Az Áfa tv. 58. § alá tartozó ügyletek kezelése (VII. rész)


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Cikksorozatunk mostani részében az egy szolgáltatáshoz kapcsolódó, de különböző időszakokat érintő díjtételekről, valamint az egy elszámolási időszakhoz tartozó több részfizetésről lesz szó.

Teljesítési időpont több időszakot érintő díjtételekből összeálló ellenérték esetén (folyt.)

Teljesítési időpont egy szolgáltatáshoz kapcsolódó, de különböző időszakokat érintő díjtételek esetén

A fő- és mellékszolgáltatások kapcsán leírtaktól eltérő megítélés alá esnek az olyan, általában közműszolgáltatók által teljesített ügyletek, amelyeknél az adott szolgáltatás ellenértéke áll több, különböző időszakhoz kapcsolódó díjtételből. Ez a helyzet a közüzemi és a telekommunikációs szolgáltatásoknál, ahol a fizetendő díj eltérő időszakhoz tartozó alapdíjból és fogyasztási díjból tevődik össze, vagy több fogyasztási időszak ellenértékét számlázza együtt a szolgáltató.

A Tájékoztatóban kifejtett adóhatósági álláspont értelmében ezekben az esetekben nem több szolgáltatáselemből álló komplex szolgáltatásról van szó, fő- és mellékszolgáltatásról nem beszélhetünk, hanem a különböző díjtételek mindegyike ugyanannak a szolgáltatásnak az ellenértéke. A teljesítés meghatározásához egy időszakot kell megállapítani, melynek során azt kell figyelembe venni, hogy mi a szolgáltatás célja, melyik díjtétel tekinthető mérvadónak a szolgáltatás szempontjából, azaz melyik fejezi ki leginkább a szolgáltatás igénybevételét. Ez jellemzően a fogyasztási díjban testesül meg: mivel az igénybevevő a fogyasztás érdekében szerződik a szolgáltatás nyújtójával, ezért az elszámolási időszak megállapítása tekintetében általában azt kell irányadónak tekinteni, hogy a fogyasztási díjat milyen időszakra fizeti meg az igénybevevő.

Áfa tv. 58. §Amikor tehát egy közműszolgáltató számlájában megjelenik például egy előre fizetendő alapdíj és egy korábbi időszak tényleges fogyasztása alapján fizetendő fogyasztási díj, akkor a szolgáltatás díja szempontjából a fogyasztási díj tekintendő mérvadó díjtételnek, az ügylet elszámolási időszakának ezért a fogyasztás időszakát kell tekinteni, akkor is, ha a számlán feltüntetett alapdíj más időszakra vonatkozik.

Példa:

A gázszolgáltató 2022. április 23-án, 2022. május 5-ei esedékességgel 973 Ft-ot számláz ki a 2022. április hóra vonatkozó alapdíjként, és 14.187 Ft-ot a 2022.03.16-2022.04.16. időszaki fogyasztás díjaként. Mivel a szolgáltatás igénybevételét leginkább a tényleges fogyasztás alapján fizetendő díj fejezi ki, elszámolási időszaknak az elszámolt tényleges fogyasztás időszaka, 2022.03.16-2022.04.16. tekintendő. Ezen időszak utolsó napjához (2022.04.16.) képest az esedékesség későbbi, de még 60 napon belüli, ezért az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés b) pontja értelmében a teljesítés időpontjának az esedékesség (2022.05.05.) tekintendő.

A közüzemi szolgáltatásokat ugyanazon fogyasztó több telephelyen/fogyasztási helyen is igénybe veheti, amelyek fogyasztási adatait nem feltétlenül azonos időpontokban olvassák le. A több telephely/fogyasztási hely fogyasztásáról jellemzően egy konszolidált számla készül. Kérdésként merült fel, hogy az egyes telephelyek/fogyasztási helyek tekintetében történő elszámolások ilyen esetben külön-külön elszámolási időszakként értelmezendőek, vagy más gyakorlat is elfogadható.

