Hogy alakul a nyugdíjszüneteltetés 2019-ben?


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A nyugdíj melletti keresőtevékenység lehetőségei, szabályai nagyon jelentős mértékben módosultak már ebben az évben, és módosulnak 2019. január 1-től is.

A 2018-as változás szerint 2018. július 26-tól nem kell megszüntetni a biztosítási jogviszonyt az öregségi nyugdíj megállapításához.

A jövő évi változás szerint 2019. január 1-től nem kell nyugdíjjárulékot fizetni a saját jogú nyugdíjasnak minősülő személy által létesített Mt. szerinti munkaviszonyban elért kereset után.

Igy jövőre, bár a nyugdíj melletti keresőtevékenységgel kapcsolatos összegszerűségi korlátozás hatályban marad, lesz olyan kereset, jövedelem, amely beszámít a nyugdíj melletti kereseti összegkorlátba, és olyan is, amely nem.

A hatályos kereseti korlátozás szabálya szerint a nyugdíjkorhatár betöltése előtt évente a minimálbér tizennyolcszoros összegéig lehet a nyugdíj folyósítása mellett keresőtevékenységet folytatni.

Hogy a jövedelem beletartozik-e a kereseti korlátozásnál figyelembe veendő keresetekbe, vagy nem, azt az fogja eldönteni, hogy a kereset, jövedelem nyugdíjjárulék köteles-e, azaz nyugdíjjárulék alapjául szolgál-e, vagy sem.

  1. január 1-től nem képez nyugdíjjárulék alapot a saját jogú nyugdíjasnak minősülő személy által létesített Mt. szerinti munkaviszonyban szerzett jövedelem.

Ez az összeg tehát nem fog beszámításra kerülni a nyugdíj melletti keresőtevékenység összeghatárába.

A többi jogviszonyban, például megbízási szerződés alapján végzett tevékenységért kapott díjazás azonban továbbra is nyugdíjjárulék köteles marad, így figyelembe veendő azokban az esetekben, amikor a nyugdíj folyósítása mellett csak korlátozott összegig lehet keresőtevékenységet folytatni.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 25.§  2019. január 1-től hatályos rendelkezése szabályozza a nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség alóli mentesség esetét.

A  teljesség érdekében meg kell jegyezni, hogy a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 5.§ (1) bekezdés g) pontja szerint 2019. január 1-től nem keletkezik adófizetési kötelezettsége a kifizetőnek az Mt. szerinti munkaviszonyban foglalkoztatott saját jogú nyugdíjas személyre tekintettel, tehát a munkáltató is kedvezményesen alkalmazhatja ezeket a munkavállalókat.

Öregségi nyugdíj melletti keresőtevékenység – nyugdíjkorhatáron innen és túl

Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek nyugdíjuk folyósítása mellett korlátlanul folytathatnak keresőtevékenységet a versenyszférában.

Ettől eltérő a helyzet a közszférában történő foglalkoztatás esetén.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban Tny.) 83/C §-a szerint a közszférában történő foglalkoztatás esetén az öregségi nyugdíj folyósítását a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig szüneteltetni kell.

Az öregségi nyugdíj a nyugdíjas kérelmére akkor folyósítható újból, ha a nyugdíjas igazolja, hogy a közszférában történő foglalkoztatása megszűnt.

A szüneteltetés időtartama alatt az érintett nyugdíjasnak minősül. A szüneteltetést követően a nyugellátás az időközben történt nyugdíjemelésekkel, és a Tny.22/A. § szerinti 0,5 százalékos mértékű növeléssel kerül folyósításra.

Az ellátás folyósítása melletti kereseti korlátozásnál az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően két személyi kör érintett.. Egyrészt a korhatár előtti ellátásban részesülő személyek, másrészt a nők negyven év jogosultsági időre tekintettel megállapított kedvezményes öregségi nyugdíjában részesülő hölgyek.

Mindkét esetben az ellátás, illetve az öregségi nyugdíj nyugdíjkorhatárt megelőzően történt igénybevétele miatti kereseti korlátozással találkozunk az ellátás egyidejű folyósítása mellett (Tny. 83/B §).

