A részmunkaidős foglalkoztatás sajátosságai


„8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás.” – hangzik a híres Beatrice sláger. Az általános, teljes napi munkaidőben dolgozók könnyen tudnak azonosulni a dalszöveggel, a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók esetében azonban már más helyzet. Az alábbi cikkünkben ennek az ún. atipikus munkaviszonynak a sajátosságait tekintjük át.

Részmunkaidő meghatározása a munkaszerződésben

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) alapján a munkaviszony főszabály szerint általános teljes napi munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre [Mt. 45. § (4) bekezdés]. Ha a felek ettől eltérően, részmunkaidős foglalkoztatásban szeretnének megállapodni, akkor arról a munkaszerződésben rendelkezniük kell. Amennyiben ezt nem teszik meg és a megállapodásukból „kimarad” ennek a kérdésnek a szabályozása, akkor a munkaviszony mintegy automatikusan, a törvény erejénél fogva általános teljes napi munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre. Éppen ezért a feleknek kiemelt figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a munkaszerződés tükrözze akaratukat és tartalmazza az ahhoz szükséges rendelkezéseket.

Részmunkaidő mértéke

Az általános teljes napi munkaidő mértéke 8 óra [Mt. 92. § (1) bekezdés]. A részmunkaidő ettől eltérően egy rövidebb munkaidőt feltételez. A részmunkaidő tekintetében az Mt. nem szab korlátot, ugyanis a munkaidő-beosztás szabályai körében rögzíti, hogy részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó beosztás szerinti napi munkaideje 4 óránál rövidebb is lehet [Mt. 99. § (1) bekezdés]. Nincs tehát akadálya annak, hogy akár heti 1 órás részmunkaidőben kerüljön sor a munkavállaló foglalkoztatására.

A részmunkaidős foglalkoztatás sajátossága, hogy a kizárólag hétvégén – tehát szombaton és vasárnap – részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozók esetében a munkáltatónak nem kell a havi egy vasárnapi pihenőnapot biztosítania [Mt. 105. § (4) bekezdés].

Részmunkaidő és rövidebb teljes munkaidő

A részmunkaidős foglalkoztatást gyakorta összekeverik az általánosnál rövidebb teljes napi munkaidős foglalkoztatással, így érdemes ezt a két intézményt megvizsgálni, ugyanis a bérfizetés szempontjából igencsak jelentős különbséget jelent e kettő összevetése.

Rövidebb teljes munkaidő esetén a munkavállalót – bár értelemszerűen kevesebbet dolgozik – ugyanaz a munkabér illeti meg, mint az általános teljes napi munkaidőben dolgozókat (tipikusan olyan munkakörökben fordul ez elő, ahol a munkavállaló egészségre ártalmas környezetben dolgozik). Ezzel szemben részmunkaidős foglalkoztatás esetén az időarányosság elvét kell figyelembe venni és a munkavállalónak járó bért erre tekintettel kell megállapítani.

Vegyünk egy példát! Egy rövidebb teljes munkaidőben dolgozó munkavállaló napi 7 órát dolgozik. Ha a 2023-ban irányadó minimálbérrel számolunk, akkor a munkavállaló alapbére – havibér alkalmazása esetén – 232 000 forint. Ez a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozók részére megállapított kötelező legkisebb munkabér összege és ennyi jár a rövidebb teljes munkaidőben foglalkoztatottnak is. Ezzel szemben a részmunkaidőben dolgozó munkavállalónak a napi 7 órás munkavégzésért már csak a minimálbér 7/8-a, vagyis 203 000 forint jár.

Munkaszerződés módosításának lehetősége

Az Mt. év eleji módosításával összefüggésben érdemes szót ejteni a munkavállaló kérelmére történő munkaszerződés-módosításra vonatkozó szabályokról is.

A munkáltatók számára az Mt. eddig is előírta, hogy ha házon belül megüresedik egy pozíció, akkor arról a dolgozókat tájékoztatni kell. Ennek a tájékoztatásnak a teljes vagy részmunkaidős, a távmunkavégzésre irányuló, valamint a határozatlan idejű munkaviszony keretében történő foglalkoztatás lehetőségeit kell megjelölnie [Mt. 61. § (1) bekezdés]. Ez a szabály mindeddig kissé üresnek hatott, azonban az év eleji változások nyomán „már van tétje”, ugyanis, ha a munkáltató részéről megtörtént a tájékoztatás, akkor a munkavállalók kérhetik munkaszerződésük módosítását. Ha egy teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló tudomást szerez arról, hogy a cégen belül felszabadult egy részmunkaidős állás, akkor kérheti főnökétől, hogy munkaszerződését eszerint módosítsa, ti. teljes munkaidősből részmunkaidős munkavállalóvá váljon. A jelentkezés egyetlen feltétele, hogy a munkaviszonynak már legalább 6 hónapja fenn kell állnia az adott munkáltatónál [Mt. 61. § (2) bekezdés]. A munkáltató a munkavállalói kérelmet persze elutasíthatja, de ahhoz a felmondás indokolásához hasonló indokolást kell fűznie [Mt. 61. § (6) bekezdés].

