A főállású anyaság és a nők 40


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A gyermeknevelési támogatás (a köznapi nyelvben főállású anyaság) időtartama indokolt esetben beszámítható-e a negyven éven belül szükséges legalább harminckét év keresőtevékenységbe, lehet-e munkaviszonynak tekinteni ezt a tevékenységet?

A válaszhoz tekintsük  át a kedvezményes nyugellátásra való jogosultság legfontosabb szabályait a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján.

Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik.

A nyugellátás szempontjából jogosultsági időnek számít a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszony, valamint a terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás, gyermekek otthongondozási díja időtartama és az az ápolási díjban eltöltött szolgálati idő, amelyet súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel szerzett a nő.

A jogosultsági időn belül a keresőtevékenységgel, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati időnek a harminckét évet el kell érni.

Ez a követelmény gyermekek otthongondozási díja vagy súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel megállapított ápolási díj esetén kevesebb időtartam, legalább harminc év.

Ez a jogosultsági idő saját háztartásban nevelt öt gyermek után egy évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökkenhet.

A keresőtevékenységgel, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett jogosultsági idők tételes felsorolását a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet 12. §-ában találjuk.

Jogosultsági időként figyelembe nem vehető időszakok

Nem vehető figyelembe például a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásához jogosultsági időként

  • az álláskeresési (munkanélküli) ellátással szerzett szolgálati idő,
  • a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok ideje és
  • a megállapodás alapján járulékfizetéssel szerzett szolgálati idő sem.

Ezek a szolgálati idők azonban a nyugdíj összegénél természetesen már figyelembe vételre kerülnek, nem vésznek el.

Például egy három éves felsőfokú nappali tagozatos pedagógus képzést 1998. előtt elvégzett hölgy, aki huszonegy éves korában elkezdett dolgozni, folyamatosan  dolgozva hatvanegy éves korára a negyven év keresőtevékenységgel megszerezte a nők kedvezményes nyugellátására a jogosultságot, nyugdíjba vonulhat, és nyugdíja összegét az összes szolgálati idejéből, azaz negyvenhárom év alapján fogják kiszámítani.

A gyermeknevelési támogatás figyelembe vehetősége

A jogszabály pontosan meghatározza a gyermeknevelési időként, illetve keresőtevékenységként figyelembe vehető időszakokat, attól eltérni, vagy egyedi esetben esetleg méltányosságból átminősíteni az időszakokat nem lehet.

A gyermeknevelési idők körében a gyermeknevelési támogatás is szerepel. Ez az ellátás a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 23.§-a szerint azt a szülőt illeti meg, aki saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel. A gyermeknevelési támogatás a legfiatalabb gyermek harmadik életévének betöltésétől a nyolcadik életévének betöltéséig jár.

A gyermeknevelési támogatása nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásánál csak a gyermeknevelési időknél vehető figyelembe. Abban az esetben azonban, ha gyermeknevelési támogatás mellett keresőtevékenységet folytatott az ellátást igénybevevő anya, például munkaviszonyban állt részmunkaidőben, ez a munkaviszony már figyelembe vehető a szükséges mértékű keresőtevékenységnél, természetesen ez esetben a gyermeknevelési ellátásoknál azonban nem, annak időtartamát csökkenteni kell ezzel az időszakkal  a kétszeres beszámítás elkerülése érdekében.

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 24.§-a szerint a gyermeknevelési támogatás mellett keresőtevékenységet heti harminc órában lehet folytatni, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés kizárólag az ellátásban részesülő otthonában történik.


Kapcsolódó cikkek

2019. szeptember 25.

Mikor kérhető méltányosság a nyugdíjaknál ?

Időről időre felmerülő kérdés, hogy ha a nyugdíj jogosultsághoz csak egy kicsi hiányzik, de a fennálló élethelyzet miatt nagyon fontos lenne, hogy a nyugdíj megállapításra kerüljön, van-e lehetőség a személyes körülmények alapján kedvezmény nyújtására, méltányosság gyakorlására.