Új szabályok a nyugdíjbiztosításban

Szerző: Molnárné dr. Balogh Márta
Dátum: 2014. január 21.
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet (továbbiakban TnyR.) több rendelkezése is módosul 2014. január 1-től. A módosuló szabályok egy része a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek (fővárosi/megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság) hatásköri, illetékességi szabályait érinti.


A nyugdíjügyek intézése általános szabályként az ügyfél lakóhelye szerinti nyugdíjbiztosítási igazgatóságoknál történik.

Három olyan ügycsoport van, amely központosított ügyintézés alá tartozik szakmai indokoltság alapján.

Ezek az ügyek: a nyugdíjasként elhunyt személy után igényelt hozzátartozói nyugellátások, a nemzetközi nyugdíjügyek, és a fegyveres testületek hivatásos állományú tagjainak illetve hozzátartozóinak nyugdíjügyei.

Ezeket az ügyeket az egész ország területére kiterjedő illetékességgel a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság intézi.

A nyugdíjágazat feladatai magukban foglalják az ellátás megállapításával és az adategyeztetési eljárással kapcsolatos teendőket is, mely komplex feladatkör a jogszabálymódosítás kapcsán a jövőben teljes körűen érinti a fegyveres testületeknél, köztük a nemzetbiztonsági szerveknél dolgozók ügyeinek intézését.

A TnyR. 1.§ (2) bekezdése kiegészül egy i) ponttal, mely szerint 2014. január 1-től a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jár el a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb ellátások megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben, ha a kérelmező korábban szolgálati viszonyban állt valamelyik nemzetbiztonsági szolgálattal.

Azaz a nyugdíjügyek mellett az adategyeztetési eljárás is a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság feladatkörébe tartozik 2014. január 1-től, ha az ügyfél szolgálati viszonyban áll fegyveres szervvel, a Magyar Honvédséggel vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal, vagy az ügyfél korábban szolgálati viszonyban állt valamelyik nemzetbiztonsági szolgálattal (TnyR. 3.§ a) pontja).

A adategyeztetési eljárás így a fenti személyi körben a megyei, fővárosi nyugdíjbiztosítási igazgatóságoknál megszűnik.

Az egységes eljárás megjelenik a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII.29) Korm. rendeletben is, melynek 1.§ (2) bekezdés b) pontjaként beépítésre került, hogy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jár el akkor is, ha a kérelmező korábban szolgálati viszonyban állt valamelyik nemzetbiztonsági szolgálattal.

2014. előtt a feladatkörben csak azok az esetek szerepeltek, ha a kérelmező utolsó biztosítással járó jogviszonya hivatásos szolgálati viszony volt.

A 2014-es eljárási rendről az érintett személyek szolgálati helyüktől és természetesen a nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálatoktól is tájékoztatást kapnak.

A TnyR. módosuló szabályainak másik része az árvaellátás megállapításának szabályait bővíti egy kiemelt figyelmet igénylő ügyfélkörben, a súlyosan egészségkárosodott árvák vonatkozásában.

Nagy problémát jelentő élethelyzet, ha a tizenhatodik életévét betöltő árva egészségi állapota miatt tizenhat éves kora után, mely időpontig alanyi jogon jár az árvaellátás, nem tudja tanulmányait folytatni. (Ez sokszor szellemi képességei miatt nem lehetséges.)

Az árvaellátás megszűnik, mert az árva nem fog nappali tagozatos tanulmányokat folytatni, amely jogosultságot ad.
A súlyos egészségkárosodás miatt 18. életévtől megállapítható rokkantsági járadékig az árva ellátatlan.

Ezen a problémán segít az új rendelkezés, amely méltányosságból lehetővé teszi árvaellátás megállapítását az árva tizenhatodik életévét követően akkor is, ha nem folytat tanulmányokat.

A szabály bővül azzal a további méltányossági rendelkezéssel is, mely azt a problémát orvosolja, ha az árvaellátáshoz az elhunyt szülő Magyarországon nem szerzett az életkorának megfelelő mértékű szolgálati időt, de európai uniós rendelet hatálya alá tartozó, vagy kétoldalú szociális biztonsági egyezményes országban is rendelkezik szolgálai idővel, amely a jogosultsághoz szükséges lesz, és a külföldi szerv szolgálati idő igazolásának megérkezéséig az árva ellátatlan.

Az új szabály lehetőséget ad arra, hogy rendkívül indokolt esetben kivételes árvaellátás legyen megállapítható ebben az átmeneti időben is amely hosszú periódus is lehet.

Ez a méltányossági árvaellátás előlegként kezelendő, és a végleges ellátás megállapításakor elszámolás alá kerül (TnyR. 72.§ (5) bekezdése.

 


Kapcsolódó cikkek: