Mindenkinek előnyös lehet – szövetkezet keretében végzett munka


Mind a munkáltatóknak, mind a náluk dolgozóknak előnyös lehet az egyes sajátos szövetkezetek keretében történő munkavégzés, mely nagyon rugalmas foglalkoztatásra ad lehetőséget.

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény több olyan sajátos szövetkezeti formában történő tevékenységet is tartalmaz, ahol meghatározott személyi csoport részére nyílik keresőtevékenységre lehetőség élethelyzetükhöz kötődő szempontok figyelembevételével szövetkezet keretében.

Ilyen sajátos szövetkezeti forma többek között az iskolaszövetkezet, illetve a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete.

Iskolaszövetkezet

Az egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról szóló 2016. évi XLIX. törvény 2016. szeptember 1-jével történő hatálybalépéssel módosította az iskolaszövetkezeti munka szabályozását.

A legszembetűnőbb változás, hogy az iskolaszövetkezeten keresztül történő szolgáltatás nyújtás szabályai kikerültek a Munka Törvénykönyve. hatálya alól, az. iskolaszövetkezeti munkavégzés szabályait addig tartalmazó XVII. fejezet hatályon kívül helyezésével.

Az új szabályozás szerint az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja tagi közreműködés keretében végezhet munkát a „megrendelő” részére, azaz a szolgáltatás fogadójánál.

A tevékenység kereteit a tagsági megállapodás, továbbá a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény rendelkezései határozzák meg.

Az iskolaszövetkezet és tagja közötti tagsági megállapodás tartalmazza:

  • a tag által vállalt feladatok körét,
  • a tagnak a szolgáltatás fogadójánál történő feladatteljesítése tartamára járó, az egyes feladatokhoz kapcsolódó díjazások legkisebb összegét, valamint
  • az iskolaszövetkezet és a tag kapcsolattartásának módját a feladatteljesítéssel nem járó időtartamra.

A személyes közreműködés külső szolgáltatás keretében történő teljesítése megkezdésének feltétele, hogy az iskolaszövetkezet és a tag írásban megállapodjanak

  • a szolgáltatás fogadójának személyében,
  • a teljesítendő konkrét feladatban,
  • a tag díjazásának összegében és az összeg kifizetésének időpontjában,
  • a feladat teljesítésének helyében, valamint
  • a feladat teljesítésének időtartamában.

Az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja személyes közreműködésére, azaz munkavégzésére a Munka Törvénykönyve. meghatározott rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja részére, ha a feladatteljesítés tartama a napi hat órát meghaladja, napi húsz perc, ha a napi kilenc órát meghaladja, további napi huszonöt perc munkaközi szünetet kell biztosítani. Az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja részére, ha két egymást követő napon végzi feladatát, a napi munka befejezése és a következő napi munka megkezdése között legalább tizenegy óra pihenőidőt kell biztosítani.

Ezek, a munkaközi szünettel és a napi pihenőidővel kapcsolatos rendelkezések a nagykorú iskolaszövetkezeti tagok munkavégzésére vonatkoznak.

Ha az iskolaszövetkezeti tag a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, személyével kapcsolatban alkalmazni kell a Munka Törvénykönyve fiatal munkavállalókra vonatkozó szabályait. (például a hosszabb munkaközi szünetet, a hosszabb napi pihenőidőt, a túlóra és az éjszakai munka tilalmát).

Tizenhárom feladatteljesítéssel töltött nap után egy nap szabadság jár az iskolaszövetkezeti tag részére.

A díjazásnál alkalmazni kell a minimálbérre, illetve a garantált bérminimumra vonatkozó szabályokat.

Társadalombiztosítási helyzet

Fontos tudni, hogy nem biztosított az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tagja – a 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói jogviszony szüneteltetésének időtartama alatt sem – (2019. évi CXXII. törvény 6. § (1) bekezdés b) pont ba) alpont).

