Új év – módosuló szabadság kiadási szabályok


A 2024. január 1-jével hatályba lépett munka törvénykönyvének módosítása érinti a szülőket megillető szabadságok kiadási szabályait. A változások bevezetésével a munkáltatók jobban tervezhetnek a gyermeket nevelőket megillető pótszabadságokkal kapcsolatban.

A változás lényege, hogy a 16 évnél fiatalabb gyermekkel vagy fogyatékos gyermekkel rendelkező munkavállalókat megillető pótszabadságot, valamint a gyermek 3 éves koráig járó összesen 44 munkanap szülői szabadságot a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban adja ki, de – az új szabály szerint – a munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább 15 nappal a szabadság tervezett kezdő napja előtt be kell jelentenie. Ez azt jelenti, hogy a munkavállaló maga dönthet arról, hogy mikor szeretné kivenni a gyermekei után járó szabadságot, azonban köteles ezen igényét legalább 15 naptári nappal jelezni a munkáltató részére. Amennyiben a munkavállaló a szabadságigényét legalább 15 nappal korábban jelzi, úgy a munkáltató köteles a jelzett időpontban kiadni a szabadságot a munkavállaló részére. Amennyiben azonban ennél rövidebb tartamon belül jelzi a munkavállaló a szabadságigényét, úgy a munkáltató a munkavállaló által megadott időben történő kiadást megtagadhatja. Természetesen a munkavállaló és a munkáltató közötti egyeztetés továbbra is fontos, hogy a munkaszervezés ne sérüljön.

A munka törvénykönyve 118.§ (1) és (2) bekezdése szerint egy gyermek után 2, két gyermek után 4, míg kettőnél több gyermek után összesen 7 munkanap pótszabadság jár. Fogyatékos gyermekenként pedig a pótszabadság 2 munkanappal nő.

Az a szabály nem változott, hogy a gyermekek után járó pótszabadságot az esedékesség évében kell kiadni, azonban a szülői szabadságot a munkavállaló a gyermek hároméves koráig kiveheti. Az a szabály is változatlan, hogy a szabadság kiadását – az apasági szabadság kivételével – kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működést közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a munkáltató legfeljebb 60 nappal elhalaszthatja, de ezt írásban indokolni köteles és meg kell határozza a szabadság új javasolt időpontját is.

Szintén új szabály, hogy 2024. január 1-je után a munkaviszony megszüntetésekor vagy megszűnésekor már nem kell a munkáltatónak külön igazolást kiállítani az apasági és a szülői szabadság igénybevett napjairól. Mostantól a munkáltató egy ún. foglalkoztatási igazolást köteles kiállítani a kilépő munkavállaló részére, amely egyetlen nyomtatványba foglalja a korábbi, a kilépéskor kiadandó igazolásokat, így az apasági és a szülői szabadság felhasznált napjaira vonatkozó adatokat is. A foglalkoztatási igazolás kiállítható elektronikus formában, de a munkavállaló kérheti papír alapon is. A foglalkoztatási igazolást felmondás esetén az utolsó munkában töltött napon, egyéb esetben a munkaviszony megszűnését követő öt munkanapon belül köteles kiadni a munkáltató a munkavállaló részére.

Forrás: PwC + Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda


Kapcsolódó cikkek

2024. február 21.

Kevesli a hatósági munkaügyi ellenőrzést a Magyar Szakszervezeti Szövetség

Még mindig kevés – reagált a munkavédelmi bírságok összegeinek jelentős emelkedése hírére a Magyar Szakszervezeti Szövetség. A MASZSZ nem az akár 100 millió forintra emelt büntetési tételt kevesli, hanem az ellenőrzések gyakoriságát. Utóbbi ugyanis – információk szerint – még mindig nem fog változni, mint ahogy az a gyakorlat sem, hogy a szabálytalanságokért, még a fekete foglalkoztatásért is gyakran csak figyelmeztetést „szabnak” ki az ellenőrök. A MASZSZ érdemi változtatást vár.

2024. február 21.

Új bevándorlási törvény: egyes vezetőket nehéz helyzetbe hozhat

Sok hazai vállalatnak okoz problémát, hogy vezető vagy magas pozícióban lévő külföldi kollégáik papíron igazolt végzettség hiányában az új bevándorlási törvény alapján egy megítélés alá esnek a vendégmunkásokkal, így számos jogi hátrány érheti őket. A BLS-CEE Ügyvédi Iroda szakértője szerint a külföldieket alkalmazó vállalatoknak személyre szabott jogi megoldásokat kell találniuk a törvénymódosítással keletkezett új kihívásokra.