Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Hulladékgazdálkodási ágazatban tevékenységet végzőkre vonatkozó 385/2014(XII.31.) Kormányrendelet –  2021.VI.22-től érvényes – 3/A §-a szerint:

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) előzetes jóváhagyása a közszolgáltatás ellátásába bevont vagyonelemekre irányuló olyan szerződéses jogviszony érvényességi feltétele, amelynek célja vagy eredménye az, hogy a vagyonelemmel rendelkezni jogosult vagy a rendelkezési jogosultságot érintően már fennálló jogviszony alanyának személye megváltozik.”

A hulladékgazdálkodó határozott idejű eszközök bérletére vonatkozó szerződése 2021.12.31-én lejárt. Az eszközöket továbbra is használja 2022. évtől, azokkal kapcsolatban felmerült költségei, ráfordításai keletkeztek számviteli bizonylatokkal (számlákkal) igazolva. Az eszközök használata nélkül a gazdasági tevékenységét nem tudta volna ellátni, igazolható menetlevelekkel, egyéb okmányokkal, hogy a felmerült költségek, ráfordítások a bevételszerző tevékenységével kapcsolatosan merültek fel. Mivel a szerződés nem lett meghosszabbítva, a hivatkozott jogszabály szerinti miniszteri előzetes jóváhagyás sem történt meg.

Kérem az iránymutatásukat, hogy ezek a bizonylatok miként kerülhetnek elszámolásra  a Társaság könyveiben, a bizonylatokon feltüntetett ÁFA visszaigényelhető-e, illetve a jövedéki adóköteles tételek esetén a jövedéki adó visszaigénylésére lehetősége van-e a társaságnak?

2021. év végén ingyenes használatba-adási szerződés alapján eszközöket kapott a társaság, amelyekkel kapcsolatban szintén felmerültek költségek, ráfordítások számviteli bizonylatokkal (számlákkal) alátámasztva. Az eszközök használata gazdasági tevékenység végzéséhez szükségesek voltak, azok nélkül nem lett volna ellátható. Ez   menetlevelekkel, egyéb okmányokkal igazolható.  Az ingyenes használatba-adási szerződésre   a hivatkozott jogszabály szerinti miniszteri előzetes jóváhagyás még nem történt meg, folyamatban van az eljárás.

Kérem az iránymutatásukat, hogy ezek a bizonylatok miként kerülhetnek elszámolásra  a Társaság könyveiben, a bizonylatokon feltüntetett ÁFA visszaigényelhető-e, illetve a jövedéki adóköteles tételek esetén a jövedéki adó visszaigénylésére lehetősége van-e a társaságnak?

Amennyiben a jóváhagyás év közben történik meg – nem visszamenőleges hatállyal 2022.01.01-re-, akkor a felmerült költségek ráfordítások a jóváhagyás időpontjáig hogyan kerülhetnek be a Társaság könyvelésébe?