Pontosították a BIREG szabályokat


2021. december 27-én megjelent a 789/2021. Korm. rendelet, amely több ponton pontosította a BIREG szabályokat. Az új szabályozás érthetőbbé teszi a BIREG szabályozást és pontosít néhány fogalmat. Többek között leszögezi mit kell érteni a fuvarregisztráció, üzembentartó regisztráció, eseményrögzítés és engedélykezelés alatt – olvasható az RSM Blogon.

A BIREG regisztrációs kötelezettség feltételei

Az új BIREG szabályozás továbbra is rögzíti, hogy bizonyos viszonylatok esetében a jogszabályban meghatározott gépjármű Magyarország területén bizonyos engedélyekkel és BIREG elektronikus fuvarregisztrációval vehet részt a közúti forgalomban. BIREG kötelezettség többek között az alábbi tényezőktől függ:

  • Gépjármű legnagyobb megengedett össztömege
  • Fuvarozási viszonylat
  • Fuvarozó honossága

A BIREG regisztráció minden, Magyarország területét érintő nemzetközi engedélyköteles áruszállítás esetén kötelező.

Engedélyköteles szállításnak az minősül, amely során a fuvarozó bilaterális vagy CEMT engedély használatára kötelezett. Kötelező a BIREG regisztráció minden kabotázs fuvarozás esetén, beleértve a kabotázs műveletet megelőző és követő fuvarfeladatot is. A vállalkozás valamely ügyintézői jogosultsággal rendelkező felhasználójának minden esetben, amikor a tevékenység bilaterális, vagy multilaterális engedélykötelezett, vagy kabotázs műveletről van szó, regisztrálnia kell a fuvarozási műveletet.

BIREG eseményrögzítés – mikor kötelező?

Az egyes BIREG fuvarregisztrációhoz eseményeket kell rögzíteni, amennyiben engedélyköteles fuvarfeladatot végez. Az eseményrögzítés kabotázsművelet esetén is kötelező, ekkor a kabotázst megelőző Magyarországra irányuló fuvarfeladat és a Magyarország elhagyására irányuló nemzetközi fuvarfeladathoz tartozóan is eseményrögzítési kötelezettség áll fenn.

BIREG engedély-ellenőrzés és engedélykezelés

Amennyiben a gépjármű üzembentartói oldalon keletkezik BIREG kötelezettség, úgy ezzel parhuzamosan keletkezik a rakodóhelyek engedély-ellenőrzési és engedélykezelési kötelezettsége a BIREG-ben. Engedélykezelés keretében a magyarországi felrakás helyén a felrakó, a magyarországi lerakás helyén a lerakó a CEMT engedéllyel vagy kabotázs közösségi engedéllyel végzett fuvarozás esetén a BIREG rendszerben ellenőrzi a szállító által előzetesen feltöltött engedély meglétét. Rögzíti a felrakás és a lerakás helyét, idejét, továbbá feltölti a regisztrált fuvarfeladathoz tartozó fuvarlevelet és egyéb dokumentumokat.

A rakodóhelyeknek az engedélykezelési feladatokat közvetlenül a BIREG rendszerben kell ellátniuk elektronikusan, a korábbi papíralapú engedélykezelési és dokumentum megőrzési kötelezettség megszűnt.

Az új rendelet egyértelművé teszi, hogy a lerakás és felrakás rögzítése (mint eseményrögzítés) a rakodóhelyek kötelezettsége. A fuvarozók rakodóhelyekre vonatkozó eseményrögzítési kötelezettsége megszűnt.

Borsos a BIREG bírságok mértéke

A fuvarozásban érintett gépjárművek üzembentartói akár 800 ezer forintos bírságra számíthatnak, ha engedély vagy BIREG regisztráció nélkül közlekednek belföldön. A rakódóhelyeket maximum 300 ezer forintra büntetheti a közlekedési hatóság, ha elmulasztják az engedélyek ellenőrzését, illetve nem végzik el a szükséges engedélykezelési feladatokat a BIREG online rendszerben – olvasható az RSM Blog bejegyzésében.

A bejegyzés szerzője Sztankó Dániel, az RSM Hungary adóüzletágának igazgatója. Az RSM Blog az Adó Online szakmai partnere.Kapcsolódó cikkek

2022. július 1.

800 éves az Aranybulla – Püspökök, várispánok (7. rész)

II. András király nem egységes szabályozásként adta ki az Aranybullát, az gyakran csak kiegészítette egyéb intézkedéseit, döntéseit. Ez azt is jelenti, hogy nem kis jelentősége van annak is, hogy mit nem tartalmazott a kiváltságlevél. Ez nem kis mértékben jelenti a végrehajtott adóreformot is. Az adóintézkedések egy része csak utalásszerűen tartalmaz hátrányos intézkedéseket az egyház és a várispánok kárára.