni a bérek közötti különbségtételnek. A határozattal szemben az eljárás alá vont felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon.


Kapcsolódó cikkek: