Így kell a bankoknak elszámolni


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A végtörlesztők már csak pár napig kérhetik az elszámolást, 10 ezer forintos díj ellenében. A külön díjat azonban nem minden esetben szükséges megfizetni. Ám ha mégis szükséges, s kiderül, hogy még tartozik a bank, akkor a díj is visszajár.


A Kúriának a fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó jogegységi határozataival kapcsolatos kérdéseket rendező törvény (2014. évi XXXVIII. tv.) lefektette azon szabályokat, miszerint a pénzügyi intézmények a tisztességtelennek nyilvánított szerződési feltételeket tartalmazó devizahitel szerződésekre és az árfolyamrés alkalmazására vonatkozóan elszámolásra kötelesek. Ezt követően tavaly év végén a második, e témában megjelenő jogszabály (2014. évi XL. tv.) az ún. elszámolási törvény már részletesen kifejti az elszámolás határidejére és az eljárás menetére vonatkozó szabályokat.

Az elszámolás lényege az, hogy amennyiben a pénzintézetek tisztességtelenül jártak el fogyasztóikkal szemben – akár azért mert tiltott árfolyamrést alkalmaztak, vagy mert szabályellenesen végeztek egyoldalú szerződésmódosításokat –, akkor kötelesek határidőre elszámolást készíteni az úgynevezett fogyasztói túlfizetésekről, ugyanis a törvény szerint ezeket a szerződéseket úgy kell tekintetni, mintha az adósok a szükségesen felüli teljesítést végeztek volna el minden egyes befizetés alkalmával. 

Az általános szabályok szerint elsősorban a meg nem szűnt és a 2009. július 26. napját követően megszűnt fogyasztói hitelek esetében kötelező az elszámolás. 2009. július 26-án vagy ezt megelőzően megszűnt szerződéseknél csak akkor terheli a pénzügyi intézményt elszámolási kötelezettség, ha a követelés nem évült el, vagy ha a fogyasztó kéri az elszámolást és igazolja azt, hogy az engedményezett követelést egy követeléskezelő érvényesíti vele szemben. Továbbá akkor is kötelező az elszámolás, ha a fogyasztó állítja, a pénzügyi intézmény pedig nem vitatja, hogy a követelés nem évült el, illetve ha az el nem évülés tényét már bírósági jogerős ítélet megállapította.

Szabályzattár több mint 30 elérhető szabályzattal
Teljesítse az előírásokat, és szervezze meg cége hatékony működését!
A tartalomból: szervezeti és működési szabályzat, számviteli politika, pénzkezelési szabályzat, transzferár-nyilvántartás minta, cafeteria szabályzat, munkavédelmi szabályzat, kollektív szerződés stb.

Ezen felül elszámolást kell készíteni akkor is, ha előzőleg bíróság jogerős ítéletet hozott a tárgyban, mivel ebben az esetben ez a döntés nem minősül relevánsnak. Ez alól csak az képez kivételt, ha a jogerős ítélet azt állapította meg, hogy a szerződés egésze érvénytelen. Azon szerződések esetében, amelyek beletartoznak a fenti határidőkbe, nem szükséges a fogyasztó részéről kérelmet benyújtani, az elszámolást a pénzintézeteknek a törvényi határidőn belül kötelezően meg kell küldeni az adósok részére. Ezen felül további kötelezettség a bankok oldaláról az, hogy amennyiben a pénzügyi intézmény valamennyi érintett fogyasztó számára megküldte az elszámolást, ennek tényét 15 napon belül internetes honlapján közzé kell tennie és azt egyidejűleg valamennyi bankfiókjában ki kell függesztenie.

Végtörlesztőkre vonatkozó eltérő szabályok

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény 2011- ben történt módosítása tette lehetővé a deviza, illetve deviza alapú jelzáloghitel- vagy lakóingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződések esetében a kedvezményes árfolyamon történő végtörlesztést, mely lehetőséggel mintegy 170 ezer szerződést sikerült a fogyasztók részéről lezárni. A végtörlesztőkre a fenti általános szabályoktól eltérő – a fogyasztók részéről fontos – előírások vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a deviza, vagy deviza alapú jelzáloggal fedezett fogyasztói hitel-, vagy lízingszerződés végtörlesztés következtében szűnt meg, a pénzügyi intézménynek a fogyasztóval, akkor kell elszámolnia, ha azt a fogyasztó kérelmezi bankjánál. Tehát ebben az esetben nem kap automatikusan elszámolásról szóló levelet a pénzintézettől.  Fontos tudni, hogy a végtörlesztésre vonatkozó külön szabály kizárólag azokra a szerződésekre vonatkozik, amelyek a rögzített árfolyamon megvalósított kedvezményes végtörlesztéssel valósultak meg, és nem érinti azon hitel-, vagy lízingszerződéseket, amelyek a fogyasztó részéről normál árfolyamon történő lezárással szűntek meg.

