Művésznyugdíj helyett balettművész járadék jár


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az úgynevezett művésznyugdíj megszűnt, ám lett balettművészeti életjáradék.


Egyes művészeti tevékenységekre jellemző, hogy a fokozott fizikai és pszichés terhelés miatt a szervezet az általános esetnél gyorsabban elhasználódik, vagy egy bizonyos életkort követően a művészeti tevékenység már nem folytatható fizikai korlátok miatt, így a nyugdíjkorhatár elérése előtt abba kell hagyni a művészeti tevékenységet.

Korábban, 2012. előtt a nyugdíjkorhatárt megelőzően igénybe vehető korai nyugdíjak körében az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I.13.) Korm. rendelet alapján úgynevezett művésznyugdíjat vehettek igényben az arra jogosító művészeti tevékenységet folytatók.

A korhatár előtti nyugdíjbavonulás lehetőségének 2012. január 1-től történt megszűnésével ez a korai nyugdíjazási mód is megszűnt.

Létezik azonban egy újabb lehetőség, az előadóművészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 2013. január 1-i hatállyal történt módosításával (43/A §) bevezetett balettművészeti életjáradék igénylése.

Balettművészeti életjáradékra való jogosultság

Az ellátásra jogosult, aki

  • a Magyar Nemzeti Balettnál, a Győri Balettnál, a Pécsi Balettnál, a Szegedi Kortárs Balettnál vagy ezek jogelődjeinél összesen legalább huszonöt éven át
    – ide nem értve a képzés idejét – magántáncosi vagy tánckari tevékenységet főfoglalkozásszerűen folytatott,
  • legalább huszonöt év szolgálati idő szerzett,
  • az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be,
  • azon a napon, amelytől kezdődően a balettművészeti életjáradékot megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll, és
  • azon a napon, amelytől kezdődően a balettművészeti életjáradékot megállapítják a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban – az özvegyi nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátások, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos típusú ellátások kivételével – nem részesül.

Ahogy látjuk, a balettművészeti életjáradékra csak pontosan meghatározott művészeti társulatoknál teljesített balettművészeti tevékenység, magántáncosi vagy tánckari, főfoglalkozás szerűen folytatott szereplés ad jogosultságot.

Munkajogi kérdés-válasz szolgáltatás

Használja kérdés-válasz szolgáltatásunkat és kérdezzen szakértőinktől, akik egyénre szabott segítséget nyújtanak az Ön számára 5 munkanapon belül.
A kérdezési lehetőség mellett hozzáférést biztosítunk adatbázisunkhoz is, ahol több száz munkajogi kérdés-válasz közül böngészhet.
A szolgáltatást a munkajog.hu portál felületén keresztül éri el, ahol többféle csomagajánlat közül is választhat.

Részletes információ >>

Erről fenti négy balett társulat által kiadott igazolással kell rendelkezni, mely tartalmazza a magántáncosként vagy tánckari tagként a társulatnál illetve jogelődeinél eltöltött időszak tartamát.

Az egyes társulatoknál eltöltött időszakokat a huszonöt év balettművészeti tevékenység megléte szempontjából össze kell számítani.

A jogi szabályozásból is jól láthatóan ebbe a jogosító időszakba csak a főfoglalkozásszerűen teljesített tevékenység vehető figyelembe, az ettől eltérő foglalkoztatás, illetve a képzési idő nem.

A balettművészeti tevékenység akkor minősül főfoglalkozásszerűnek, ha a személy a balettművészeti tevékenységgel egyidejűleg nem folytatott olyan egyéb keresőtevékenységet, amely nincs kapcsolatban ezzel a művészeti tevékenységgel.

Továbbfolyósítás balettművészeti életjáradékként

A korábbi művésznyugdíjat a balettművészek számára 2012. január 1-től balettművészeti életjáradékként folyósítják tovább. Ez akkor lehetséges, ha az érintett személy 1950-es vagy későbbi születésű, a balettművészeti életjáradékra való jogosultságnál megnevezett balett társulatoknál, vagy ezek jogelődeinél legalább huszonöt éven át főfoglalkozás-szerűen magántáncosi vagy tánckari tevékenységet folytatott (a képzés idejét nem számítva) és legalább huszonöt év szolgálati idővel rendelkezik.

Összegszerűség

A balettművészeti életjáradék összegét az öregségi nyugdíjra vonatkozó rendelkezések alapján kell meghatározni.

Az ellátás összegét a nyugellátások összegének évenkénti rendszeres emeléséről szóló szabályok szerint kell emelni.

