Változik a versenyjog


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Számos versenyjogi újdonság várható: elsősorban a fúziós eljárások kapcsán jelentek meg olyan törvénymódosítások, amelyek a digitális piacok megítélésében adhatnak korszerű eszközöket a Gazdasági Versenyhivatal kezébe. Az életbe lépett módosítás segítségével hatékonyabbá válik az ügyintézés, mivel számos startup-befektetés mentesül a fúziós bejelentési kötelezettség alól. A részleteket a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal szakértő ügyvédei foglalták össze.

Mentesülnek az állami tulajdonú tőkealapok startup-befektetései a GVH bejelentés alól

2021. szeptember 30-tól nem kell bejelenteni a Gazdasági Versenyhivatalnak azt az összefonódást, amely révén többségi állami tulajdonban lévő kockázati tőkealap állami támogatással megvalósuló befektetése következtében közös irányítási jogokat szerez egy vállalkozásban, amelynek előző évi nettó árbevétele nem érte el az egymilliárd forintot.[1]

A törvénymódosítás hátterében az állami tulajdonú tőkealapok által megvalósított, illetve tervezett, nagy számú startup-befektetés áll, azonban a GVH eddigi gyakorlata is igazolja az új szabályozást, hiszen korábban egyetlen esetben sem kellett ezen a területen érdemi eljárást lefolytatni. A vállalkozásoknak ezentúl a végrehajtást követően kell csak tájékoztatniuk a versenyhivatalt az összefonódásról.

„A módosítás jelentős könnyítés, hiszen az állami érintettségű startup-befektetések a GVH fúziós eljárásainak 15%-át meghaladó részét tették ki az előző években. A szabályozás lehetővé teszi, hogy a versenyhivatal az érdemi piaci hatásokkal nem bíró összefonódások ügyintézését tovább egyszerűsítse” – emeli ki dr. Baksa Márk Péter, a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal ügyvédje.

Fontos azonban kiemelni, hogy a mentesítés nem szünteti meg a versenyhivatali kontrollt az érintett fúziók vonatkozásában:

  • A bejelentési kötelezettség körében az árbevételi adatok és az irányítási viszonyok részletes vizsgálata változatlanul szükséges.
  • A GVH utólagos tájékoztatása továbbra is szükséges, melyet követően a versenyhivatal 6 hónapon belül jogosult az összefonódás vizsgálatát kezdeményezni. Egy ilyen vizsgálat során a versenyhivatal utóbb is feltételhez kötheti, vagy akár meg is tilthatja az összefonódást.

A mentesség kizárólag a magyar bejelentési kötelezettség vonatkozásában alkalmazandó, tehát nemzetközi piacokat érintő összefonódás esetén az esetleges uniós vagy egyéb tagállami bejelentési kötelezettség vizsgálata nem elhagyható.

Modern piacelemzési elvek digitális piacok esetében

További fúziós jogi újdonságokra is számíthatunk az ősz során egy folyamatban levő törvényjavaslat alapján.[2]

Megváltozhat a digitális piacok versenyhatósági vizsgálatának módszertana. A rendelkezés segítségével a jogalkotó biztosítani kívánja a megfelelő versenyhatósági kontrollt a digitális piacokon végbemenő, várhatóan egyre jelentősebb piaci hatásokkal járó fúziók átfogó vizsgálata során. A módosítás értelmében:

„Digitális piacokat érintő összefonódás elbírálásakor vizsgálni kell különösen az érintett vállalkozásoknak a verseny szempontjából releváns adatokhoz való hozzáféréséből, valamint az összefonódásnak az érintett vállalkozások pénzügyi befolyásából, méretelőnyéből, adatok felhalmozására való képességéből és az adathalmazok összeadódásából fakadó, innovációra és versenyre gyakorolt hatását.”

