Amit az apai szabadságról feltétlenül tudni kell


A Jogtár Navigátor ábrája az apasági szabadság és a munkáltatót megillető térítés igénybevételének szabályait ismerteti.

Hirdetés

A témáról részletesen is hallhat a XX. Magyar Munkajogi Konferencián. A konferencia szakmai programját itt tekintheti meg.

Munkavállaló bemutatja gyermeke születési anyakönyvi kivonatát

A szabadság igénybevételének feltétele a gyermek születésének születési anyakönyvi kivonattal történő igazolása, örökbefogadás esetén a gyámhatóságnak az örökbefogadás engedélyezéséről szóló, véglegessé vált határozata alapján kiállított igazolásának bemutatása, halva született gyermek esetén a halottvizsgálati bizonyítvány eredeti példányának bemutatása.

Kapcsolódó dokumentumok

Az apát megillető pótszabadság gyermek születése esetén

az apasági szabadság igénybevételéről és az azzal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 535/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bek.

Írásban nyilatkozik a jogszabályban meghatározottakról

A munkavállaló írásban nyilatkozik

  1. a) a Korm. rendelet szerint szükségesokirat bemutatásáról,
  2. b) a bemutatott okirat számáról,
  3. c) az apa születési családi és utónevéről,
  4. d) a gyermek
  5. da) születési családi és utónevéről, születési helyéről és idejéről,
  6. db) családi és utónevéről, örökbefogadásának tényéről, az örökbefogadást engedélyező határozat számáról, keltéről és véglegessé válásának dátumáról, vagy
  7. dc) halálának tényéről, és
  8. e) arról, hogy szülői felügyeleti jogát a bíróság nem szünetelteti vagy nem szüntette meg.

Kapcsolódó dokumentumok

az apasági szabadság igénybevételéről és az azzal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 535/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (2) bek.

A szabadságról a munkáltató nyilvántartást vezet

Az igénybe vett szabadságról az igénybe vevő nevét, a ténylegesen igénybe vett napok számát, időpontját, a távolléti díj kiszámításának módját, összegét és a számított közterheket is tartalmazó nyilvántartást kell vezetnie. A nyilvántartás mellékleteként a munkavállalói nyilatkozatnak és a jogosultságot igazoló dokumentumok másolatának a megőrzése – a számviteli bizonylatokra vonatkozó előírások figyelembevételével – a munkáltató feladata. Ha a munkavállaló az apasági szabadság igénybevételére jogosító időtartamon belül munkahelyet változtat, az új munkáltatójánál bemutatja az Mt. 80. § (3) bekezdése szerinti igazolást.

Kapcsolódó dokumentumok

az apasági szabadság igénybevételéről és az azzal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 535/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. §

Mt. 80. § (3) bek.

A szabadság teljes mértékben kiadásra került?

A munkavállaló gyermeke születése esetén 10 munkanap munkanap pótszabadságra jogosult.

Kapcsolódó dokumentumok

Mt. 118. § (4) bek.

A szabadság költségének megtérítése érdekében kérelem benyújtása a MÁK illetékes területi szervének

Az apasági szabadság első 5 munkanapjára a munkavállaló részére járó távolléti díj és az azt terhelő munkáltatói közteher összege a munkáltató részére a központi költségvetésből kerül megtérítésre. A munkáltató az apát megillető és részére kifizetett távolléti díj és annak közterhei megtérítését az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon március 31-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig, valamint december 31-éig kérelmezheti.

Kapcsolódó dokumentumok

az apasági szabadság igénybevételéről és az azzal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 535/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet 4-5. §

A munkaviszony megszűnt a szabadságra jogosító időszakon belül?

A munkavállaló a gyermek születését követő második hónap végéig jogosult igénybe venni a szabadságot. A munkavállaló által fel nem használt részt megváltani nem kell.

Kapcsolódó dokumentumok

Mt. 118. § (4) bek.

A részlegesen igénybe vett szabadságról igazolás kiadása

A szabadság igénybe nem vett részét a munkaviszony megszűnésekor megváltani nem kell. A részleges igénybevételről azonban igazolást kell kiadni a munkavállaló részére, aki a jogosultsági időn belül a szabadság fennmaradó részét az új munkahelyén igénybe veheti. A munkáltató igazolást ad a munkavállaló részére a kiadott apasági szabadság tartamáról, amelyben feltünteti a korábbi munkáltató által kiadott apasági szabadság tartamát is.

Kapcsolódó dokumentumok

az apasági szabadság igénybevételéről és az azzal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 535/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet 4. §

Mt. 80. § (3) bek.

Szabadság igénybe vett része után – az első 5 munkanap erejéig – a költségek megtérítése érdekében kérelem benyújtása a MÁK illetékes területi szervének

A munkáltató az apát megillető és részére az apasági szabadság első 5 munkanapjára kifizetett távolléti díj és annak közterhei megtérítését az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon március 31-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig, valamint december 31-éig kérelmezheti.

Kapcsolódó dokumentumok

az apasági szabadság igénybevételéről és az azzal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 535/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. § (4) bek.


Kapcsolódó cikkek

2024. június 17.

Vegyes képet mutat a középkorúak keresetének alakulása

Vegyes képet mutat a bevételek alakulása a 30-59 éves korosztályban: a válaszadók 52 százaléka növekedésről számolt be, közel 35 százalékuknál nem történt változás, 13 százalékuknak pedig kevesebb jutott az elmúlt egy év során – áll a K&H biztos jövő felmérésében.