Illetékköteles egyéni vállalkozóból egyéni céggé, egyéni cégből gazdasági társasággá válni


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az APEH tájékoztatója szerint visszterhes vagyonátruházási kötelezettség keletkezhet, amikor egyéni vállalkozóból egyéni cég, illetve egyéni cégből egyéni gazdasági társaság válik. A jogszabály szerint ugyanis nem átalakulásról, hanem alapításról van szó, így nem lehet alkalmazni az illetékmentességet.

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 20. § (1) bekezdése értelmében az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy által alapított, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. Tekintettel arra, hogy az új szabályok értelmében az egyéni vállalkozó nem átalakul egyéni céggé, hanem alapítja azt, ezért az átalakuláshoz kapcsolódó illetékmentesség nem alkalmazható.

A törvény 20. § (2) bekezdése alapján az egyéni cég jogképes, cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. Vagyis ha az egyéni vállalkozó például gépjárművet, ingatlant visz be az egyéni cégbe, akkor visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetnie.

Amennyiben az egyéni cég tulajdonában lévő vagyontárgyakat (például ingatlant, gépjárművet) úgy vonják ki a vállalkozásból, hogy ezáltal a magánszemélyt tüntetik fel tulajdonosként a hatósági nyilvántartásban, akkor ezzel összefüggésben a magánszemélynek – a korábbi szabályozástól ellentétesen – keletkezik vagyonszerzési illetékfizetési kötelezettsége, mert az egyéni cég önállóan is jogképes, elkülönült vagyonnal rendelkezhet, függetleníthető a magánszemélytől.

A törvény 33. § (1) bekezdése szerint az egyéni cég a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával gazdasági társasággá alakulhat át. A. 20. § (6) bekezdése rögzíti, hogy az egyéni cégre és tagjára az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságról szóló törvénynek a gazdasági társaságok közös szabályairól szóló rendelkezéseit, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Ettől azonban nem tekinthető gazdasági társaságnak sem a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.), sem más törvény alkalmazásában az egyéni cég.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2010. január 1-jétől hatályos 26. § (1) bekezdésének g) pontja értelmében a Tao tv. szerinti kedvezményezett átalakulás keretében történő vagyonszerzés mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól. A Tao tv. 4. § 23/a. pontja határozza meg, hogy a törvény alkalmazásában mi minősül kedvezményezett átalakulásnak. Mivel a kedvezményezett átalakulás definíciója tartalmazza, hogy az csak olyan ügylet lehet, melyben kizárólag társaság (Tao tv. 4. § 32/a. pont) vesz részt – az egyéni cég pedig nem minősül társaságnak a Tao tv. alkalmazásában –, ezért erre a jogügyletre az illetéktörvény mentességi szabálya nem vonatkozik.

Az egyéni cég gazdasági társasággá átalakulása a fentiek értelmében kedvezményezett részesedéscserének sem minősül, ezért az illetéktörvény. 26. § (1) bekezdésének h) pontja szerinti mentesség sem állapítható meg.

Nemzetgazdasági Minisztérium, Illetékek és Önkormányzati Adók Főosztálya 8332/1/2010.; APEH Központi Hivatal, Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 5227862097

Forrás: APEH


Kapcsolódó cikkek

2024. június 20.

JóAutók.hu: 13 százalékkal nőtt a használtautó-piac forgalma az első öt hónapban

A lakosság egy része a jövedelmi helyzetének lassú rendeződése nyomán most pótolja az előző években elmaradt autóbeszerzéseit állapította meg a JóAutók.hu a DataHouse előzetes adatai alapján; május végéig 368 600 személygépkocsi cserélt gazdát, 13 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A havi adásvételek átlagos mennyisége immár második hónapja alakul korábban sosem látott szinten, 79 ezer körül.

2024. június 19.

Adathalász SMS-ekre figyelmeztet a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató

Adathalász SMS-eket küldenek csalók látszólag a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. nevében, a rövid szöveges üzenetben útdíjtartozásról értesítik a felhasználót, és azt kérik, hogy jelentkezzen be az SMS-ben érkezett linken – hívta fel a figyelmet a szolgáltató.