Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Tisztelettel kérek szakmai segítséget bizalmi vagyonkezeléshez kapcsolódó gazdasági események számviteli elszámolásához:

Természetes személy vagyonrendelő bizalmi vagyonkezelésbe adta holding tevékenységet végző egyszemélyes gazdasági társaságban lévő 100 %-ban tulajdonát képező részesedését.

Kérdések:

 1./ A bizalmi vagyonkezelésbe adott holding tevékenységet végző gazdasági társaságban a cégnyilvántartásba tulajdonosként a bizalmi vagyonkezeléssel megbízott gazdasági társaság került bejegyzésre.

  • A tulajdonosként bejegyzett vagyonkezelő jogosult a vagyonkezelésbe adott holding társaság üzleti évet záró számviteli beszámolójának elfogadásakor  az adózott eredmény terhére jogosult osztalék jóváhagyásáról dönteni?
  • Igen válasz esetén, a jóváhagyott és kifizetett osztalék  a bizalmi vagyonkezelő saját vagyonát, vagy a kezelt vagyont növeli?

2./  A bizalmi vagyonkezelésre kötött szerződés szerint a vagyonkezelő a vagyonkezelést ingyenesen látja el. A bizalmi vagyonkezelő a szerződés szerint, a vagyonkezeléssel járó szokásos költségei megtérítését igényelheti.

  • A bizalmi vagyonkezelő gazdasági társaság a természetes személy vagyonrendelő részére térítésmentesen nyújtott szolgáltatásának piaci értéke után meg kell hogy növelje a saját Tao alapját?
  • A vagyonkezelés indokolt költségeinek megtérítésére a bizalmi vagyonkezelő gazdasági társaság számla kiállítására kötelezett?
  • A bizalmi vagyonkezelő gazdasági társaság részére a vagyonkezelés indokolt költségeinek megtérítéseként, számlázott bevétel az Szt. előírása szerint Tao köteles árbevételnek minősül?

3./ A kezelt vagyon egy holding tevékenységre alapított társaság 100 %-os üzletrésze. A kezelt vagyonra  kiadott adószám alatt a holding társaság bizalmi vagyonkezelő általi működtetés  során milyen  adókötelezettség  keletkezhet?  A kérdés azért merült fel, mert a kezelt vagyon, a holding tevékenységet végző társaság tevékenysége során realizált  gazdasági események a holding társaság könyvelésében kerülnek elszámolásra.

4./ A vagyonrendelő természetes személy, a holding tevékenységet végző társaság részére, a likviditási nehézségek áthidalására közvetlenül jogosult-e kölcsönt nyújtani?