A hét kérdése: ügyvezetés tagi jogviszonyban kismamaként


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Egy kft-nek két tagja van. Az ügyvezetést az egyik tag tagi jogviszonyban látja el. A másik tag nem ügyvezető.
Az ügyvezető hölgy várandós. Hogyan tud működni a cég, ha a terhessége alatt táppénzben részesül, illetve a szülés utáni időszak alatt (a gyermek 1 éves koráig)? Fenti időszak alatt elláthatja-e a mostani ügyvezető díjazás nélkül a működéshez szükséges minimális teendőket, melyeket otthonról is tud intézni?


A Tbj. 4. § 1. és 5. pontja alapján társas vállalkozó:

1. a betéti társaság bel- és kültagja, a közkereseti társaság tagja, a korlátolt felelősségű társaság, a közös vállalat, az egyesülés, valamint az európai gazdasági egyesülés tagja, ha a társaság (ideértve ezen társaságok előtársaságként történő működésének időtartamát is) tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik, és ez nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében történik (tagsági jogviszony),

5. a betéti társaság, a közkereseti társaság és a korlátolt felelősségű társaság olyan természetes személy tagja, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el, kivéve, ha az 1. alpont szerint társas vállalkozónak minősül.

A fentiek alapján, amennyiben a társaság ügyvezetését ellátó tag bármilyen, az ügyvezetés vagy a képviselet körébe tartozó tevékenységet ellát, az a Tbj. alkalmazása szempontjából vállalkozói tevékenység személyes végzéseként értelmezhető.

A Tbj. 28. § (1) bekezdés a) pontja szerint a 27. §-ban meghatározott járulékalap alsó határát arányosan csökkenteni kell azon időszak figyelembevételével, amely alatt a társas vállalkozó táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül – kivéve, ha a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj fizetésének időtartama alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja.

Kiemelendő, hogy a jogszabály a személyesen végzett vállalkozói tevékenység folytatásakor csak „a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj fizetésének időtartama alatt” nem mentesíti a társas vállalkozót a járulékfizetés alól.

Ami azt is jelenti, a díjazás nélkül ügyvezetői tevékenységet folytató társaság tagja a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj folyósítása alatt mentesül a kötelező járulékfizetés alól.

A kérdést Bánházi Erika szakértőnk válaszolta meg. További kérdések és válaszok itt


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 26.

Mikor jár özvegyi nyugdíj elvált házastársnak?

Bizonyos esetben az elvált házastárs is jogosult lehet elhunyt volt házastársa után özvegyi nyugdíjra. Ugyanilyen helyzetben lehet az egy évnél hosszabb ideje külön élő házastárs is.

2023. szeptember 18.

Mit jelent az egyetemi felvétel az árvaellátásnál?

Gyakori kérdés, hogy a felsőfokú tanulmányok folytatása milyen hatással van az árvaellátásra való jogosultságra. Írásunk mind a frissen felvett elsőéves egyetemi hallgatók, mind a már korábban felsőfokú tanulmányaikat megkezdők számára hasznos információkat mutat be.