A beszámoló szankcionálása


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A 2010/47. Adózási kérdés a számviteli törvény előírásainak nem megfelelő (szabályszerűen közzétett) beszámoló szankcionálásának, a mulasztási bírság kiszabásának a kérdésével foglalkozik.

Az adózás rendjéről szóló törvény szerint sújtható mulasztási bírsággal az adózó, ha a jogszabályokban előírt bizonylatok kiállítását, illetve könyvek, nyilvántartások vezetését elmulasztja, a bizonylatokat az előírásoktól eltérően állítja ki, a könyveket, nyilvántartásokat hiányosan vagy az előírásoktól eltérően vezeti vagy a számviteli törvényben meghatározott pénzkezelési szabályzatra vonatkozó rendelkezéseket megsérti. E rendelkezésből nem következik azonban, hogy a számviteli törvény előírásainak nem megfelelő (szabályszerűen közzétett) beszámolót készítő adózó könyvvezetési, illetve nyilvántartás vezetési kötelezettségének elmulasztása vagy a nyilvántartások előírásoktól eltérően történő vezetése miatt legyen bírságolható.

Az a tény, hogy a beszámoló nem felel meg teljes egészében vagy részben a számviteli törvény előírásainak, nagyrészt szoros összefüggésben áll a könyvvezetési kötelezettség hiányosságaival. A könyvvezetés és a beszámoló készítés – bár vitathatatlanul összefüggő és egymásra épülő számviteli folyamatok – nem tekinthető azonos elbírálás alá eső kötelezettségnek – derül ki az adózási kérdésből.

A pénzügyi tárca és az APEH álláspontja szerint azért nem szerepel a közzétett beszámoló számviteli törvénybe ütköző volta miatti fordulat a bírságolási szabályoknál, mert a jogalkotó szándéka szerint azt nem az Art. 172. § (1) bekezdés e) pontja alapján rendelte bírságolni. Amennyiben a könyvvezetés és a beszámoló készítése között nem lenne bizonyos különbség bírságkiszabás tekintetében, akkor a számviteli törvény 170. § (3) bekezdése nem rendelkezne kifejezetten arról, hogy amennyiben a közzétett beszámoló egészében vagy részben nem felel meg a törvényes előírásoknak, akkor az ilyen beszámolót készítő adózóra az Art. szerinti mulasztási bírság szabható ki. Ellenkező esetben a beszámoló készítés nem megfelelő volta miatti bírságkiszabás két helyen is szabályozott lenne.

Mindezek alapján az Art. 172. § (1) bekezdés e) pontja alapján az adózó fentiekkel összefüggésben csak akkor bírságolható a hatósági álláspont szerint, ha a jogszabályokban előírt könyvek, nyilvántartások vezetését elmulasztja, a könyveket, nyilvántartásokat hiányosan vagy az előírásoktól eltérően vezeti vagy a számviteli törvényben meghatározott pénzkezelési szabályzatra vonatkozó rendelkezéseket megsérti. Abban az esetben, ha a beszámoló nem felel meg teljes egészében vagy részben a számviteli törvény előírásainak, akkor az adózót nem lehet az Art. 172. § (1) bekezdés e) pontja alapján bírságolni.

Ellenben, ha a beszámoló nem felel meg a törvényi követelményeknek és e jogszabálysértés az adózó könyvei, nyilvántartásai hiányosságaira, illetve azok szabálytalan vezetésére vezethetőek vissza, valamint azon alapulnak, akkor az adózó kizárólag az utóbbi jogsértések alapján szankcionálható mulasztási bírsággal.


Kapcsolódó cikkek

2024. július 25.

A közvetett adózás rendszere Nigériában (1. rész)

Nigéria Afrika legnépesebb országa, több mint 250 etnikai népcsoporttal; hivatalos nyelve az angol. A legtöbben a mezőgazdaságból élnek, a gazdaság motorja a kőolaj-kitermelés. A kormány az elmúlt időszakban a közvetett adóztatásra fókuszált, így az áfa kulcsa 5%-ról 7,5%-ra nőtt. Következnek az érdekes részletek.