Az állásidő szabályai


A munkáltató alapvető kötelezettsége, hogy a munkavállalót foglalkoztassa a munkaszerződésnek megfelelően. Előfordulnak azonban olyan helyzetek, amikor ennek nem tud eleget tenni a munkáltató. Ezt az időszakot állásidőnek hívjuk. Az állásidőre vonatkozó szabályok az év elején némiképp módosultak, így az alábbiakban ezt tekintjük át.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 2023. január 1-jével hatályba lépett módosítása alapján állásidőnek kell tekinteni azt az időtartamot, amely során a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, kivéve, ha erre elháríthatatlan külső ok miatt kerül sor [Mt. 147. § (1) bekezdés]. A korábbi szabály arra hivatkozott, hogy állásidő esetén a munkáltató a „beosztás szerinti munkaidőben” nem tesz eleget a foglalkoztatási kötelezettségének. Ez a kitétel január 1-jével törlésre került.

Elháríthatatlan külső oknak kell tekinteni minden olyan körülményt, amely kapcsán igazolni tudja a munkáltató, hogy kötelezettségének elmulasztását a tudomány-technika adott szintje mellett nem tudta volna elkerülni. A munkáltató belső működésével összefüggő ok tipikusan nem minősül elháríthatatlan külső oknak. Így például egy áramszünet, gépek leállása, internet hozzáférés korlátozottsága nem elháríthatatlan és nem is külső ok, hiszen a munkáltatónak kellő gondosság mellett számolnia kellett ezekkel a körülményekkel. Azonban, ha betörtek a munkahelyre és elvitték a munkavégzéshez használt eszközöket vagy a munkahelyen tűz ütött ki, az már beletartozhat az elháríthatatlan külső ok követelményébe. A körülmény elháríthatatlan külső okként való megjelölése értelmezési nehézségekben ütközhet, ugyanis egy adott eseményt lehet külső oknak is, valamint a munkáltató működési körébe sorolható oknak és így belső oknak minősíteni. Ha például megrendelések nagymértékű csökkenése mutatkozik a munkáltatónál, az egyrészről lehet a piaci körülmények együtthatója okán külső oknak tekinteni, ugyanakkor amellett is lehet érvelni, hogy a munkáltatónak ismernie kellett volna a piacot, amelyre szolgáltat, és így kellő gondosság mellett számolnia kellett volna ezzel is.

A fenti szabály és az „elháríthatatlanság” kérdése azért fontos, mert, ha a munkáltató nem tud eleget tenni foglalkoztatási kötelezettségének és az elháríthatatlan külső ok sem áll fenn, akkor erre az időszakra a munkavállaló az alapbérére jogosult. Fontos, hogy ha a munkaidő-beosztása alapján bérpótlékra is jár neki, akkor az alapbérén felül bérpótlék is megilleti [Mt. 147. § (2) bekezdés]. Ha például a dolgozó beosztása szerint 22 órától 6 óráig dolgozik és a munkaideje alatt olyan esemény történik, amely miatt nem tud dolgozni (pl. áramszünet lesz, karbantartás hiánya miatt leállnak a gépek) akkor neki az éjszakai munkavégzésre tekintettel az állásidő időtartamára is jár a 15% bérpótlék, az alapbérén felül.

Ugyanez igaz akkor is, ha a közölt munkaidő-beosztás módosítására kerülne sor. Az Mt. szerint a munkáltató a munkaidő-beosztást legalább egy hétre, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább 168 órával korábban írásban közli [Mt. 97. § (4) bekezdés]. Amennyiben ezalatt a 168 óra alatt változás következik be és a munkáltató mégsem tud eleget tenni a beosztott munkaidőben a foglalkoztatási kötelezettségének, úgy az az időtartam ugyanúgy állásidőnek fog minősülni és a munkavállalónak alapbére és – ha jogosult rá – bérpótlék is jár neki. Ha a munkáltató gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merül fel, akkor lehetősége van, hogy a közölt munkaidő-beosztást a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább 96 órával korábban módosítsa [Mt. 97. § (5) bekezdés]. Azonban ebben az esetben is igaz az, hogy ha a 96 óra alatt kiderül, hogy nem tud eleget tenni kötelezettségének, akkor az állásidő szabályai szerint jár bérezés a dolgozónak.


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 27.

Milyen gyakorlati haszna van az új panasztörvénynek?

A Whistleblowing, az EU új visszaélés-bejelentési irányelve, amihez kapcsolódva elméleti szempontokból vizsgálják szakértők a panasztörvény várható következményeit. A Grant Thornton podcastja:

2023. szeptember 26.

Az üzleti titok és a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek védelme

A munkáltató jogos gazdasági érdekeinek, valamint üzleti titkainak védelme szoros kapcsolatban állnak egymással. Ha a munkavállaló megsérti a titoktartási kötelezettségét, akkor a munkáltató jogos gazdasági érdekeit is sérti. A jogos gazdasági érdeket sértő és veszélyeztető magatartások köre azonban szélesebb, mint az üzleti titok megsértése.

2023. szeptember 25.

Júliusban a bruttó átlagkereset 559 100 forint volt, ez 2%-os reálbércsökkennést jelent

2023 júliusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 559 100, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 385 600 forint volt. A bruttó átlagkereset 15,2, a nettó átlagkereset 15,1 százalékkal nőtt, a reálkereset pedig 2,0 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest – jelentette hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).