Bejegyzések emberi reprodukciós eljárás címkével

2018. augusztus 1. Munkaügyek

Az emberi reprodukciós eljárás, mint felmondási tilalom

Tilos a munkáltatói felmondás, amíg a nő emberi reprodukciós eljárásban vesz részt, de legfeljebb a kezelés kezdetétől számított hat hónapig. A védettségre csak az a munkavállaló hivatkozhat, aki e körülményről tájékoztatta a munkáltatóját. Egy közelmúltbeli eset arra világít rá, mennyire kell pontosnak lennie ennek a tájékoztatásnak és hogyan kell értelmezni a védettség időtartamát, ha az első sikertelen kezelést további beavatkozás követi. Az emberi reprodukciós eljárásban részt vevő női munkavállaló felmondási tilalma tehát egyrészt időben korlátozott, másrészt tájékoztatáshoz kötött. Ez utóbbi kapcsán hangsúlyozni kell, hogy ma már nincs határideje a tájékoztatásnak, az tehát lehet utólagos (a felmondás közlését követő) is. Az Alkotmánybíróság 17/2014. (V. 30.) határozata ugyanis alaptörvény-ellenesnek ítélte és megsemmisítette az Mt. azon korábbi rendelkezését, amely a várandós, illetve az emberi reprodukciós eljárásban résztvevő nő felmondási védelméhez feltételül szabta, hogy a nő állapotáról még a felmondás közlését megelőzően tájékoztatta a munkáltatóját. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a munkavállaló ne lenne köteles a munkáltatót tájékoztatni a védettségéről, legkésőbb a felmondás közlésekor. Ez ugyanis – ahogy arra az Alkotmánybíróság is hivatkozik – következik az általános együttműködési és tájékoztatási kötelezettségből. E felmondási…