A tanév során is lehet így dolgozni – egyszerűsített foglalkoztatás, alkalmi munka


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Ha az órabeosztás megengedi a tanulás melletti munkavégzést, a diákok tanév közben is élhetnek az egyszerűsített foglalkoztatás, alkalmi munkavállalás lehetőségével.

A munkáltató ezt a foglalkoztatási formát akkor szokta választani, ha egy munka csak rövid időt igényel, pár napra van csak szükség a megfelelő munkavállalókra. Köthető erre a rövid időre is határozott idejű munkaszerződés, de ennél jobb megoldás lehet mindkét félnek, ha egyszerűsített foglalkoztatás keretében kerül alkalmazásra a szükséges munkaerő.

Az egyszerűsített foglalkoztatás ugyanis jelentősen csökkenti a munkáltató adminisztrációs terheit, és mindkét félnek anyagilag is előnyösebb, mert megtakarítást ad.

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szerint ez a foglalkoztatási forma mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára, vagy alkalmi munkára alkalmazható, meghatározott időtartamban.

Alkalmi munkának az számít, ha a határozott időre szóló munkaviszony összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, illetve egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig tart.

egyszerűsített foglalkoztatásAz idénymunkára, vagy idénymunkára és alkalmi munkára ugyanazon munkáltató és munkavállaló által több alkalommal létesített munkaviszony esetén e munkaviszonyok együttes tartama egy naptári éven belül legfeljebb százhúsz nap lehet.

A jogszabály a munkáltató napi alkalmi munkavállalói létszám keretét is meghatározza.

Az egyszerűsített foglalkoztatásra létrejövő munkaviszony igen egyszerű módon, a munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével jön létre.

A bejelentés elektronikus úton, vagy a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül tehető meg az állami adóhatósághoz. ( Ha a munkáltató nem elektronikus úton bevallásra kötelezett, használhatja a bejelentési kötelezettség mellett az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényhez mellékelt szerződés mintát – minta munkaszerződést – is.)

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén legalább a minimálbér 85%-a, szakképzettséget igénylő munkakörnél legalább a garantált bérminimum 87%-a fizetendő alapbérként, illetve teljesítménybérként. (Ez az összeg órabérnél 818 forint/óra, illetve 1.095 forint/óra).

Ha a munkához bérpótlék is kapcsolódik, például éjszakai pótlék, vagy túlóra, ezeket is meg kell fizetni.

Alacsonyabb munkáltatói közteher

A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatással alkalmazott munkavállaló esetében mezőgazdasági és turisztikai idénymunkánál munkavállalónként napi 500 forint, alkalmi munkánál napi 1000 forint közterhet fizet.

Ez a kedvezményes közteherfizetés legfeljebb a minimálbér kétszeres összegéig alkalmazható.

A befizetési kötelezettséget a tárgyhót követő 12-éig kell teljesíteni az állami adóhatósághoz. Ez a befizetés minden munkáltatói közteher teljesítéssel kapcsolatos feladatot kivált, és az általános munkáltatói közteher fizetésnél jóval kedvezőbb, alacsonyabb összegű.

Az egyszerűsített foglakoztatás szerinti közteher fizetés akkor alkalmazható, ha a munkáltató betartja az ezzel kapcsolatos létszám- és foglalkoztatási idő korlátokat is.

Munkavállalói előnyök

A munkavállaló az egyszerűsített foglalkoztatás keretében kapott munkabére után nem fizet társadalombiztosítási járulékot és meghatározott összeg alatt személyi jövedelemadót sem. Ez az összeghatár, az úgynevezett mentesített keretösszeg.

Társadalombiztosítási ellátások

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló ez alapján a foglalkoztatása alapján nem minősül biztosítottnak, és csak nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra (üzemi baleset esetén), és álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot, a társadalombiztosítás többi ellátására (például táppénzre) nem.

Munkajogi helyzet – kevesebb a papírmunka

Az egyszerűsített foglalkoztatás egyszerűbb munkajogi helyzetet is eredményez.

Így például a munkáltató a munkaviszony megszűnésekor nem köteles kiadni a munkaviszony megszűnésekor előírt igazolásokat, nem jár a betegszabadság a munkavállaló részére, nincs fizetés nélküli szabadság.

Ugyanakkor természetesen teljesíteni kell a munkavédelemmel kapcsolatos munkáltatói feladatokat, és vezetni kell a munkaidő nyilvántartást is, kivéve ha minta munkaszerződést kötöttek a felek.

A munkabérről olyan igazolást kell kiadni a kifizetéskor, amelyből kitűnik a bevétel teljes összege, és jogcíme.

A filmipari statiszta alkalmi munkára fentiektől eltérő összegszabályok is vonatkoznak.

A diákok számára a tanév során fenti foglalkoztatási forma mellett természetesen továbbra is választható az iskolaszövetkezeten keresztüli munkavégzési lehetőség, illetve a megbízási szerződéssel folytatott tevékenység, vagy a munkaszerződéssel történő keresőtevékenység.


Kapcsolódó cikkek

2024. május 21.

Az üres iroda fenntartása a legdrágább

Az elmúlt időszakban jelentősen átalakultak az irodahasználati szokások, ráadásul belépett a munkaerőpiacra a Z-generáció, amelynek tagjai nagyobb szabadságot, rugalmasságot várnak el az őket foglalkoztató vállalatoktól, valamint az irodákban is élményekre vágynak. Mindez kettős kihívást jelent a megfelelő munkahelyi környezet kialakításával, fenntartásával foglalkozó szakembereknek és a HR-eseknek. Új megközelítésre van szükség, hogy a dolgozók ne kényszerként éljék meg a bejárást, és a lehető legjobb teljesítményt nyújtsák az irodai munkában.

2024. május 21.

A munkáltató és a szakszervezet közös titkai

A szakszervezet tevékenysége során számos olyan információhoz juthat hozzá a munkáltatót érintően, amelyeknek nyilvánosságra hozatala jelentősen sértheti annak érdekeit. A munkáltatók védelme érdekében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) a szakszervezetek nevében vagy érdekében eljáró személyeket titoktartásra kötelezi ezen, bizalmas információkat illetően.