Ahogy a cikk elején is szerepelt, a részmunkaidőben történő foglalkoztatásra csak a felek erre irányuló megállapodása alapján kerülhet sor. Ez alól azonban van egy kivétel, amikor a részmunkaidős foglalkoztatás kötelezővé válik. A munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek négyéves koráig – három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek hatéves koráig – köteles a munkaszerződést az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani [Mt. 61. § (3) bekezdés]. Mérlegelési jogköre ez esetben nincs a munkáltatónak, a munkaszerződést mindenképpen módosítani kell, ha a munkavállaló erre vonatkozóan ajánlatot tesz.

Az Mt. szabályoz még egy esetkört, itt azonban már van a munkáltatónak is „beleszólása” a szerződésmódosításba. A munkavállaló gyermeke nyolcéves koráig, vagy a gondozást végző személynek minősülő munkavállaló indokolással ellátott, írásbeli kérelmet terjeszthet elő a részmunkaidős foglalkoztatásra [Mt. 61. § (3) bekezdés d) pont]. Fontos, hogy a munkavállaló szerződésmódosítási jogosultsága csak a munkaviszony első 6 hónapja után nyílik meg, ezt követően terjeszthet elő ilyen jellegű kérelmet (ha egyebekben a feltételek fennállnak a 6 hónap után is, pl. a gyermek nem tölti be ez idő alatt a 8. életévét). Ha a munkáltató a kérelmet elutasítja, akkor a fentiekhez hasonlóan, a felmondás esetén irányadó indokolási szabályokat kell szem előtt tartania [Mt. 61. § (6) bekezdés].

Egyenlő bánásmód kérdésköre

Végezetül érdemes pár szót ejteni az egyenlő bánásmód örökzöld témájáról is. Az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) kimondja, hogy a munkavállalót munkaviszonyának részmunkaidős jellegére tekintettel nem lehet kedvezőtlenebb bánásmódban részesíteni a vele összehasonlítható helyzetben lévő munkavállalókhoz képest [Ebktv. 8. § f) pont]. Tipikusan ilyen hátrányos megkülönböztetést valósít meg, ha a részmunkaidős dolgozók nem részesülnek azokban a juttatásokban, amelyekben a teljes munkaidős munkavállalók (pl. nem kapnak SZÉP-kártyára juttatást, nem biztosítják számukra a céges telefon magáncélú használatát). Az nem tiltott, hogy a részmunkaidőben dolgozók „arányosítva” részesüljenek ezekből a juttatásokból, de teljes kizárásuk nem jogszerű.
Kapcsolódó cikkek

2023. június 6.

Így ne legyünk vezetők: a nyolc leggyakoribb menedzsment-hiba

Azt mondják, a menedzsment olyan, mint a gyereknevelés: mindenképp elrontjuk, a kérdés, hogy mennyire és hogyan. Ám aki belátja, hogy nem hibátlan és képes az önreflexióra, az valódi változást érhet el a csapata és önmaga számára. Barbara Stöttinger, a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetem vezetőképző akadémiájának (WU Executive Academy) dékánja összegyűjtött nyolc tipikus hibás vezetői stílust, és az alternatívákat is.

2023. június 6.

Munkavégzés éjszaka

Számos kutatás bizonyította, hogy az éjszakai munkavégzés rendkívüli fizikai és mentális megterhelést jelent az alkalmazottak számára. A hazai és az uniós szabályozás számos garanciális és védelmi szabályt fogalmaz meg, amellyel kompenzálni kívánja az érintett dolgozókat. Az alábbi cikkben ezeket a rendelkezéseket tekintjük át, különös tekintettel az éjszakai munkavégzés fogalmára, valamint elrendelésének és díjazásának speciális szabályaira.

2023. június 5.

Elindult Az Év Felelős Foglalkoztatója pályázat

Idén nyolcadik alkalommal hirdeti meg évek óta nagy sikerű „Az év felelős foglalkoztatója” díj pályázatát az OFA Nonprofit Kft. – közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) hétfőn közleményében.