A NAV álláspontja szerint nem kifogásolható az a gyakorlat, miszerint az adott fogyasztó tekintetében az elszámolási időszakot úgy állapítják meg, hogy ezen fogyasztó különböző telephelyeihez tartozó egyes fogyasztási időszakok közül a legkorábbi, illetve legkésőbbi időpontot veszik a felek figyelembe az elszámolási időszak kezdő és befejező időpontjaként.

Az adóhatóság szerint az is lehetséges azonban, hogy az eltérő telephelyekhez tartozó fogyasztási időszakokat külön-külön kezelik a felek, és mindegyik telephelyhez/fogyasztási helyhez külön teljesítési időpontot állapítanak meg az Áfa tv. 58. §-a alapján. Ez utóbbi esetben lehetséges, hogy a felek az Áfa tv. 164. § (1) bekezdés b) pontja szerinti gyűjtőszámla alkalmazásában állapodjanak meg, így technikailag valamennyi fogyasztási helyhez tartozó olyan elszámolási időszak, amelyet a gyűjtőszámla átfog, feltüntethető egy számlában.

Teljesítési időpont több részletben kifizetett ellenérték esetén

Előfordulhat, hogy egy elszámolási időszak ellenértékét több részletben kell megfizetni, anélkül, hogy az időszak fizikailag meg lenne osztva (például az éves bérleti díjat négy részletben kell rendezni, anélkül azonban, hogy meg lenne határozva, hogy az első részlet az első negyedévre, a második részlet a második negyedévre stb. vonatkozik).

Ilyenkor az elszámolási időszak mindegyik részlet tekintetében ugyanaz lesz. Az egyes számlák teljesítési időpontját ezen időszak utolsó napjához képest kell megállapítani.

Példa:

A 2022. második negyedévi bérleti díjat 3 részletben kell megfizetni:

  • számla kelte: 2022.04.15., esedékessége: 2022.05.10.
  • számla kelte: 2022.06.15., esedékessége: 2022.07.10.
  • számla kelte: 2022.08.15., esedékessége: 2022.09.10.

Az érintett időszak 2022. második negyedéve, azaz 2022.04.01-2022.06.30. Az időszak utolsó napja 2022.06.30., az ettől számított 60. nap 2022.08.29.

Az 1. számla esetében a kibocsátás és az esedékesség is megelőzi az érintett időszak utolsó napját. A teljesítési időpontot ezért az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés a) pontja alapján kell megállapítani, az a számla kibocsátásának időpontja (2022.04.15.).

A 2. számla esetében a kibocsátás ugyan megelőzi az érintett időszak utolsó napját, az ellenérték azonban az érintett időszak utolsó napját követően, de még 60 napon belül esedékes. A teljesítési időpontot ezért az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés b) pontjának első fordulata alapján kell megállapítani, az az esedékesség dátuma (2022.07.10.) lesz.

A 3. számla esetében az ellenérték az érintett időszak utolsó napját követő 60 napon túl esedékes, a teljesítés időpontja ezért az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdés b) pontjának második fordulata értelmében az időszak utolsó napját követő 60. nap, azaz 2022.08.29. lesz.


Kapcsolódó cikkek

2022. április 28.

Az Áfa tv. 58. § alá tartozó ügyletek kezelése (I. rész)

Időszakos/időszaki elszámolás, határozott időre szóló elszámolás, elszámolási időszakhoz kötött teljesítések, részletfizetés, folyamatos teljesítésű ügyletek – az Áfa tv. 58. §-ának hatálya alá tartozó esetköröknek már a megnevezése körül is sok a bizonytalanság, magának a teljesítési időpontnak a meghatározása pedig még több fejtörést okoz a mindennapi jogalkalmazás során, nem is szólva arról, hogy a teljesítés dátuma nem mindig esik egybe az adómegállapítás időpontjával. Cikksorozatunk az Áfa tv. 58. §-ához kapcsolódó kérdések megválaszolásához ad segítséget.