Utazásszervezők önálló pozíciószámonkénti adómegállapítása


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

2009. február 1-től a belföldön nyilvántartásba vett utazásszervezők előzetes adóhatósági bejelentés alapján úgy is dönthetnek, hogy az önálló pozíciószámonkénti nyilvántartáson alapuló adómegállapítási módszert alkalmazzák. Az ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettségeket foglalja össze az APEH nemrégiben megjelent tájékoztatója.

A választási jog gyakorlására vonatkozó előzetes bejelentési kötelezettséget 2008. december 10-étől kezdődően lehet az adóhatóság felé teljesíteni úgy, hogy az ahhoz fűződő jogkövetkezményeket legkorábban 2009. február 1-től kell alkalmazni.
A bejelentési kötelezettség teljesíthetősége érdekében az adóhatóság a bejelentésre, változásbejelentésre 2008. évre rendszeresített nyomtatványait erre alkalmassá tette. Ennek eredményeképpen az utazásszervezési szolgáltatást nyújtó adóalanyok a státuszuknak megfelelő, megszokott bejelentő, változásbejelentő nyomtatványokon (azoknak az általános forgalmi adóval kapcsolatos nyilatkozatokra szolgáló F lapján) tudják az erre irányuló választási szándékukat jelezni.

A jogszabályi rendelkezés hatálybalépésének 2009. február l-jei kezdő időpontjára, mint fix határnapra tekintettel – a 2009-es adóév vonatkozásában 2008. december 31-ig tett bejelentés esetén is a bejelentés alapján az önálló pozíciószámos adómegállapításra 2009. február elsejétől van legkorábban lehetőség.
Tekintettel arra, hogy a változásbejelentő lapon a változás hatályba lépésének időpontját is jelölni kell, amennyiben az adóalany az önálló pozíciószámos adómegállapítási mód bejelentésén kívül más, az áfa-kötelezettségét érintő, de 2009. január elsejei hatályú változást is be kíván jelenteni 2008. december 31-ig, akkor a 2009. január elsejétől hatályos bejelentéseit tartalmazó nyomtatvány mellett az önálló pozíciószámos adómegállapítás választásáról egy másik változásbejelentő lapot is ki kell töltenie és be kell nyújtania. (Ennek F lapján a kitöltési útmutatóban foglaltaknak megfelelően, az általános forgalmi adózásra vonatkozóan korábban bejelentett, azonban változtatással nem érintett rovatokat újra ki kell tölteni.)

Tekintettel arra, hogy az adóalany az önálló pozíciószámonkénti nyilvántartáson alapuló adómegállapítást az adóév során – folyamatosan végzett utazásszervező tevékenység mellett is – akár év közben is választhatja, arra áttérhet, 2009-ben is dönthet úgy, és élhet évközben is bejelentéssel, ha ezt az adómegállapítási módot kívánja alkalmazni. Ilyenkor a 2009-re rendszeresített bejelentő, változásbejelentő lapok megfelelő kitöltésével tudja ezt a szándékát az adóhatóságnak jelezni.

Fontos, hogy a változás bejelentésekor a nyomtatványon meg kell jelölni a változás hatálybalépésének időpontját is. Ez az időpont sem lehet korábbi 2009. február 1-jénél, de általánosságban nem lehet korábbi, mint a bejelentést követő nap.
Az áfatörvény 2009. február l. napján hatályba lépő új 212/A. § (3) bekezdése értelmében, abban az esetben, ha az utazásszervező élt az önálló pozíciószámonkénti nyilvántartáson alapuló adómegállapítás módszerének választására vonatkozó jogával, attól a választása évét követő naptári év végéig nem térhet el. (Vagyis 2009. évre vonatkozóan, akár év közben, bejelentett választástól csak 2011-re vonatkozóan lehet legkorábban eltérni.) Amennyiben az utazásszervező az eltérés legkorábbi lehetőségére vonatkozó határnap lejártáig az állami adóhatóságnak másként nem nyilatkozik, választása – az előzőekben említettek szerint számítandó – két éves időtartammal meghosszabbodik.

Forrás: APEH


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 22.

Matolcsy az inflációról: a kormány olajjal oltotta a tüzet

Egyetértve és együttműködve a jegybanki törekvésekkel a kormány az infláció letörését tekinti legfontosabb gazdaságpolitikai feladatának – jelentette ki a pénzügyminiszter csütörtökön, a 61. Közgazdász-vándorgyűlés nyitónapján, Egerben. A jegybankelnök ugyanakkor úgy vélte: az „inflációs sokk” mélyén az ország gazdasági-pénzügyi függése rejlik, mely 2014 óta nőtt a meghatározó területeken.

2023. szeptember 22.

A magánszálláshely-szolgáltatás adózása – az áfa-szabályok (3. rész)

A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás az általános forgalmi adó rendszerében ingatlan bérbeadásnak minősül. Az ingatlan bérbeadás az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés l) pontja értelmében adómentes szolgáltatás, ugyanakkor ez az adómentesség az ingatlanok idegenforgalmi, turisztikai célú hasznosítására már nem terjed ki. Tisztázzuk még az ingatlan-bérbeadás és a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás közötti különbséget.