A 2019-es változás azonban csak a saját jogú nyugdíjas esetében fog járulékmentességet adni a munkaviszonyban elért jövedelemnél, (más jövedelemnél nem) a korhatár előtti ellátásban részesülők számára azonban itt sem.

Az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött, korhatár előtti ellátásban részesülő személyek továbbra is évente a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát meg nem haladó összeghatárig kereshetnek ellátásuk egyidejű folyósítása mellett.. Munkabérük nyugdíjjárulék alapul szolgál továbbra is.

Az összeghatár 2018-ban 2.484.000 Ft.

Az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott év december 31-ig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésig a nyugellátás szüneteltetésre kerül.

Ezeket a szabályokat kell alkalmazni a nők negyven év jogosultsági idővel megállapított kedvezményes nyugellátása melletti keresőtevékenységre is, ha a jövedelem nyugdíjjárulék alapul szolgál.

Ha azonban a korhatár előtti ellátásban részesülő személy illetve a nők negyven év jogosultsági idővel megállapított nyugellátásában részesülő személy közszférában folytat keresőtevékenységet, nem ezek a szabályok, hanem a korhatárt betöltött személyekre nézve előzőekben ismertetett szabályok alkalmazandók (Tny. 83/C §).

Az ellátás folyósítása szüneteltetésének „vége” az adott naptári év utolsó napja, december 31. következő év január 1-től az ellátás ismét folyósításra kerül.

Ha a kereseti összeghatár túllépése december hónapban következik be, a december havi nyugdíjat vissza kell fizetni (Tny. 83/B §).

A következő év januárjában elölről kezdődik a kereseti korlátozás szempontjából figyelembe veendő jövedelmek gyűjtése, és az adott évre vonatkozó kereseti összeghatár eléréséig ismét egyidejűleg érhető el a kereset és a nyugellátás, egyéb ellátás. Ha az érintett személy év közben eléri a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt a kereseti korlát túllépése miatti ellátás folyósításának szüneteltetése befejeződik.

2019-ben a munkaviszonyban elért jövedelem nem lesz nyugdíjjárulék alapul szolgáló kereset a nyugdíjas munkavállaló számára, ezért ez a munkabér a kereseti korlátozásnál nem fog figyelembe vételre kerülni.

Valamennyi fent említett esetben az ellátásban részesülő személyt terheli a kereseti korlát elérését/túllépését érintő bejelentési kötelezettség az ellátást folyósító szervhez.


Kapcsolódó cikkek

2018. november 22.

AB: a strasbourgi Egyezménybe ütközik a rokkantsági nyugdíj szabályozása

Az Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva – megállapította, hogy az Országgyűlés nemzetközi szerződésből származó jogalkotói feladat elmulasztását valósította meg azáltal, hogy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) 12. § (1) bekezdés a) pontját a törvény 33/A. § (1) bekezdés a) pontja alá tartozó esetekben oly módon rendelte alkalmazni, hogy ezzel egyidejűleg nem alkotott olyan szabályokat, melyek lehetővé teszik az ellátás összegének meghatározása során az ellátásra jogosultak élethelyzetét érdemben meghatározó tényleges fizikai állapota javulásának mértéke, illetőleg a 2012. január 1. napját megelőzően megállapított ellátás összege figyelembevételét. A döntéshez Czine Ágnes és Stumpf István párhuzamos indokolást, valamint Dienes-Oehm Egon, Juhász Imre, Pokol Béla, Salamon László, Szívós Mária és Varga Zs. András különvéleményt csatoltak.
2018. november 6.

Átírja a nyugdíjtörvényt a kormány

Könnyebbé és gyorsabbá válik a nyugdíjas adósoktól a pénzbehajtás, a végrehajtás – hívja fel a figyelmet a tervezett módosításra az azenpenzem.hu.
2018. november 22.

Így fizetik a nyugdíjakat

Áttekintjük a nyugellátások folyósításának szabályait; külön szólunk arról az esetről, hogy kit illet meg az elhunyt nyugdíjas utolsó havi ellátása, és milyen bejelentési kötelezettség vonatkozik a halálesetre.