Mit jelent az új gondozási távollét?


A Munka Törvénykönyve 2023. január 1-jétől úgy rendelkezik, hogy a munkavállalót évente 5 munkanap fizetetlen távollét illeti meg a súlyos egészségi okból gondozásra szoruló hozzátartozójának, vagy a munkavállalóval közös háztartásban élő személynek nyújtott személyes gondozás céljából. Áttekintjük ennek az új intézménynek a részleteit.

Az Mt. 55. §-a sorolja fel a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés eseteit. Ezek olyan változatos eseteket jelentenek, amikor a munkavállaló hosszabb-rövidebb időre távol maradhat a munkából, valamilyen méltányolandó okból kifolyólag. Ebbe a listába került be 2023. január 1-jétől a gondozási távollét is.

A gondozási távollétet akkor lehet igényelni, ha a munkavállaló súlyos egészségi okból gondozásra szoruló hozzátartozójának, vagy a munkavállalóval közös háztartásban élő személynek személyes gondozást nyújt. A hozzátartozó fogalma elég széles személyi kört lefed. Ide tartozik a házastárs, az egyeneságbeli rokon (tehát a felmenők – szülők, nagyszülők stb. – és a lemenők – gyermek, unoka stb. – is), az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa. Emellett a gondozási távollét igényelhető más személy után is, akivel a munkavállaló nem áll rokoni kapcsolatban, de akivel közös háztartásban él (például barát, lakótárs).

A súlyos egészségi ok fennállását és a gondozás indokoltságát a gondozásra szoruló személy kezelőorvosa igazolja. Ez tehát orvosi szakkérdés, orvosi igazolás esetén a munkáltató nem vitathatja, hogy az adott betegség kellően súlyosnak minősül-e, és indokolt-e az adott helyzetben a személyes gondozás. A hozzátartozói státuszt, illetve a közös háztartásban élést – ha ezt a munkáltató kéri – a munkavállalónak kell hitelt érdemlően igazolnia (pl. anyakönyvi kivonattal, lakcímkártyával).

A gondozási távollét mértéke 5 munkanap évente. Ez a mennyiség tehát évekre van meghatározva, függetlenül attól, hogy hány személyt gondoz az illető munkavállaló, vagy hogy az adott évben ugyanazon személy hányszor kerül súlyos egészségügyi állapotba. Hasonlóan tehát a betegszabadsághoz, vagy az örökbefogadás előkészítéséhez adott munkaidő-kedvezményhez, a gondozási távollét mennyisége is egy évhez kötődik.

A gondozási távollétet teljes egészében a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban, de legfeljebb két részletben kell biztosítani. Természetesen nincs akadálya, hogy a munkáltató – a munkavállaló ilyen kérése esetén – több részletben adja ki a gondozási távollétet, de erre nem köteles. A gondozási távollétet a munkaidő elszámolás szempontjából a szabadsággal egyezően kell kezelni. Kiadni tehát csak munkanapra lehet, egyenlőtlen munkaidő-beosztásban pedig – a munkáltató választása szerint – munkanapban (a szerződés szerinti napi munkaidővel egyezően), vagy órában (az adott távollét napjára érvényes beosztás szerint) kell elszámolni.

A gondozási távollét – a megfelelő igazolások birtokában – igazolt távollétnek minősül, de komoly hátránya, hogy nem jár rá díjazás. Mi több, ebből eredően ezeken a napokon a munkavállaló társadalombiztosítási jogviszonya is szünetel. Nincs ugyanis olyan rendelkezés a társadalombiztosítási szabályokban, hogy ilyen esetben jövedelem – és járulékfizetés – hiányában is fennmaradna a biztosítás.

Érdemes kiemelni, hogy szintén 2023. január 1-jétől a gondozást végző munkavállaló kérheti a munkáltatótól munkaszerződése módosítását, hogy könnyebben összeegyeztethesse a munkáját a gondozási feladataival. Ilyen kérelmet akkor terjeszthet elő, ha már legalább hat hónapja fennáll a munkaviszonya az adott munkáltatóval. A kérelem érintheti a munkavégzési hely vagy a munkarend módosítását, illetve irányulhat távmunka vagy részmunkaidő kérelmezésére. A munkavállaló írásbeli, indokolt kérelmét a munkáltató nem köteles elfogadni, de elutasítás esetén 15 napon belül írásos, indokolt választ kell adnia. A kérelem jogellenes elutasítása (a megfelelő indokolás hiánya) vagy a nyilatkozat elmulasztása esetén a munkavállaló 30 napon belül bírósághoz fordulhat, megalapozott kereset esetén pedig a bíróság a munkáltató hozzájáruló nyilatkozatát pótolja. Ilyenkor tehát a bírói ítélettel jön létre a munkavállaló kérelmének megfelelő munkaszerződés módosítás.

Következetlen a szabályozás annyiban, hogy az előbbiek szerinti munkaszerződés módosításnál a törvény a „gondozást végző munkavállaló” fogalmát másként határozza meg, mint a gondozási távollét jogosultsági feltételeinél. A szerződés módosítás kezdeményezéséhez ugyanis az szükséges, hogy a munkavállaló „jelentős” gondozást „vagy támogatást” nyújtson a másik személynek. Ehhez képest a távollétnél nem követelmény a gondozás jelentős mértéke, viszont csak gondozást említi a szabály, támogatást nem.
Kapcsolódó cikkek

2023. június 6.

Így ne legyünk vezetők: a nyolc leggyakoribb menedzsment-hiba

Azt mondják, a menedzsment olyan, mint a gyereknevelés: mindenképp elrontjuk, a kérdés, hogy mennyire és hogyan. Ám aki belátja, hogy nem hibátlan és képes az önreflexióra, az valódi változást érhet el a csapata és önmaga számára. Barbara Stöttinger, a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetem vezetőképző akadémiájának (WU Executive Academy) dékánja összegyűjtött nyolc tipikus hibás vezetői stílust, és az alternatívákat is.

2023. június 6.

Munkavégzés éjszaka

Számos kutatás bizonyította, hogy az éjszakai munkavégzés rendkívüli fizikai és mentális megterhelést jelent az alkalmazottak számára. A hazai és az uniós szabályozás számos garanciális és védelmi szabályt fogalmaz meg, amellyel kompenzálni kívánja az érintett dolgozókat. Az alábbi cikkben ezeket a rendelkezéseket tekintjük át, különös tekintettel az éjszakai munkavégzés fogalmára, valamint elrendelésének és díjazásának speciális szabályaira.

2023. június 5.

Elindult Az Év Felelős Foglalkoztatója pályázat

Idén nyolcadik alkalommal hirdeti meg évek óta nagy sikerű „Az év felelős foglalkoztatója” díj pályázatát az OFA Nonprofit Kft. – közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) hétfőn közleményében.