Bérfizetés módja az Mt. módosítás tükrében


A munkavállaló munkájáért fizetés jár, a munkabér kifizetése pedig a munkáltató egyik legfontosabb kötelezettsége a munkaviszonnyal összefüggésben. 2023. január 1-jétől főszabályként átutalással kell teljesíteni a bérfizetést, azonban a felek készpénzes teljesítésben is megállapodhatnak.

A munkabér pontos meghatározását nem tartalmazza a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.). Az egyenlő bánásmód követelménye alkalmazásában azonban elmondható, hogy a munkabér részét képezi a munkavállaló alapbére, valamint minden olyan pénzbeli vagy természetbeni juttatás, amelyet a dolgozó a munkaviszony alapján közvetve vagy közvetlenül kap [Mt. 12. § (2) bekezdés]. A munkaszerződés kötelező elemeként az Mt. kizárólag a munkavállaló alapbérét határozza meg, de a munkaszerződésben minden további olyan díjazási elemről is lehet rendelkezni, amely a munkabér részét képezi vagy képezheti (pl. bérpótlékok, bónusz, prémium). Meg kell jegyezni, hogy nem minden kifizetés vagy juttatás tekinthető munkabérnek, így például a dolgozónak adott utazási költségtérítés.

A munkabért forintban kell megállapítani és kifizetni, és ettől sem kollektív szerződés, sem pedig a felek megállapodása nem térhet el. A forinttól eltérő devizában való teljesítésre csak külföldi munkavégzés vagy jogszabály erre vonatkozó rendelkezése esetében kerülhet sor [Mt. 154. § (1) bekezdés].

A munkabér kifizetésének idejével kapcsolatban általános szabály, hogy azt a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell kifizetni [Mt. 157. § (1) bekezdés]. Ettől a szabálytól azonban a felek megállapodása eltérhet, így a munkaszerződésben lehetőség van rendelkezni arról, hogy a munkabér kifizetése az Mt.-ben meghatározott időpontnál előbb vagy később történik. A munkavállaló részére járó munkabért főszabály szerint utólag, legalább havonta egy alkalommal kell elszámolni [Mt. 155. § (1) bekezdés]. Ez esetben is megengedi az Mt. az eltérést, a felek rövidebb és hosszabb elszámolási időszakban is megállapodhatnak.

A bérfizetés módját tekintve a 2023. január 1-jével módosult Mt. újítást hozott. A korábbi Mt. úgy fogalmazott, hogy a munkabért készpénzben vagy átutalással kell megfizetni a munkavállaló részére. A hatályos Mt. főszabálynak már az utalásos bérfizetést tekinti és kimondja, hogy a készpénzes fizetésre a felek írásbeli megállapodása esetében kerülhet csak sor [Mt. 158. § (1) bekezdés]. Az Mt. módosításhoz fűzött indokolás szerint a változtatás célja a korszerű és készpénzkímélő eszközök használatának ösztönzése, valamint a munkáltatók szempontjából a hatékonyabb és jobban nyomon követhető bérfizetési megoldás biztosítása volt.

A bérfizetés tekintetében a korábbi részletszabályok nem változtak; a munkabér fizetési számlára utalással történő kifizetése esetén, a munkáltatónak továbbra úgy kell eljárnia, hogy a munkavállaló munkabérével a bérfizetési napon rendelkezhessen [Mt. 158. § (2) bekezdés]. A munkáltatóknak figyelniük kell, hogy a munkavállaló fizetése mindenképpen megérkezzen a bérfizetési napon, ebben a körben tehát a tranzakció átfutásának idejét is szem előtt kell tartaniuk. Ha a bér nem érkezik meg a dolgozóhoz időben, akkor késedelmes fizetésről beszélhetünk. Kézpénzes kifizetés esetén, ha a bérfizetés napja heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor az ezt megelőző munkanapon kell kifizetni a munkabért [Mt. 159. § (2) bekezdés].

A munkabér kifizetése a munkavállalónak költséget nem okozhat, kivéve, ha a dolgozó az utalást a nem magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára kéri [Mt. 158. § (3) bekezdés].

Hirdetés

A munka törvénykönyvét érintő módosítások központi témája lesz a XX. Magyar Munkajogi Konferenciának, ahol már a gyakorlati alkalmazásáról szóló előadásokat is meghallgathat a szakma legkiválóbb előadóitól.

Kapcsolódó cikkek

2023. május 30.

Az MI terjedésével állások tömegei alakulnak át

A mesterséges intelligencia már most is fontos szerepet játszik az élet szinte minden területén, térhódítása várhatóan még nagyobb méreteket ölt majd az elkövetkezendő években. Ez a dinamikus fejlődés megállíthatatlan, tudatosan azonban előnyt kovácsolhatunk a technológiából. A rugalmasság és a gyors válaszreakció jelenthet megoldást mindazok számára, akiknek munkáját kiváltja majd az MI.

2023. május 30.

Európai Unió Bíróságának ítélete: napi pihenőidő és heti pihenőidő

Az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) egy magyar vonatkozású ügyben lefolytatott előzetes döntéshozatali eljárás során a napi és a heti pihenőidőre való jogosultság tekintetében elvi jelentőségi megállapítást tett, amely minden bizonnyal változásokat fog hozni a hazai munkajogi jogalkotásban és jogalkalmazásban is.

2023. május 25.

Átlagosan 18 százalékkal magasabb órabérre számíthatnak a diákmunkások

Május utolsó hetére az érintett cégek többsége már meghirdette, mely pozíciókra keres diákmunkásokat az idei nyári szezonban. Az ELTE-Trenkwalder Iskolaszövetkezet adatai szerint a munkáltatók mezőgazdasági idénymunkára átlagosan 1400 forintos órabért kínálnak, míg gyártási, logisztikai, vendéglátási és kereskedelmi feladatok ellátása során 1600-1750 forint közötti órabérre számíthatnak a jelentkezők. Kétezer forintot elérő órabérre főként azok a diákok számíthatnak, akiket üzleti kiszolgáló központokban, call centerekben vagy IT-területen alkalmaznak.