Feketelista.hu: egyre több a kényszertörlés


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A cégek háromnegyede már kényszertörléssel szűnik meg – közölte a feketelista.hu,


Az utóbbi három esztendőben a cégek mind nagyobb hányada kényszertörléssel tűnik el a gazdasági életből. Tavaly összesen 42 034 cég törlésére került sor, háromnegyedük kényszertörlés miatt volt kénytelen beszüntetni tevékenységét. Ezzel az eljárásmóddal a 2013. évi 15 217-tel szemben 2014-ben 31 033 társaságot tiltottak ki a piacról. A törvényi előírásoknak megfelelően 2012 augusztusától a cégbíróságok folyamatosan nyilvánosságra is hozzák a kényszertörléssel kapcsolatos döntéseiket. Ettől az időponttól számítva napjainkig összesen 55 097 társaságot kényszeríttettek ki az üzleti világból – tájékoztat a feketelista.hu.

Korábban csak az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárásban lehetett rövid úton törölni egy vállalkozást, és minden más felügyeleti eljárás általában a hosszadalmas felszámolási eljárásba fordult át. Ezért döntött úgy a jogalkotó, hogy a felszámolás helyett a gyorsabb és lényegesen olcsóbb kényszertörlés intézményét vezeti be. Hatékony alkalmazását tanúsítja, hogy ez év első két hónapjában is már 5755 vállalkozást zártak ki így, rövid úton a cégvilágból. A kényszertörlési eljárás megindításáról szóló végzés ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak helye nincs.
A törvény szerint a cégbíróság négy esetben rendelheti el a kényszertörlési eljárást:
1. ha a törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja,
2. ha a cég a végelszámolást három éven belül nem fejezte be, és 30 napon belül nem terjesztett elő szabályszerű kérelmet a törlés iránt.
3. ha a cég a végelszámolás általános szabályaira történő áttérést nem hajtotta végre, vagy
4. ha a cég jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be, és a végelszámolási eljárás lefolytatásának nincs meg a feltétele.

A kényszertörlési eljárás során a cég legfőbb szerve nem dönthet sem a társaság további működtetéséről, sem átalakulásáról. Az eljárás kezdő időpontjától a cég vezetése nem hozhat a kényszertörlési eljárás céljaival ellentétes döntéseket. Felelőssége azonban nem ér véget, mert a hitelező kérheti, hogy a bíróság kötelezze a cég volt vezetőit a jogos követelés kiegyenlítésére. A felelőtlenül gazdálkodó számára tehát a kényszertörlés nem jelenthet kimenekülési utat a felelősségre vonás elől.

Maga az eljárás a cég törlésével vagy a felszámolási eljárás megindításával ér véget. Az első esetben a cégbíróság a céget törli a cégjegyzékből, és az egyedüli, vagy legalább többségi befolyással rendelkező tagot, valamint a vezető tisztségviselőt eltiltja a vezető tisztségtől. Felszámolási eljárást akkor rendelnek el, ha a cég vagyona előreláthatóan fedezi a felszámolás várható költségeit. A felszámolás során egyezségkötésnek nincs helye, és az eljárás az adós cég teljesítésére tekintettel sem szüntethető meg.

A feketelista.hu összesítése szerint 2014-ben a törölt cégek száma (42 034) mintegy 25 százalékkal haladta meg a 2013. évi adatot (33 598). Figyelemre méltó, hogy tíz évre visszamenően, tavaly először alakult kevesebb új cég, mint amennyi megszűnt. A múlt évben összesen 30 267 új vállalkozást jegyeztek be, 15 százalékkal kevesebbet, mint 2013-ban (35 498). Jórészt ezzel magyarázható, hogy az „éppen létező” cégek száma is az eddigi legalacsonyabb szintre esett.

Szabályzattár több mint 30 elérhető szabályzattal
Teljesítse az előírásokat, és szervezze meg cége hatékony működését!
A tartalomból: szervezeti és működési szabályzat, számviteli politika, pénzkezelési szabályzat, transzferár-nyilvántartás minta, cafeteria szabályzat, munkavédelmi szabályzat, kollektív szerződés stb.

2013-ban még 600 346 vállalkozás nevét tartalmazta a létező cégek listája, 2014-ben már csak 588 263-ét, vagyis egy év alatt csaknem 12 000-rel csökkent a nyilvántartásban szereplő cégek köre. Ezt a fordulatot az elemzők pozitívan, a cégvilág tisztulásaként értékelik.

 

 

A feketelista.hu szerkesztőinek összesítése szerint a kényszertörlések száma (31 033) tavaly kétszeresen meghaladta a 2013. évi adatot (15 217). Ezen belül szembetűnő a közép-magyarországi régió (Budapest és Pest megye) magas, majdnem 70 százalékos aránya. Külön fejezet a főváros érintettsége; tavaly itt 18 263 kényszertörlést foganatosítottak a cégbíróságok, négyszer annyit, mint egy évvel korábban (4356).


Kapcsolódó cikkek

2024. február 21.

Bizonytalanok a vállalkozások a kamara felmérése szerint

A vállalkozások bizonytalanságára utal, hogy a 2024. januári adatfelvétel alapján készült első negyedéves konjunktúramutató plusz 13 pontra csökkent a 2023. októberi plusz 21 pontról – közölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (MKIK GVI) kedden.

2024. február 21.

Egészségügyi prevenció célzottan: stratégiai előny a cégek számára

Az egészség és a produktivitás szoros összefüggése kiemelt téma napjaink munkahelyi környezetében. A munkavállalók egészségének megőrzése és támogatása nemcsak etikai, hanem üzleti szempontból is kiemelt fontosságúvá vált. Az MBH Gondoskodás Egészségpénztár által nyújtott szolgáltatások kiváló lehetőséget kínálnak a cégek számára arra, hogy stratégiai előnyt nyerjenek a munkahelyi egészségmegőrzés terén. A prevenciós szűrővizsgálatok és egészségprogramok nemcsak a munkavállalók jólétére és egészségére fókuszálnak, hanem közvetetten a vállalat teljesítményére és eredményességére is hatást gyakorolhatnak.