BDO: jön a kötelező vállalati fenntarthatósági riportálásról szóló szabályozás


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A kötelező vállalati fenntarthatósági riportálásról szóló szabályozást tekinti át a BDO Magyaroszág összefoglalója.

Az Európai Bizottság 2021 áprilisában fogadta el a vállalati fenntarthatósági jelentéstételről szóló irányelvre (CSRD) vonatkozó jogalkotási javaslatot. Ez a javaslat előírja a hatálya alá tartozó vállalatok számára, hogy az Európai Bizottság által felhatalmazáson alapuló jogi aktusok formájában elfogadott európai fenntarthatósági jelentéstételi standardoknak (ESRS) megfelelően, kettős lényegességi szempontok alapján készítsenek jelentést. Az Európai Bizottság technikai tanácsadójává az EFRAG-ot (Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport) nevezték ki az ESRS-tervezetek kidolgozásában.

Az EFRAG 2022. november 22-én nyújtotta be az Európai Bizottságnak az ESRS-tervezetek első „csoportját”. Az EFRAG által benyújtott csomag 12 ESRS-tervezetet tartalmaz (1. készlet), a Bizottság a csomagot felülvizsgálta, érdekelt felekkel konzultációt folytatott, melynek eredményeként számos módosítást javasolt az EFRAG eredeti tanácsaihoz képest, beleértve jelentős átmeneti könnyítéseket is. Az Európai Bizottság 2023. június 9-én kiadata az európai pénzügyi beszámolási standardok (ESRS) 1. készletéről szóló felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezetét.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezet szövege és annak két melléklete 2023. július 7-ig nyilvános konzultációra áll rendelkezésre. A Bizottság módosításai az alábbiak voltak:

Lényegességi értékelés: Az ESRS két kivételével valamennyi közzétételi követelményre vonatkozik majd a lényegességi értékelés, így, a Bizottság álláspontja szerint, a gazdálkodó egységek által elvégzendő lényegességi értékelés relevánsabb lesz.

Egyes követelmények fokozatos bevezetése: A 750 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató vállalatok számára átmeneti időszakokat is javasolnak a közzétételek sokkal szélesebb körére, valamint egyes követelmények részletes egyszerűsítését.

Bizonyos közzétételek önkéntessé tétele: Többek között a biológiai sokféleségre vonatkozó átmeneti tervek, bizonyos mutatók a vállalkozás „nem munkavállalói” létszámáról, valamint annak magyarázata, hogy a vállalkozás miért tekint egy adott fenntarthatósági témát nem lényegesnek önkéntessé tétele.

Rugalmasság bizonyos közzétételek tekintetében

Koherencia az EU jogi keretével: Technikai módosítások a számviteli irányelv és más vonatkozó jogszabályok (pl. a bérek átláthatóságáról szóló irányelv) egyéb rendelkezéseivel való jobb összehangolás érdekében.

Átjárhatóság (interoperabilitás) a globális szabványalkotási kezdeményezésekkel: Együttműködés a Nemzetközi Fenntarthatósági Standard Testülettel (ISSB) és a Globális Jelentéskészítési Kezdeményezéssel (GRI).

Szerkesztési és megjelenítési módosítások

Ezekkel a módosításokkal a Bizottság célja az arányosság biztosítása és a standardok vállalkozások általi helyes alkalmazásának biztosítása és megkönnyítése.

A 2023. július 7-ig tartó nyilvános konzultáció után az Európai Parlament és a Tanács a szöveg jóváhagyására vagy elutasítására vonatkozó ellenőrzési időszakot tart.  A végleges felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a Bizottság várhatóan 2023 júliusában fogadja el.

Kire vonatkozik?

Az 500 főnél több alkalmazottat foglalkoztató, nagy közérdekű szervezeteknek, amelyekre már a nem pénzügyi beszámolási irányelv (NFRD) vonatkozik, 2025 elején (a 2024-es pénzügyi évre vonatkozóan) kell közzétenniük az első ESRS-nek megfelelő fenntarthatósági kimutatásokat.