Dr. Zalai Péter, a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal ügyvédje kiemeli: Az új módszertan bár előremutató és megteremti a jogszabályi alapját egyes, digitális piacokon jelentős hatások vizsgálatának, azonban egyúttal számos kérdést is felvet. Az általános megfogalmazásra tekintettel a rendelkezéssel kapcsolatos első alkalmazási gyakorlat kialakulásáig értelmezési bizonytalanság várható. Érdekes lesz továbbá megfigyelni, hogy a sok esetben határokon átnyúló digitális piacok esetén a GVH gyakorlata az új jogszabályi rendelkezés alapján mennyiben fog egybevágni az uniós és más tagállami versenyhatóságok gyakorlatával.

A GVH a jövőben közzéteszi az összefonódással érintett piacok listáját

A Gazdasági Versenyhivatal a jövőben honlapján évente közzéteszi a hatósági bizonyítványban megjelölt összefonódással érintett piacok listáját.

A rendelkezés gyakorlati jelentőségét az adja, hogy a jelentős piaci hatásokkal nem járó fúziók esetében a GVH jelenleg nem hoz nyilvánosságra részletes információkat az összefonódásokról. Többek között ez az eljárásrend teszi lehetővé, hogy az ilyen fúziós eljárások rendkívül gyorsan, néhány nap alatt lezáruljanak, azonban ez a gyakorlat nem ad támpontot a joggyakorlat, illetve a nyilvánosság számára az ügyekben alkalmazott piacdefiníciókkal kapcsolatban.

A Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal szakértője szerint a fúziós és antitröszt ügyekben egyaránt kiemelten fontos kérdés a releváns piacok meghatározása, hiszen a versenyhivatal ez alapján értékeli egyes megállapodások, illetve összefonódások piaci hatásait, így az ezzel kapcsolatos hatósági gyakorlat megismerhetősége a gyakorlat szempontjából garanciális jelentőségű, jogbiztonsági kérdés. Ezért ígéretes, és a tranzakciók fúziós kezelésében érdemi változást hozhat a fenti változás.

[1] A 2021. szeptember 30-án hatályba lépett versenytörvény új 25/B.§-a szerint.

[2] Már az Országgyűlés tárgysorozatában van a Kormány T/17282 számú törvényjavaslata, amely ugyancsak több ponton módosítja a versenytörvényt.


Kapcsolódó cikkek

2020. december 29.

Versenyjog – Eljárási garanciák az Európai Bizottság és a GVH eljárása során

A Wolters Kluwer gondozásában megjelenő, Tóth Tihamér által írt Uniós és magyar versenyjog című könyv célja, hogy a versenyjog egészéről átfogó képet adjon, mind az uniós, mind a magyar, illetve mind a vállalati, mind a tagállami szabályokat felölelve, nagy hangsúlyt fektetve a normatív szabályok mögött meghúzódó közgazdasági, versenypolitikai kérdésekre. Az alábbiakban a könyv EUMSZ 101. és 102. cikkének, valamint a Tpvt. 11. és 21. §-ának alkalmazásával foglalkozó fejezetéből olvashatnak egy részletet az eljárási garanciákról az Európai Bizottság és a GVH eljárása során.
2020. március 31.

A versenyjogot is átírhatja a járvány

A koronavírus által okozott válság gazdasági hatásainak kezeléséhez elengedhetetlen az összefogás és állami szerepvállalás, nem mindegy azonban, hogy ez miként valósul meg: a teljes gazdaságot érintő, széles körű sokkhatás a versenyjog alkalmazása terén is változásokat hozhat. A Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal szakértői ezért összefoglalták, hogy e területen milyen lépések merülhetnek fel.
2021. január 5.

A 2021-es közbeszerzési szabályok, I. rész

Immár második alkalommal éli meg a közbeszerzési társadalom azt, hogy olyan módosítást fogad el az Országgyűlés, amely gyakorlatilag minden rendelkezésében előremutató és nehéz kivetni valót találni benne.