Indul a tanév – hasznos tudnivalók a nyugdíj melletti munkavégzésről a közszférában


Mind a munkáltatók, mind a nyugdíj mellett munkát végzők számára fontos, hogy immár egy éve meghatározott területeken történő foglalkoztatás esetén nem kell szüneteltetni a nyugdíj folyósítását közszférában történő munkavégzés esetén. Elmondjuk, miben változott a szabályozás és miben nem.

Hol találjuk augusztustól az erre vonatkozó szabályokat?

A mentesítési szabály 2023. augusztus 1-jétől beemelésre került a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm. rendeletbe (a továbbiakban: TnyR.), új 73/B §-al egészítve ki a jogszabályt. A módosítást a 352/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet tartalmazza.

Ezzel egyidejűleg a mentesítésről korábban rendelkező 268/2022. (VII.29.) és 269/2022.(VII. 29.) Korm. rendeletek hatályon kívül helyezésre kerültek a 353/2023.(VII.27.) Korm. rendelettel.

A mentesítés két szakasza

A mentesítés a közfeladatok folyamatos ellátása érdekében először egy meghatározott időtartamra, 2022. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-ig tette lehetővé, hogy a korábbiaktól eltérően nem kerül szüneteltetésre azon személy öregségi nyugdíja, korhatár előtti ellátása, szolgálati járandósága, átmeneti bányászjáradéka, illetve táncművészeti életjáradéka ( a továbbiakban együtt: ellátása),

  • aki szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve
  • köznevelési vagy szakképző intézményben

folytat keresőtevékenységet az ellátás mellett.

Az új időtartam

Ma már határozatlan a mentesítés időtartama, mert a 159/2023.(IV.28.) Korm. rendelet módosította az ellátás folyósításának szüneteltetése alóli mentesítés szabályait, hatályon kívül helyezve a korábbi időpontot, a 2023. augusztus 31-ig történő mentesítést, így már nem csak 2023. augusztus 31-ig, hanem ezt követően is mód van az ellátások melletti, a közszférában meghatározott területen történő feladatellátásra. Ez a határozatlan időtartam jelenik meg a TnyR. új 73/B §-ában is.

Ami nem változott

Fontos azonban tudni, hogy a mentesítés továbbra sem teljeskörű. itt nincs változás.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 2023. augusztus 1-jétől hatályos, a TnyR. fenti kiegészítésére utaló 83/C §-a rögzíti, hogy a Kormány rendeletében meghatározott kivétellel (azaz a TnyR. 73/B §-ában megnevezett kivételekkel) fennáll a nyugellátás folyósításának szüneteltetési kötelezettsége, mely szüneteltetésre a nyugdíjas személy a törvény 83/C §-ában megnevezett tizennégy féle jogviszonyban, közszférában történő foglalkoztatása alatt kerül sor.

A mentesítés tehát továbbra is csak a fent meghatározott területeken áll fenn, nem vonatkozik a közszféra többi, egyéb feladatot ellátó foglalkoztatójánál végzett tevékenységre, ahol nem történt változás az ellátás folyósításának szüneteltetésére vonatkozó szabályoknál. Ezeknél az eseteknél a szüneteltetés folyamán a szüneteltetés időtartama alatt az érintett nyugdíjasnak minősül, a nyugellátás újbóli folyósításakor a nyugellátás kifizetésére az időközben bekövetkezett nyugdíjemelések mértékével megemelt összegben kerül sor.

Fenti rendelkezéseket a korhatár előtti ellátásra és a szolgálati járandóságra is alkalmazni kell. (Lásd: 2011. évi CLXVII. törvény 2023. augusztus 1-jétől hatályos 11/A§-a.) A rendelkezések vonatkoznak az átmeneti bányászjáradékra és a táncművészeti életjáradékra is.


Kapcsolódó cikkek

2024. június 20.

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása: értéket teremt

Évente közel 200 milliárd forintot fizetnek be a hazai vállalkozások rehabilitációs hozzájárulásként az államkasszába, mivel a foglalkoztatottak között a megváltozott munkaképességű alkalmazottak aránya nem éri el az öt százalékot. Becslések szerint ez a csoport akár 100 ezres tartalékot is jelenthet a magyar munkaerőpiacnak. Az ezen munkavállalók munkába állításához szükséges jól átgondolt stratégia kidolgozásához és megvalósításához a legtöbb vállalat jelenleg nem tud megfelelő szakembert allokálni, ezért érdemes külsős szakértő vagy HR szolgáltató támogatását bevonni.

2024. június 17.

Vegyes képet mutat a középkorúak keresetének alakulása

Vegyes képet mutat a bevételek alakulása a 30-59 éves korosztályban: a válaszadók 52 százaléka növekedésről számolt be, közel 35 százalékuknál nem történt változás, 13 százalékuknak pedig kevesebb jutott az elmúlt egy év során – áll a K&H biztos jövő felmérésében.