Nemzeti tartózkodási kártya és EU tartózkodási kártya kérelmezése magyar nyelvű kulturális ismereti vizsga letétele nélkül – közeleg a határidő!


Az új rendelkezés csak 2025. január 1-jétől lép hatályba, így addig még van arra lehetőség, hogy kulturális ismereti vizsga teljesítése nélkül kérelmezzenek a külföldi állampolgárok nemzeti tartózkodási kártya vagy EU tartózkodási kártyát.

A nemzeti tartózkodási kártya vagy az EU tartózkodási kártya, korábbi nevén nemzeti vagy EK letelepedési engedély olyan idegenrendészeti státusz, mely számos előnyt biztosít a már évek óta folyamatosan Magyarországon tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok számára.

A tartózkodási kártya és a korábbi letelepedési engedély igénylésének feltételei alapvetően hasonlóak, 2025 januárjától azonban egy lényeges új elem bekerül a jogszabályba: mind a nemzeti, mind az EU tartózkodási kártya sikeres kérelmezéséhez igazolnia kell majd a külföldi állampolgárnak, hogy teljesíti a társadalmi együttélés feltételeit, melyet magyar nyelvű kulturális ismereti vizsga sikeres letételének formájában tud megtenni. A kulturális ismereti vizsgát szigorú szabályok és előre meghatározott tárgykörök alapján, így többek között Magyarország történelmi, jogi és politikai ismereteiből szükséges letenni. Mivel a rendelkezés csak 2025. január 1-jétől lép hatályba, 2024 végéig még van arra lehetőség, hogy kulturális ismereti vizsga teljesítése nélkül kérelmezzenek a külföldi állampolgárok nemzeti tartózkodási kártya vagy EU tartózkodási kártyát.

Nemzeti tartózkodási kártyára – egyéb feltételek teljesítése esetén – azok a harmadik országbeli állampolgárok jogosultak, akik a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább három éven át jogszerűen és megszakítás nélkül Magyarország területén tartózkodtak, lakhatásuk, megélhetésük és egészségügyi ellátásuk biztosított, valamint rendelkezniük kell érvényes, meghatározott típusú tartózkodási engedéllyel. Az EU tartózkodási kártya kérelmezésének feltételei hasonlóak, ugyanakkor legalább 5 éves előzetes magyarországi tartózkodás szükséges azzal, hogy ebbe az 5 évbe – meghatározott feltételek teljesülésekor – bele lehet számítani más uniós tagállam(ok)ban eltöltött időszako(ka)t is. Mind a nemzeti, mind az EU tartózkodási kártya kérelmezése egy hosszabb, több hónapos, sokszor akár fél évet is felölelő folyamat, sok múlik azon, hogy a kérelem megfelelően elő van-e készítve.

Sikeres kérelmezés esetén a nemzeti tartózkodási kártya vagy az EU tartózkodási kártya megszerzésével számos előnyhöz juthatnak a harmadik országbeli állampolgárok szemben azzal, amit a tartózkodási engedély biztosít számukra. Ezt a kártyát hosszabb időre, 5 évre állítják ki, így azt ugyan szükséges megújítani, maga a státusz (ami bizonyos esetekben visszavonható) határozatlan időtartamú tartózkodásra jogosítja birtokosát. További előny, hogy a tartózkodási kártyával a munkaszerződés határozatlan időre is megköthető a harmadik országbeli munkavállalóval, így munkajogi szempontból a munkaviszony megszüntetésének feltételei is kedvezőbbek, mint a tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek határozott idejű munkaszerződése esetén. Továbbá nincs szükség új engedély igénylésére sem a munkavégzés körülményeinek esetleges megváltozása, így például új munkavégzés hely vagy előléptetés következtében. Érdemes még megemlíteni, hogy a tartózkodási kártyával rendelkező kiskorú gyermekek az állam által biztosított egészségügyi szolgáltatásokat is igénybe vehetik alanyi jogon, illetve nagykorúként – munkaviszony hiányában is – is megnyílik ez a lehetőség (a tartózkodási kártya megszerzését követő 1 év után), egy csekélyebb havi összeg fejében (2024-ben 11.300 forint).

Az sem elhanyagolható szempont, hogy a nemzeti tartózkodási kártya és az EU tartózkodási kártya megszerzése megnyitja a kaput a magyar állampolgárság majdani megigényléséhez. Főszabály szerint ugyanis a magyar állampolgársághoz legalább nyolc évig Magyarországon kell lakni, amit lakcímkártyával kell tudni igazolni.  Míg a hagyományos tartózkodási engedélyek mellé nem jár lakcímkártya (csak szálláshely-igazolás), addig a Nemzeti/EU tartózkodási kártya mellé már igen.

Mindezen előnyökre figyelemmel, ha van olyan harmadik országbeli állampolgár, aki a legalább három éve Magyarországon él, érdemes megfontolni a tartózkodási kártya kérelmezését addig, amíg mindez megtehető a magyar nyelvű kulturális ismereti vizsga letétele nélkül.

A szerzők – Megyesi Dénes igazgató, Magyar Kata menedzser és Fauszt Abigél tanácsadó – a Vialto Partners Hungary Kft. munkatársai.


Kapcsolódó cikkek

2024. június 20.

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása: értéket teremt

Évente közel 200 milliárd forintot fizetnek be a hazai vállalkozások rehabilitációs hozzájárulásként az államkasszába, mivel a foglalkoztatottak között a megváltozott munkaképességű alkalmazottak aránya nem éri el az öt százalékot. Becslések szerint ez a csoport akár 100 ezres tartalékot is jelenthet a magyar munkaerőpiacnak. Az ezen munkavállalók munkába állításához szükséges jól átgondolt stratégia kidolgozásához és megvalósításához a legtöbb vállalat jelenleg nem tud megfelelő szakembert allokálni, ezért érdemes külsős szakértő vagy HR szolgáltató támogatását bevonni.

2024. június 17.

Vegyes képet mutat a középkorúak keresetének alakulása

Vegyes képet mutat a bevételek alakulása a 30-59 éves korosztályban: a válaszadók 52 százaléka növekedésről számolt be, közel 35 százalékuknál nem történt változás, 13 százalékuknak pedig kevesebb jutott az elmúlt egy év során – áll a K&H biztos jövő felmérésében.