A többi nagyvállalatnak egy évvel később, azaz 2026 elején (a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozóan) kell majd jelentést tennie.

A tőzsdén jegyzett kkv-k további egy év áll majd rendelkezésükre, hogy elkészítsék fenntarthatósági kimutatásaikat a konkrét szabványok alapján, 2028-ig további önkéntes kívülmaradási lehetőséggel.

A harmadik országban székhellyel rendelkező (és az EU-ban nem jegyzett) vállalatoknak, amelyek megfelelnek a CSRD-ben felsorolt kritériumoknak, a 2028-as pénzügyi évtől (2029 elején történő közzététel) kell alkalmazniuk az új követelményeket a konkrét standardok alapján.

Miért fontos a vállalatok számára?

Az ESRS-standardok jelentős változást jelentenek, mivel a vállalatok fenntarthatóság iránti elkötelezettség bizonyítására új és szigorú kötelezettségeket írnak elő, továbbá, ezeket a fenntarthatósági nyilatkozatokat könyvvizsgálni is kell. A vállalatoknak első lépésként fel kell mérnie, hogy a CSRD hatálya alá tartoznak-e, és hogy mikor szükséges az első ESRS szerinti fenntarthatósági nyilatkozatot közzétenniük.


Kapcsolódó cikkek

2022. október 10.

BDO: jelentős feladatokat ró a cégekre az unió zöld átállási stratégiája

Nemcsak a nagyvállalatokra, de a kkv-szektor cégeire, azok vezetőire is jelentős feladatokat ró az unió zöld átállási stratégiája, ami lényegében a fennálló energetikai és geopolitikai helyzet ellenére sem enyhült. Ennek értelmében 2024-től kezdődően, több lépcsőben minden tagállam vállalkozásainak jelentős lépéseket kell tennie a fenntarthatóság (ESG) területén és érdekében. Ráadásul nem elég átláthatóvá tenni a cég tevékenységét, hanem évről évre jelentést is össze kell állítani erről. Mindezzel már jövőre is lehet munka, de a feladat nemcsak adminisztratív jellegű; az elvárásoknak csak valóban fenntartható működéssel lehet majd megfelelni, amihez sok cégnek alapvetően kell majd átalakítania folyamatait. A helyzetet a magyarországi BDO három munkatársa, Czakó Karolina, Reizinger Zsófia és Matos Dávid foglalta össze.
2022. augusztus 30.

A vállalkozások fenntarthatóságának új szempontjai: a nem pénzügyi jelentések európai gyakorlatának elemzése

A hazai tudományos térben is felértékelődő terület a gazdálkodás környezeti és társadalmi fenntarthatóságának vizsgálata, amely a vállalati beszámolókban is új tartalmat nyer. Az Állami Számvevőszék nemzetközi besorolású (Scopus, Wos) Pénzügyi Szemle közpénzügyi tudományos folyóiratában jelent meg Boros Anita egyetemi tanár (Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem), Lentner Csaba egyetemi tanár (Nemzeti Közszolgálati Egyetem), valamint Nagy Vitéz egyetemi adjunktus (Corvinus Egyetem, NKE) pénzügyi fenntarthatósággal kapcsolatos publikációja magyar és angol nyelven – mai cikkünk ebből ad rövid összefoglalót.
2023. március 8.

BDO: a korábbinál is jobban támogatja a zöldkötvényeket az EU

A 2050-re megfogalmazott uniós és magyarországi környezetvédelmi célok jelentős erőfeszítéseket és befektetést kívánnak minden szereplőtől. Az erre fordítandó források megteremtésének egyik fontos eszköze a vállalati zöldkötények kibocsátása, melynek uniós szabályozása jelentősen változik a közeljövőben. Az új irányelvek egyfelől támogatják a kötvénykibocsátást, másfelől a jogalkotók mindent elkövetnek, hogy a cégek az így nyert forrásokat valódi lépésekre fordítsák látszattevékenység, az un. greenwashing helyett ‒ a Magyarországi BDO összefoglalója.