A végtörlesztéssel megszűnő szerződések esetében azonban a fogyasztóknak igyekezniük kell a kérelem benyújtásával, mivel kizárólag 2015. március 1. napja és március 31. napja között hívhatják fel a pénzügyi intézményt arra, hogy részükre készítsen elszámolást. Ezt 10 ezer forintos díj ellenében kérhetik, azonban, ha az elszámolás eredményeként az állapítható meg, hogy a fogyasztó javára a pénzügyi intézménynek fizetési kötelezettsége áll fenn, abban az esetben a megfizetett díj a fogyasztó részére visszajár.

A külön díjat azonban nem minden esetben szükséges megfizetni, ugyanis amennyiben a fogyasztó a végtörlesztést úgy érte el, hogy annak érdekében hitelkiváltási célú, forint alapú fogyasztói kölcsönszerződést kötött és igazolja, hogy a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés megkötésére a végtörlesztés érdekében került sor, abban az esetben nem kell megfizetnie a 10.000 forintos díjat.

Az elszámolásra vonatkozó kérelmet a fogyasztóknak külön nyomtatványon kell benyújtaniuk, melyet a pénzintézet honlapjáról, vagy ügyfélszolgálatáról, illetve a Magyar Nemzeti Bank weboldaláról tölthetnek le.

A fentiek szerint igényelt elszámolást a fogyasztók 2015. november 30- ig fogják kézhez kapni a pénzügyi szolgáltatójuktól.

Fontos tudni azonban azt is, hogy a kedvezményes végtörlesztés esetében a pénzügyi intézmény jogosult levonni az elszámolás összegéből azokat az összegeket, amelyeket korábban kedvezményként biztosított. Így lehetséges az is, hogy a rögzített végtörlesztési árfolyam által nyújtott kedvezmény meghaladja majd a tisztességtelenül elvont költség és árfolyamrés mértékét, így azonban az elszámolás eredményeként nem keletkezik kifizethető összeg. Ennek ellenére az elszámolást a végtörlesztéssel élőknek is érdemes igényelni, amelyre azonban már csak pár nap áll rendelkezésükre.


Kapcsolódó cikkek

2024. február 21.

Rangos nemzetközi turisztikai díjakat hozott a kínai újév Magyarországnak

Kínától, az egyik legfontosabb küldőországtól öt jelentős szakmai elismerésben részesült a magyar turisztikai szektor. A kínai National Geographic Travel a legminőségibb úti célok között ajánlja Magyarországot, a Voyage Magazine pedig az Év új feltörekvő desztinációjának választotta hazánkat. Emellett az ország vezető turisztikai médiuma, valamint a legnagyobb szálláshelyfoglaló platformja több kategóriában is a legjobbak közé sorolta a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) országimázsépítő és forgalomösztönző tevékenységét.

2024. február 21.

Új rendelet az élelmiszer-infláció kezelésére

Valószínűleg a legtöbben találkoztunk már olyan helyzettel, amikor megvettük kedvenc csokoládénkat az élelmiszerboltban, majd otthon felbontva meglepődve tapasztaltuk, hogy a csokoládé mérete és súlya csökkent, miközben a csomagolás és az ár változatlan maradt. Ezt a jelenséget angolul shrinkflation-nek, magyarosítva „zsugorflációnak” nevezik, amely nem csak a csokoládénál, hanem bármilyen előre csomagolt terméknél előfordulhat. A jelenség csökkentése, megelőzése, illetve a fogyasztók megfelelő tájékoztatása érdekében a magyar kormány elfogadta az 1/2024. (I. 9.) Korm. rendeletet, amely 2024. február 1. napján lépett hatályba.