Megismerhetők a nagyszülői gyed részletei


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes benyújtotta Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere törvényjavaslatát. A javaslat szerint az ellátás jövő év január elsejétől lesz folyósítható.

A nagyszülői gyermekgondozási díj azt a „munkát” ismeri el, ahol a még nem nyugdíjas nagyszülő – segítve a dolgozó szülőket – részt vesz unokája ellátásában – olvasható a törvényjavaslat indoklásában.

A biztosított nagyszülő a gyermek 2 éves koráig, ikrek esetén 3 éves korig, kérelemre induló eljárásban jogosulttá válhat gyermekgondozási díjra.

Az általános gyermekgondozási díjra való jogosultsági feltételeknek megfelelő szülő jogán a biztosított nagyszülő is jogosulttá válhat gyermekgondozási díjra, ha
– a nagyszülő a gyermek születését megelőző két éven belül legalább 365 napon át biztosított
volt,
– a gyermek mindkét szülője – egyedülálló esetében a gyermeket gondozó szülő –
keresőtevékenységet végez,
– a gyermek gondozása nevelése a szülő háztartásában történik,
– a gyermek mindkét szülője – egyedülálló esetében a gyermeket gondozó szülő – írásban
nyilatkozik arról, hogy egyetért a gyermekgondozási díj nagyszülő általi igénybevételével, és
– a gyermekre tekintettel gyermekgondozást segítő ellátást nem folyósítanak.

A Javaslat rögzíti, hogy a nagyszülő részére  nem jár a gyermekgondozási díj, ha

a) a nagyszülő keresőtevékenységet folytat, kivéve, ha azt kizárólag az otthonában végzi,
b) a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezték el,
c) a nagyszülő a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §(1) bekezdés i) pontjában meghatározott rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve az
otthonában végzett keresőtevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, a csecsemőgondozási díjat, valamint a különböző korú gyermek jogán járó gyermekgondozást segítő ellátást és
gyermekgondozási díjat (tehát nem lehet például nyugdíjas, nem kaphat rokkantsági nyugdíjat, foglakoztatást helyettesítő támogatást stb.)
d) a nagyszülő tekintetében a 42/C. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt körülmény áll fenn, ( a jogosult letartóztatásban van, vagy szabadságvesztést, elzárást tölt)
e) az alapjogosult gyermekgondozási díjra való jogosultsága megszűnik,
f) az (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozatot visszavonják (vagyis a szülői nyilatkozatot).

A törvény 2020. január 1-jén lép hatályba.


Kapcsolódó cikkek