Jövőre változik az apasági szabadság és jön szülői szabadság


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A Munka törvénykönyve december elején elfogadott módosításával nő az apasági szabadság időtartama, valamint 2023-tól új jogintézményt, a szülői szabadságot vezetett be a jogalkotó.

A hatályos Mt. értelmében az apának jelenleg gyermeke születése esetén öt, ha ikergyermekei születtek, akkor hét munkanap pótszabadság jár, amelyet a gyermek vagy gyermekek születését követő második hónap végéig vehet igénybe a kérésének megfelelően. A szabadság akkor is megilleti a munkavállalót, ha gyermeke halva születik [Mt. 118. § (4) bekezdés].

A 2023-tól hatályos törvénymódosítás a 2019/1158 uniós irányelvben foglaltak hazai jogba történő átültetésével immár apasági szabadság jogcímén növeli az apáknak járó szabadság időtartamát. A szövegezés értelmében az apa a gyermek születése vagy örökbefogadása esetén egységesen 10 munkanap apasági szabadságra lesz jogosult és azt a születést vagy az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő második hónap végéig vehetné igénybe. A szabadságot a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban, legfeljebb két részletben kell biztosítani a munkáltatónak, oly módon, hogy a munkavállaló bejelenti a szabadságra való jogosultság alapjául szolgáló eseményt (gyermek születése, örökbefogadása stb.) és emellett kéri, hogy részére a munkáltató adja ki a szabadságot. A munkáltatónak mérlegelési jogköre nincs, a kérelemnek megfelelően köteles biztosítani az apának a szabadságot az Mt.-ben meghatározott feltételek szerint. Továbbra is járna a munkavállalónak az apasági szabadság, ha gyermeke halva született vagy meghalt [Mt. javaslat 118. § (4) bekezdés].

Hirdetés

A munka törvénykönyvét érintő módosítások központi témája lesz a XX. Magyar Munkajogi Konferenciának, ahol már a gyakorlati alkalmazásáról szóló előadásokat is meghallgathat a szakma legkiválóbb előadói

Az elfogadott törvény a hatálybalépéssel összefüggő átmeneti rendelkezések között azt is rögzíti, hogy ha a munkavállalónak 2022. augusztus 2. és december 31. között született vagy ezen időtartam alatt örökbefogadott gyermeke után jogosult lenne a jelenleg hatályos Mt. szerinti pótszabadságra, de azt nem vette igénybe, akkor jár neki a javaslat szerinti 10 munkanap apasági szabadság. Ha pedig igénybe vette a jelenleg hatályos Mt. szerinti napokat, akkor a módosító javaslat hatályba lépése után jogosult lesz a különbözetet is igénybe venni (pl. 5 napra volt jogosult egy gyermeke születése után, akkor most további 5 napot igénybe vehet). Fontos, hogy erre a javaslat hatálybalépését követő második hónap végéig lesz lehetősége a munkavállalónak [Mth. javaslat 19/F. § (6) bekezdés].

Az apasági szabadság időtartamának növelése mellett – az uniós irányelvvel összhangban – a javaslat bevezetné a szülői szabadság jogintézményét is, amely eddig nem szerepelt az Mt.-ben. A módosítás értelmében a munkavállalót gyermeke hároméves koráig 44 munkanap szülői szabadság illeti meg. A szülői szabadság igénybevételének feltétele, hogy a munkaviszony a gyermek születését vagy örökbefogadás esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően egy éve fennálljon [Mt. javaslat 118/A. §]. A javaslat indokolása felhívja a figyelmet arra, hogy az egy év munkaviszony fennállásának követelménye nem jogvesztő feltétel, ugyanis, ha a munkavállaló munkaviszonya a gyermek születésének vagy örökbefogadás esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válásának időpontjában még nem állna fenn egy éve a munkáltatónál, de később ez a követelmény teljesül, akkor a munkavállaló jogosulttá válik és igénybe veheti a szülői szabadságot.

A szülői szabadságot az apasági szabadsághoz hasonlóan a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni a munkáltatónak. A munkavállalónak azonban az erre vonatkozó igényét legalább 15 nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie. Kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működést közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a munkáltató dönthet úgy, hogy a szülői szabadság kiadását legfeljebb 60 nappal elhalasztja. A halasztás indokát és a kiadás javasolt időpontját írásban közölnie kell a munkavállalóval [Mt. javaslat 122. § (3a) bekezdés].

Az elfogadott törvénymódosítás indokolása kiemeli, hogy a jelenleg hatályos Mt. 128. §-ában szabályozott, a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (amely akár a gyermek hároméves koráig igényelhető), valamint a szülői szabadság egyidejűleg nem adható ki a munkavállalónak.

A törvény az átmeneti rendelkezések között rögzíti, hogy a munkáltató, ha a munkavállaló gyermeke 2022. augusztus 2. és 2023. június 30. között tölti be a harmadik életévét, a szülői szabadságot – a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban – legkésőbb 2023. június 30-ig terjedő időszakban kell kiadni [Mth. javaslat 19/F. § (7) bekezdés].

A törvény a díjazás tekintetében az apasági és a szülői szabadsággal összefüggésben is állapít meg új szabályokat. A módosítás alapján a munkavállaló az apasági szabadság öt munkanapjára távolléti díjra, a hatodik munkanapjától pedig a távolléti díj 40%-ára jogosult [Mt. javaslat 146. § (4) bekezdés]. Ezzel szemben a szülői szabadság tartamára a munkavállaló pusztán a távolléti díj 10%-ára jogosult, amelyet csökkenteni kell az erre az időszakra a munkavállalónak megfizetett, gyermekgondozási díj, valamint gyermekgondozást segítő ellátás összegével [Mt. javaslat 146. § (5) bekezdés].

Az apasági szabadságra és szülői szabadságra vonatkozó új szabályokat 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.


Kapcsolódó cikkek

2022. december 7.

Változik a Munka törvénykönyve, sok új szabály jön a szabadságokról

Szerdán megszavazták a képviselők a Munka törvénykönyve módosítását, így jön a kibővített apasági- és szülői szabadság meglehetősen kevés pénzért, bővül a munkáltatók tájékoztatási kötelezettsége, és kiegészül a joggal való visszaélés szabályozása. Rendkívüli helyzetekben a dolgozók szabadságuk kis részével sem rendelkezhetnek szabadon. A változások 2023-tól lépnek hatályba.