Ennek megfelelően az iskolaszövetkezeten keresztül végzett munka díjazásából nem történik társadalombiztosítási járulék fizetés (18,5%), és nem keletkezik jogosultság társadalombiztosítási ellátásokra sem.

Ez a tevékenység, szemben a munkaszerződés alapján végzett szünidei diákmunkával, nem lesz szolgálati idő a nyugellátáshoz.

Egészségügyi szolgáltatásra a tanulói, hallgatói jogviszony alapján jogosult a diák.

Kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete

A gyakorlatban „kismama szövetkezetként”elnevezett új munkavégzési forma valójában nem helytálló megnevezés, hiszen kisgyermekkel nem csak az anyukák, hanem az apukák is otthon lehetnek, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás a szülők bármelyike által igénybe vehető.

A szülők helyett gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő nagyszülők részére azonban nem lehetséges ez a foglalkoztatási forma.

A kisgyermekes szülők számára 2021. július 1-jétől bevezetett foglalkoztatási mód figyelembe veszi azt az igényt, hogy a gyermekgondozási, gyermeknevelési ellátást igénybe vevő szülő szeretne a kisgyermek gondozása mellett is munkát végezni, sokszor nem kizárólag csak jövedelemszerzés érdekében.

Ahogy az iskolaszövetkezeti munkánál a pénz keresés mellett a szakmai tapasztalat szerzés is cél lehet a diákok számára, a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete keretében munkát végzőknél is megjelenik az a szempont, hogy a kisgyermek gondozás mellett ismét bekapcsolódhassanak a munkába akár otthon dolgozva, akár közösség keretében.

Célként került meghatározásra az is, hogy ennél a tevékenységnél a kisgyermekek gondozásához, neveléséhez kapcsolódó tudás átadása, tapasztalatcsere, új ismeretanyag és tudás megszerzése is lehetővé váljon.

Az ezekhez szükséges rugalmas foglalkoztatási lehetőség biztosítható ebben a szövetkezeti formában.

A működés szempontjából a kisgyermekkel otthonlévők szövetkezete nagyon hasonlít az iskolaszövetkezetben történő munkavégzés rendjéhez, mert a szövetkezettel kötött tagsági megállapodás, a külső szolgáltatás tartalma, a vonatkozó munkajogi szabályok azonosak ebben a két esetben.

Társadalombiztosítási helyzet

Erre a tevékenységére tekintettel nem biztosított a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete keretében nem nagyszülőként tevékenykedő, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő tag.

Így ebből a tevékenységből nem származnak jogosultságok a társadalombiztosítási ellátásokhoz. A kisgyermekes szülő az általa igénybe vett gyermekgondozási díj illetve gyermekgondozást segítő ellátás alapján jogosult egészségügyi szolgáltatásra, illetve szerez erre az időtartamra szolgálati időt.


Kapcsolódó cikkek

2023. január 31.

Béremelést követelnek a közszolgálati dolgozók szakszervezetei

Tizenharmadik havi juttatást és további bérfejlesztést követelnek a közszolgálatban dolgozó szakszervezetek – jelentette be Boros Péterné, az Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) elnöke az érdekvédők Állj ki magadért és állj le 5 percre január 31-én! címmel megrendezett hétfői, közös sajtótájékoztatóján, Budapesten.

2023. január 31.

Trenkwalder: versenyeznek a munkáltatók a megváltozott munkaképességűekért

A tavalyi 1,8 millió forintról idén 2 088 000 forintra nőtt a rehabilitációs hozzájárulás, melynek hatására várhatóan tovább nő a munkáltatók igénye a megváltozott munkaképességű (MMK) dolgozók iránt. A munkaerőpiacon azonban egyre nehezebb ilyen alkalmazottat találni. A hiányt erősíti, hogy sok munkavállaló tart attól, hogy felvállalja, vagy egyáltalán megszerezze az MMK-minősítést, pedig a Trenkwalder tapasztalatai azt mutatják, hogy a jelenlegi helyzetben az jelentősen meg is könnyítheti az elhelyezkedést.