Munkáltatói jogok gyakorlása


Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Megfelelő-e, amennyiben a munkáltatói jogok gyakorlása a társaság alapszabályában a következőképpen történik:
„A munkaviszony létesítése és megszüntetése, a munkabér megállapítása és módosítása, valamint a munkakör módosítása tekintetében a Társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat a Társaság első számú vezetője és az értékesítési területért felelős igazgatósági tag együttesen gyakorolja. A munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggő minden egyéb kérdésben az igazgatóság tagjai önállóan döntenek az irányításuk alá tartozó terület munkavállalóit illetően.”

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

A munkáltató részvénytársasági formában működő gazdasági társaság. Irányítását 3 tagú Igazgatóság látja el, melynek elnökével (nem igazgatósági tagsági feladataira, hanem egyéb vezetői munkakörre) munkaszerződést is köt a társaság. A munkaszerződés szerint a munkavállaló vezető állású munkavállalónak minősül ( Mt. 188. § (1) bek.), ő a munkaszervezet irányítója. Ki jogosult a munkáltatói jogok vagy azok egy részének gyakorlására vele szemben? A Felügyelő Bizottság gyakorolhatja-e az adott munkavállaló felett a munkáltatói jogokat vagy azok egy részét?

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Cégünknél a munkáltatói jogokat a külföldi ügyvezető gyakorolja. Jelenleg van 2 vezető tisztségviselőnk alkalmazásban mint cégvezető, az egyik bejegyzése folyamatban van.

E két cégvezetőnk gyakorolhatja-e a munkáltatói jogokat és milyen mértékig ill. mi szükséges ahhoz, hogy gyakorolhassák?

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

A Gt. 28. § (2) bekezdésének értelmezésével kapcsolatban az alábbi kérdéssel fordulunk Önökhöz.

A Gt. hivatkozott rendelkezése szerint „a társasági szerződés vagy a társaság legfőbb szervének határozata a munkáltatói jogok gyakorlását … más a gazdasági társasággal munkaviszonyban álló személyre ruházhatja át.” Az előbbiek alapján több munkavállaló is felruházható-e a munkáltatói jogok gyakorlásával, vagy csak egy?

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Egy kft-ben 2 fő ügyvezető dolgozik főállásban.
1. Ha a munkáltatói jogokat csak az egyik ügyvezető gyakorolja a társaság munkavállalói felett, akkor a munkáltatói jogokat gyakorló ügyvezető lehet-e a kft. alkalmazottja?
2. Ha mindkét ügyvezető gyakorolhatja a társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat, akkor mindkét ügyvezető lehet-e a kft. alkalmazottja?