Céges kerékpárjuttatás adózása (I. rész) 


2022-től kedvező adózási szabályok vonatkoznak a céges kerékpár juttatására a személyi jövedelemadó és a társasági adó terén. Cikkünkben összefoglaljuk a kedvezményes juttatás feltételeit, valamint kitérünk a kerékpár biztosításának áfa-vonzatára is.   

Személyi jövedelemadó

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVIII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) adómentes bevételekről szóló 1. számú mellékletébe 2022. január 1-jétől bekerült rendelkezés értelmében mentes az szja alól a kifizető által biztosított – kizárólag emberi erővel hajtott vagy legfeljebb 300 W teljesítményű elektromos motorral segített – kerékpár magáncélú használata.

Ahhoz tehát, hogy egy magánszemély részére adómentesen lehessen kerékpárt biztosítani, az alábbi feltételeknek kell teljesülniük.

  1. A juttatásban részesülő kapcsolata a juttatóval

Az Szja tv. értelmében adómentesség a “kifizető által biztosított” használatra vonatkozik. A törvény nem írja elő, hogy a juttatásban részesülő magánszemély a kifizető munkavállalója legyen. A kerékpár használatát tehát szja-mentesen lehet biztosítani akár a munkaviszonyban nem álló ügyvezető, a tagok, a vállalkozással megbízási viszonyban álló magánszemély vagy például a munkavállalók családtagjai részére is. (Látni fogjuk, hogy a társasági adó rendszerében ettől eltérően alakul a szabályozás.)

  1. A juttatás tárgya

A törvényi előírás értelmében az adómentes juttatás tárgya csakis kerékpár, méghozzá kizárólag emberi erővel hajtott vagy legfeljebb 300 W teljesítményű elektromos motorral segített kerékpár lehet. Nem vonatkozik tehát a mentesség kerékpárnak nem minősülő eszközökre, például rollerre, gördeszkára, robogóra, mopedre stb.

Ahhoz, hogy adómentesen lehessen biztosítani a használatát, a kerékpárra teljesülnie kell annak a feltételnek, hogy kizárólag emberi erővel hajtott vagy legfeljebb 300 W teljesítményű elektromos motorral segített lehet. Azon járműveknél, amelyeken a pedáltól független kapcsolóval, például gázkarral is működtethető az elektromos rásegítés, már nem igaz, hogy a motor csupán segíti a jármű hajtását, ezek már emberi erő nélkül is hajthatóak. Mivel ilyen esetben nem teljesül a “motorral segített” kritérium, az ilyen járművek használatának biztosítására nem terjed ki a mentesség.

Megjegyezzük, hogy az Szja tv. nem tartalmaz önálló definíciót a kerékpárra, ezért annak meghatározásakor, hogy mely járművek minősülnek kerékpárnak, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) előírásaiból tudunk kiindulni. A KRESZ 1. számú függelék II. fejezetének r/1. pontja pedig eleve úgy rendelkezik, hogy a kerékpár “olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti”. Az ezen előírásnak meg nem felelő jármű tehát nem is minősül kerékpárnak, így a használatának biztosítására már ebből kifolyólag sem vonatkozik a 2022-tól beiktatott új mentességi szabály.

  1. A juttatás formája

Az Szja tv. kizárólag a kerékpár magáncélú használatának biztosítását tette adómentessé, a mentesség nem terjed ki arra az esetre, ha a kifizető a magánszemély tulajdonába adja a kerékpárt. A használat formájára nézve viszont nem tartalmaz megkötést a jogszabály. Adómentes lehet az is, ha a kifizető megvásárol kerékpárokat, majd azokat adja a magánszemélyek használatába, de az is, ha a kifizető más tulajdonában álló kerékpárok használatát biztosítja, például bérel a magánszemélyek számára kerékpárokat, vagy kerékpármegosztó rendszer szolgáltatását veszi igénybe. Az sem feltétel, hogy egy adott kerékpár egy magánszemélyhez legyen rendelve, tehát akár a kifizető tulajdonában álló, akár kölcsönzött kerékpárról van szó, a használat biztosítása akkor is adómentes, ha a lehetőséggel mindig azok a magánszemélyek élnek, akiknek aktuálisan szükségük van kerékpárra.

A kerékpárhasználat akár cafeteria keretében is biztosítható, amennyiben a kifizető felveszi ezt a választható juttatások közé.

Kerékpárhoz kapcsolódó egyéb szja-mentes juttatások

Amennyiben a 2022-től bevezetett adómentesség törvényi feltételei teljesülnek, a juttatás adómentes lesz, még akkor is, ha a magánszemély kizárólag magáncélra használja a kerékpárt. Önmagában abból viszont, hogy valamely kritériumnak nem felel meg a juttatás, még nem következik feltétlenül, hogy az szja-köteles lesz. Amennyiben ugyanis a juttatott jármű a munkavégzés eszköze – mint például a biciklis futárok esetében -, annak használatára tekintettel az Szja tv. 4. § (2a) bekezdésének előírása értelmében nem keletkezik bevétel, következésképpen szja-kötelezettség sem – akkor sem, ha a juttató tevékenységének hatókörében történő hasznosítás, használat, igénybevétel mellett egyébként az igénybevétel során nem zárható ki a magáncélú hasznosítás, használat, igénybevétel.

Munkavállalónak egyéb módon is adható a kerékpáros közlekedéshez kapcsolódóan szja-mentes juttatás. Az Szja tv. 25. § (2) bekezdés b) pontja értelmében ugyanis a nem önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni azt a bevételt, amelyet a munkáltatótól a munkába járásról szóló kormányrendelet szerinti munkába járás esetén költségtérítés címén a munkában töltött napokra a munkahely és a lakó- vagy tartózkodási hely között és/vagy hazautazásra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 15 forint értékben kap a magánszemély.

A 15 Ft/km térítésnek nem feltétele, hogy a munkavállaló gépjárművel történő bejárást igazoljon, a jogalkotó üzemanyag-számla bemutatását sem írja elő. Ezen juttatás ezért akár kerékpárral történő munkába járás esetén is adható szja-mentesen.Kapcsolódó cikkek

2022. július 1.

800 éves az Aranybulla – Püspökök, várispánok (7. rész)

II. András király nem egységes szabályozásként adta ki az Aranybullát, az gyakran csak kiegészítette egyéb intézkedéseit, döntéseit. Ez azt is jelenti, hogy nem kis jelentősége van annak is, hogy mit nem tartalmazott a kiváltságlevél. Ez nem kis mértékben jelenti a végrehajtott adóreformot is. Az adóintézkedések egy része csak utalásszerűen tartalmaz hátrányos intézkedéseket az egyház és a várispánok kárára.