Hipa-csökkenés a kkv-knál


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Cikkünk egyfelől a közelgő február 25-i nyilatkozattételi határidőre tekintettel, másfelől a 2021. adóévi adó megállapítására és a bevallás elkészítésére tekintettel igyekszik rövid összefoglalásként támpontokat adni a kkv-k számára az iparűzési adóelőny, mint állami támogatás igénybevételéhez.

A 2021. évben, illetve a 2022. évben azon vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében az összes foglalkoztatotti létszáma nem éri el a 250 főt, és az éves nettó árbevétele, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 4 milliárd forint, az iparűzési adó mértéke 1 százalék (csökkentett adómérték), ha az önkormányzati rendelet szerinti iparűzési adómérték több, mint 1 százalék. A vállalkozásnak a KKV törvényben előírt feltételeket – a nettó árbevétel, mérlegfőösszeg szabálya kivételével – alkalmaznia kell, így a partner és kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó speciális összeszámítási szabályokat is.

A vállalkozó (iparűzési adóalany) azon székhelye, telephelye szerinti településen – ideértve a különleges gazdasági övezetbe sorolt területet is – realizál adócsökkenést, amelynek önkormányzata bevezette az iparűzési adót és annak mértékeként 1 százaléknál magasabb adómértéket határozott meg.

A „22NYHIPA nyilatkozat” a www.nav.gov.hu oldalon az ÁNYK programban érhető el, amely a NAV elektronikus rendszerében tölthető ki és nyújtandó be. E nyilatkozat a 2022. adóévi iparűzési adóelőleg „fele” összegben való megfizetésének, illetve a 2022. évi iparűzési adóelőny átmenti támogatásként való igénybevételének bizonylata, amelynek egyes sajátosságait az alábbiakban ismertetjük.

A vállalkozónak egyetlen 22NYHIPA nyilatkozatot kell benyújtania akkor is, ha székhelye mellett a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (Htv.) definiált egy vagy több telephelye van, s így a hivatkozott törvény rendelkezései alapján „településenként” önálló alanya az iparűzési adónak. A NAV a hozzá beérkezett nyilatkozatokat elektronikus úton megküldi a vállalkozó székhelye és a rendszerében Htv. szerinti telephelyként nyilvántartott telephelyek – fekvése szerinti települések – önkormányzati adóhatóságai részére.

A vállalkozó a 2022. adóév előlegfizetési időpontjaira bevallott, bevallandó iparűzési adóelőleg 50 %-át fizeti meg akkor, ha:

  1. a 2021. évben nyilatkozatot tett, és nincs olyan székhelye, telephelye, amelyet e nyilatkozat tételét követően hozott létre,
  2. az a) pont szerinti feltételek nem teljesülése esetén a 22NYHIPA nyomtatványon – B) blokkban „X” tételével – 2022. február 25-ig nyilatkozik arról, hogy
  • a Htv. 51/L. §-a szerint a 2021. évben végződő adóévben adócsökkenésre jogosult KKV-nek minősült, vagy
  • a 2022. évben végződő adóévben várhatóan említett KKV-nek fog minősülni, és
  • nincs olyan Htv. szerinti telephelye, melyet nem jelentett be a NAV-hoz.

Nem kell a 22NYHIPA nyilatkozatot – annak B) blokkját kitöltve – benyújtania annak a vállalkozónak, aki a 2021. évben már tett nyilatkozatot, s azóta új telephelyet nem létesített, székhelyét nem helyezte át, vagy a 2022. adóévre tételes iparűzési adóalap szerinti adózó kata-alanynak.

Az önkormányzati adóhatóság a NAV útján hozzá beérkezett nyilatkozatok, míg a NAV a különleges gazdasági övezetbe tartozó településen vállalkozóktól származó nyilatkozatok alapján – naptári évvel azonos üzleti éves vállalkozók esetén – a 2022. március 15. napra bevallott I. félévi adóelőleget, illetve a 2022. szeptember 15. napra (a későbbiekben) bevallandó II. félévi adóelőleget hivatalból, határozathozatal nélkül („meg nem fizetendő összeget levonva”) „felére” mérsékli. Mindezt úgy, hogy az adózó folyószámláján iparűzési adóelőlegként a 2022. adóév egyes esedékességi időpontjaira bevallott adóelőleg összegét 50%-kal csökkentve, külön könyvelési soron – mint fizetendő iparűzési adóelőleget – előírja. A 2022. évre tételes iparűzési adóalap szerinti adózást választó kata-alanyok esetében az adóhatóság automatikusan – 1%-os mértéket alkalmazva – csökkenti az I. és II. félévre esedékes adó összegét.

A vállalkozónak a 2022. évi iparűzési adóelőny átmeneti támogatásként való igénybevételéhez a 22NYHIPA nyomtatványon – C) blokkban „X” tételével – 2022. február 25-ig nyilatkoznia kell arról, hogy

  1. a csökkentett iparűzési adómérték miatti állami támogatást átmeneti támogatásként – mint arra jogosult – kívánja igénybe venni, és
  2. 2019. december 31-én nem minősült olyan az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a)-(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetű mikro-, kis- és középvállalkozásnak, vagy, ha annak minősült, akkor a támogatási döntés időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá esetében az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn, és
  3. nincs olyan Htv. szerinti telephelye, melyet nem jelentett be a NAV-hoz.

A cikk folytatásában olvashat arról, hogy kiknek nem kell 22NYHIPA nyilatkozatot benyújtani, illetve arról, mely cégeknek kell csökkentett adót bevallaniuk, és miként.

iparűzési adó

A cikk szerzője dr. Kovács Attila ügyvéd, okleveles adószakértő, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központjának oktatója.


Kapcsolódó cikkek

2024. július 23.

eÁFA: duplázódik az adatszolgáltatási hiba büntetésének felső határa

A NAV eÁFA rendszerében július 1-jétől elérhető az önellenőrzés funkció, míg adatszolgáltatási hibák esetén augusztus 1-jétől a mulasztási bírság felső határa megduplázódik. A PwC közleménye az eÁFA bevezetésének tapasztalatairól, kihívásairól, valamint a rendszer fejlesztésének további elemeiről.

2024. július 22.

Ezért nem adómentes a borravaló

Az adómentes borravaló gyakorlati megvalósulásának jelenleg két alapvető akadálya van – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Jelenleg csak a felszolgálónak készpénzben adott borravaló adómentes.