A nyugdíjkorhatár elérése

Ha a balettművészeti életjáradékban részesülő személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, ellátását – azonosan a korhatár előtti ellátásban részesülők juttatásával – öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani.

Az új Ptk. és az Mt. együttes alkalmazása

2014. december 16.

Dr. Berke Gyula, Dr. Pál Lajos, Tálné Dr. Molnár Erika

Ízelító a tematikából:

Megtámadhatóság és semmisség, több alanyú munkaviszonyok, a sérelemdíj és a munkajogi kárfelelősségi szabályok, általános szerződési feltételek szabályainak alkalmazása a munkajogban

Bővebb információ és jelentkezés >>

 

Az írás az Ars Boni jogi folyóiratban jelent meg, az ars boni az Ügyvédvilág.hu szakmai partnere.

A korhatár előtti ellátásban részesülőkre vonatkozó szabályok szerint lehet élni azzal a lehetőséggel, mely szerint a nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően a járadékban részesülő személy öregségi nyugdíjigényt nyújthat be, és öregség nyugdíja várható összegének ismeretében az újonnan megállapított öregségi nyugdíjat kérje a jövőre nézve, a járadék változatlan összegben, de öregségi nyugdíjként való továbbfolyósítása helyett.

A döntéshez a nyugdíjmegállapító szerv ad tájékoztatást a nyugellátás várható összegéről, és közli azt a határidőt is, mely alatt az új összeg ismeretében, a korhatár előtti ellátás megszüntetése kérhető az újonnan számított ellátásra tekintettel.

Az öregségi nyugdíj újraszámításának lehetősége

Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő hat hónapon belül kérhető az öregségi nyugdíj ismételt megállapítása, ha a balettművészeti életjáradékban részesülő személy az ellátás folyósítása alatt legalább háromszázhatvanöt nap szolgálati időt szerzett.

Ha az így ismételten megállapított összeg magasabb a folyósított összegnél, a korhatár betöltésének napjától ez az összeg folyósítható.

Keresőtevékenység a balettművészeti életjáradék folyósítása mellett

A balettművészeti életjáradékban részesülők a korhatár előtti ellátásban részesülőkre vonatkozó szabályok szerint folytathatnak keresőtevékenységet ellátásuk folyósítása mellett, azaz évente a minimálbér tizennyolcszorosát elérő összegig.

Az összeghatár túllépése esetén a járadékot a következő hónap első napjától az év végéig szüneteltetni kell.

Ha a túllépés decemberben történik, a december havi ellátást vissza kell fizetni.

A korlátozott összegű keresőtevékenységi lehetőség a nyugdíjkorhatár betöltésig terjedő időre vonatkozik, ezt követően nincs ilyen típusú korlát.

Igénylés

A balettművészeti életjáradékot az erre a célra rendszeresített igénybejelentő lapon kell kérelmezni, mely az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság  honlapján található nyomtatványtárból tölthető le.

A kérelmet a lakóhely szerinti megyei/fővárosi nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz kell benyújtani. A kérelem elektronikusa úton is előterjeszthető.

Ne felejtsük el mellékelni a kérelemhez a balett társulat igazolását a balettművészeti tevékenység időtartamáról.


Kapcsolódó cikkek

2024. február 26.

Négynapos nyári munkahéttel kísérletezik a PwC Magyarország

A PwC Magyarország a könyvvizsgálati üzletágában idén nyáron pilot jelleggel 4 napos munkahetet vezet be. Június elejétől augusztus végéig a vállalat 280 munkatársa csak hétfőtől csütörtökig fog dolgozni. A pilotban az audit tevékenységet folytató csapatok vesznek részt.

2024. február 23.

A versenyszférában dolgozók kétharmada munkahelyet váltana

A vállalkozásoknál dolgozó munkavállalók 50 százaléka elégedetlen a jelenlegi fizetésével, 63 százalékuk pedig azt tervezi, hogy ha lehetősége nyílik rá, 2024-ben munkahelyet vált – közölte a Trenkwalder február első felében végzett kutatásának eredményét.

2024. február 23.

Példátlan béremelés jön Horvátországban

Horvátország történetének legnagyobb bérreformjáról döntött a kormány – jelentette be a miniszterelnök. A cél az volt, hogy a közszférában dolgozók egyenlő munkáért egyenlő javadalmazást kapjanak, és a legalacsonyabb bérek nőjenek a legnagyobb mértékben, ugyanakkor mindenhol legyenek emelések.