Indul a tanév – hasznos tudnivalók a nyugdíj melletti munkavégzésről a közszférában


Mind a munkáltatók, mind a nyugdíj mellett munkát végzők számára fontos, hogy immár egy éve meghatározott területeken történő foglalkoztatás esetén nem kell szüneteltetni a nyugdíj folyósítását közszférában történő munkavégzés esetén. Elmondjuk, miben változott a szabályozás és miben nem.

Hol találjuk augusztustól az erre vonatkozó szabályokat?

A mentesítési szabály 2023. augusztus 1-jétől beemelésre került a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm. rendeletbe (a továbbiakban: TnyR.), új 73/B §-al egészítve ki a jogszabályt. A módosítást a 352/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet tartalmazza.

Ezzel egyidejűleg a mentesítésről korábban rendelkező 268/2022. (VII.29.) és 269/2022.(VII. 29.) Korm. rendeletek hatályon kívül helyezésre kerültek a 353/2023.(VII.27.) Korm. rendelettel.

A mentesítés két szakasza

A mentesítés a közfeladatok folyamatos ellátása érdekében először egy meghatározott időtartamra, 2022. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-ig tette lehetővé, hogy a korábbiaktól eltérően nem kerül szüneteltetésre azon személy öregségi nyugdíja, korhatár előtti ellátása, szolgálati járandósága, átmeneti bányászjáradéka, illetve táncművészeti életjáradéka ( a továbbiakban együtt: ellátása),

  • aki szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve
  • köznevelési vagy szakképző intézményben

folytat keresőtevékenységet az ellátás mellett.

Az új időtartam

Ma már határozatlan a mentesítés időtartama, mert a 159/2023.(IV.28.) Korm. rendelet módosította az ellátás folyósításának szüneteltetése alóli mentesítés szabályait, hatályon kívül helyezve a korábbi időpontot, a 2023. augusztus 31-ig történő mentesítést, így már nem csak 2023. augusztus 31-ig, hanem ezt követően is mód van az ellátások melletti, a közszférában meghatározott területen történő feladatellátásra. Ez a határozatlan időtartam jelenik meg a TnyR. új 73/B §-ában is.

Ami nem változott

Fontos azonban tudni, hogy a mentesítés továbbra sem teljeskörű. itt nincs változás.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 2023. augusztus 1-jétől hatályos, a TnyR. fenti kiegészítésére utaló 83/C §-a rögzíti, hogy a Kormány rendeletében meghatározott kivétellel (azaz a TnyR. 73/B §-ában megnevezett kivételekkel) fennáll a nyugellátás folyósításának szüneteltetési kötelezettsége, mely szüneteltetésre a nyugdíjas személy a törvény 83/C §-ában megnevezett tizennégy féle jogviszonyban, közszférában történő foglalkoztatása alatt kerül sor.

A mentesítés tehát továbbra is csak a fent meghatározott területeken áll fenn, nem vonatkozik a közszféra többi, egyéb feladatot ellátó foglalkoztatójánál végzett tevékenységre, ahol nem történt változás az ellátás folyósításának szüneteltetésére vonatkozó szabályoknál. Ezeknél az eseteknél a szüneteltetés folyamán a szüneteltetés időtartama alatt az érintett nyugdíjasnak minősül, a nyugellátás újbóli folyósításakor a nyugellátás kifizetésére az időközben bekövetkezett nyugdíjemelések mértékével megemelt összegben kerül sor.

Fenti rendelkezéseket a korhatár előtti ellátásra és a szolgálati járandóságra is alkalmazni kell. (Lásd: 2011. évi CLXVII. törvény 2023. augusztus 1-jétől hatályos 11/A§-a.) A rendelkezések vonatkoznak az átmeneti bányászjáradékra és a táncművészeti életjáradékra is.


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 27.

Milyen gyakorlati haszna van az új panasztörvénynek?

A Whistleblowing, az EU új visszaélés-bejelentési irányelve, amihez kapcsolódva elméleti szempontokból vizsgálják szakértők a panasztörvény várható következményeit. A Grant Thornton podcastja:

2023. szeptember 26.

Az üzleti titok és a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek védelme

A munkáltató jogos gazdasági érdekeinek, valamint üzleti titkainak védelme szoros kapcsolatban állnak egymással. Ha a munkavállaló megsérti a titoktartási kötelezettségét, akkor a munkáltató jogos gazdasági érdekeit is sérti. A jogos gazdasági érdeket sértő és veszélyeztető magatartások köre azonban szélesebb, mint az üzleti titok megsértése.

2023. szeptember 25.

Júliusban a bruttó átlagkereset 559 100 forint volt, ez 2%-os reálbércsökkennést jelent

2023 júliusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 559 100, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 385 600 forint volt. A bruttó átlagkereset 15,2, a nettó átlagkereset 15,1 százalékkal nőtt, a reálkereset pedig 2,0 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest – jelentette hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).