Új Széchenyi Terv: a pályázatok előkészítése


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az Adó Kódex 2011/6-7. száma az Új Széchenyi Terv pályázataival foglalkozik. Nemcsak a pályázatokat ismerteti, hanem a pályázat előkészítésével kapcsolatos gyakorlati tudnivalókra is figyelmeztet, és az elszámolási tudnivalókat is összefoglalja.

A pályázatot előkészítő dokumentumok

A következő dokumentumokat kell előkészíteni:

1. A megvalósítandó program/beruházás felvázolása koncepcionális szinten, azaz a hosszú távú jövőkép papírra vetése méghozzá abban a formában, ahogyan azt a pályázati kiírás elvárja.

2. Megvalósíthatósági tanulmány (műszaki és gazdasági megvalósíthatóság egyaránt).

3. Építési engedélyezési szintű műszaki terv és építési engedély beszerzése (beruházás esetén) vagy a tevékenység lefolytatásának részletes terve (tevékenység esetén).

4. Üzleti és marketing terv.

5.Környezeti hatástanulmány.

Mindezekkel kapcsolatosan fontos lehet tudatosítani magunkban, hogy nem hiábavaló munkát végzünk, hiszen, ezeket a dokumentumokat a pályázatunkhoz már konkrétan be is kell nyújtani, ebben a szakaszban tehát már nemcsak „ötletelünk”, hanem konkrétan előkészítjük az értékelés alapját képező dokumentumokat.

E munka során fontos az alapos, mindenre kiterjedő információszerzés, illetve ezen túlmenően a jogszabályok, eljárási előírások pontos ismerete, az esetleges változások nyomon követése, amihez a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja (www.nfu.hu) és ügyfélszolgálata segítséget nyújt. Elengedhetetlen a pályázati csomag legfrissebb verziójának használata!

Amennyiben a megpályázandó kiírás alapos áttanulmányozását követően úgy ítéljük meg, hogy önállóan nem tudjuk elkészíteni a pályázatot, nem biztos, hogy megfelelően tudjuk értelmezni a kiírás szerinti elvárásokat, vagy éppen nem látjuk át egyértelműen a pályázathoz benyújtandó dokumentumok körét, azok tartalmát, akkor mindenképpen forduljunk pályázati szakértőhöz (akár pályázatíróhoz).

A pályázati kiírások áttanulmányozása során célszerű fokozott figyelmet fordítani a kizáró okok alapos áttanulmányozására, így fontos tudni, például, hogy rendezetlen munkaügyi kapcsolatok esetén pályázat benyújtása nem lehetséges. Legalább ennyire fontos persze annak megállapítása is, hogy az adott kiírás miként rendelkezik a pályázói körről, tehát, biztosan beleférünk-e a kiírás célcsoportjába.

Támogatható tevékenységek

Az egyes pályázati kiírások esetében a konkrét támogatható tevékenységeket a Pályázati Felhívás és a vonatkozó Pályázati Útmutató tartalmazza, melyben szerepelhetnek önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek is.

A Pályázati Felhívás eltérő rendelkezése hiányában az önállóan támogatható tevékenység úgy értelmezendő, hogy elegendő a Pályázati Felhívásban ilyen kategóriába sorolt tevékenységek közül egynek a megvalósítása, és a projekt keretében nem szükséges megvalósítani önállóan nem támogatható tevékenységet.

Az önállóan nem támogatható tevékenység esetén a projekt keretében nem elegendő a Pályázati Felhívásban ilyen kategóriába sorolt tevékenységek kizárólagos megvalósítása, hanem szükséges legalább egy, az önállóan támogatható tevékenységek között felsorolt tevékenység megvalósítása is.
A kellemetlen meglepetések elkerülése érdekében még ebben a szakaszban célszerű tájékozódnunk arról is, hogy a kiírás alapján mikor is kezdhetjük meg a projektünk megvalósítását.

A projekt megkezdésével kapcsolatos tudnivalók:

Támogatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.

A pályázó a beruházást a pályázat benyújtását követően saját felelősségére azonnal megkezdheti, de a beruházás megkezdése nincs befolyással a pályázat értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. KIVÉTELT képeznek ez alól azon pályázati kiírások, melyek kifejezetten a támogatói döntés kézhezvételéhez kötik a projekt legkorábbi megkezdésének időpontját.

A projekt-előkészítési tevékenység megvalósítása nem jelenti a projekt megkezdését.

Amennyiben mindezekkel elkészültünk, azt gondolhatnánk, hogy csak egy lépés választ el bennünket a pályázat konkrét megírásától. Ugyanakkor még ekkor is óvatosságra intjük a potenciális pályázókat, hiszen nem elég megfelelni a kiírás fenti elemeinek, a siker azon is múlhat, hogy a projekt végrehajtása során, és azt követően a fenntartási időszakban várhatóan valóban teljesíteni tudjuk-e a pályázattal együtt megvalósítandó további feltételeket.

További részletek az Adó-kódex 2011/6-7. számában.

Forrás: Adó-kódex 2011/6-7. szám


Kapcsolódó cikkek

2024. július 17.

Szponzori támogatások a sportban – társasági adó szemmel

2024 nyarán több olyan rangos sportesemény is megrendezésre kerül, amely nemcsak a sportközvetítések nézőit hozza lázba, hanem az esetleges támogatók, szponzorok számára is érdeklődésre tarthat számot. A jelentős marketingérték, amelyet ezek a rendezvények magukban hordoznak, azzal jár, hogy a gazdasági élet szereplői előszeretettel támogatják az adott sportág keretein belül működő sportszervezeteket, illetve sportköztestületet. Mindez természetesen adóvonzattal is jár – ennek kérdéskörét járjuk körül a társasági adó tekintetében.