Osztalék


Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Magánszemély az általa 10 MFt-ért megvásárolt (a mögötte lévő fedezetre tekintettel 40 MFt-ot érő) követelést ázsiós tőkeemelésként beapportálja egy kft-be akképpen, hogy 10 MFt a jegyzett tőkébe kerül, 30 MFt pedig tőketartalékba. SZJA fizetési kötelezettség nem keletkezik.
A társaság a követelés behajtása során 40 MFt bevételhez jut, s egyébként is rentábilisan gazdálkodik, negatív eredménytartalék nincs a könyveiben.
A társaság leszállítja a jegyzett tőkét, mondjuk 8 MFt-tal.
Jól gondolom-e, hogy az arányos tőketartalék csökkentés, kivét után van osztalék adófizetési kötelezettség és 14%, max. 450 eFt EHO.

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Egy társaság tagjai 2003-ban a társasági szerződést úgy módosították, hogy a tagok tulajdoni hányaduktól eltérő osztalék illeti meg őket, a taggyűlés által az adott üzleti évre megállapított arányban.
Ebben az esetben az osztalék adózása megegyezik a törzsbetét arányos kifizetés esetén levont szja és eho mértékével?

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Korábban kettős könyvviteli nyilvántartást vezető kft áttért 2004-ben az eva hatálya alá. 2004. évben az eva és egyéb kötelezettségeinek kiegyenlítése után maradó adózott jövedelmét a társaság tagjai részbben osztalékelőlegként kiveszik. Ugyanakkor felmerült, hogy a nem evás időszakban keletkezett eredménytartalék egy részét is igénybe kivánják venni. A tagok azonban nem tudják eldönteni, hogy a korábbi évek osztalékát az evás időszakban milyen adózási szabályok szerint vehetik ki.
Van-e az evás osztalék és az eredménytartalékból kivett osztalék tekintetében összevonási szabály, saját tőke korlát, vagy a két osztalékformára külön-külön adózási szabályok vonatkoznak?

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Egy kft. 2001. évi mérleg szerinti eredménye – osztalék jóváhagyás előtt – 5000 EFt, jóváhagyott osztalék 2000 EFt. Ezt kötelezettségként szerepeltetik. 2001.12.31-én a saját tőke összege a jóváhagyott osztalék képzése után 10.000 EFt.
2002. 12.31-én az adózott eredmény 8000 EFt, jóváhagyott osztalék 3000 EFt. 2002.12.31-én a saját tőke összege mérleg szerint 18.000 EFt.

2004 évben fizetik ki mindkét jóváhagyott osztalékot.
Véleményem szerint az adózás a következőképpen alakul a 2004 évi szabályok alapján:
2001. évi mérleg szerinti saját tőke 13.000 EFt, ennek 30%-a 3900 EFt, a 2001. év után képzett 2000 EFt 20%-kal adózik, kifizetése 2004. február hónapban megtörtént.
2004. év végén decemberben kifizeti a 2002. év után képzett osztalékot, az adó kiszámítása:
2002. évi mérlegben a saját tőke összege: 18.000 EFt, ennek 30%-a 540 EFt, tehát a 2002. év urán megállapított osztalék szintén 20%-kal adózik.
Helyes-e az elgondolásom? Ez a hézag bennragadt az szja-törvényben, úgy érzem, s ez alkalmazható 2005.12.31-éig, ezt követően ezt lezárták.
Jól gondolom?

Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

X Kft. Y Kft-nek eladja egy romániai cégben lévő üzletrészét. Romániában ez nem kerül átvezetésre, mert az ügyvezető erre nem hajlandó (egyéb peres ügyek miatt). A román cég osztalékot fizet, de mivel a tulajdonosaként X Kft. szerepel, így az utalást is neki teljesíti. X Kft. átadhatja-e a kapott osztalékot úgy az Y Kft-nek, hogy az ott is osztalék legyen? Vagy ha nem, akkor hogyan könyvelendő a tétel az X Kft-nél?