K+F kedvezmények az áprilisi gazdasági csomagban Koronavírus


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

2020. április 15-étől alkalmazhatók a gazdaságvédelmi akcióterv kutatás-fejlesztésben foglalkoztatottak munkahelyének megőrzését támogató intézkedései – írja az RSM blogja. A koronavírus miatti intézkedések a munkáltatóknak nyújtott bértámogatással kívánják segíteni a munkahelyek fenntartását. A bértámogatás számos szektorban működő vállalatot, így számítástechnikai és szoftverfejlesztő cégeket, gyógyszeripari, vegyipari vállalkozásokat, pénzügyi szektorban működő társaságokat és gyártó cégeket is érinthet.

1.A kutató-fejlesztő bértámogatásra jogosultak köre

A bértámogatást azok a munkáltatók vehetik igénybe, akik az Innovációs törvényben foglaltak szerint meghatározott „kutató-fejlesztő” (K+F) tevékenységet végző munkavállalót foglalkoztatnak. A támogatás számos feltételhez kötött, a részletszabályokat a 103/2020. (IV.10.) kormányrendelet (“rendelet*”) tartalmazza. A bértámogatást a munkáltatónak minden esetben kérelmeznie kell, az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál.

2. A kutató-fejlesztő bértámogatás feltételei

A kormányhivatal akkor engedélyezi a bértámogatás igénybevételét, ha a munkavállaló és a munkáltató vonatkozásában az alábbi feltételek együttesen fennállnak:

A munkavállaló:
– ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül egyéb foglalkoztatást elősegítő támogatásban,
a munkáltatóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától, azaz március 11-től kutató-fejlesztőként
– munkaviszonyban áll, és
– nem tölti a felmondási idejét.
A munkáltató:
– a támogatás iránti kérelmében bemutatja a kérelmét megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését,
– a kérelemben nevesített munkavállalója ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül a kérelem benyújtásakor csökkentett munkaidős foglalkoztatási, valamint munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzési támogatásban,
– a kérelem benyújtásakor legalább hat hónapja működik,
– nem áll végelszámolás, felszámolás, csődeljárás alatt,
– a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek való megfelelést igazolja,
– nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

A kérelmet a munkáltatónak a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétettek szerint kell benyújtania.

3. A kutató-fejlesztő bértámogatás összege, folyósítása

A bértámogatás határozott időre szól, legfeljebb a kérelem benyújtását követően

A támogatás havi összege munkavállalónként legfeljebb 318 920 forint. Erre az összegre azon munkavállalók után lesz jogosult a munkáltató, akiknek a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére eléri, vagy meghaladja a 670 000 forintot. Ennél alacsonyabb bruttó munkabér esetén is igénybe vehető a bértámogatás, annak összegét azonban arányosítani kell.

A K+F bértámogatás főszabályként a munkaszerződés alapján, munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók tekintetében vehető igénybe. Az Mt. szerinti, munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál történő foglalkoztatás nem jogosít a támogatásra, és nem lehet bértámogatást igénybe venni az Mt. szerinti állásidő, munkavégzés alóli mentesülés, valamint munkaerő-kölcsönzés időtartamára.

A támogatás havonta utólag kerül a munkáltató részére folyósításra.

4. A munkáltató támogatáshoz kapcsolódó kötelezettségei

A munkáltatónak a támogatás igénybevételével egyidejűleg több kötelezettségvállalást kell tennie, ezek hiányában a támogatás nem folyósítható. A munkáltatónak vállalnia kell, hogy:

– megtartja a kérelem benyújtását megelőző hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát,
– a támogatás időtartamával megegyező időtartamig továbbfoglalkoztatja a munkavállalót,
– a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatás időtartama alatt nem csökkenti a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti munkabérét, és
– a támogatás feltételeit érintő változást két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak.

5.Eljárási szabályok

A bértámogatáshoz hasonlóan a kutató-fejlesztő támogatásra irányuló kérelmet a veszélyhelyzet alatt vagy annak megszűnését követő egy hónapon belül lehet benyújtani az illetékes kormányhivatalhoz. A támogatás nyújtásáról legkésőbb 2020. december 31-ig hozható döntés. Az elbírálás határideje nyolc munkanap. Lényeges eljárási korlát, hogy azonos telephely és munkavállalók vonatkozásában csak egy alkalommal nyújtható be kérelem, illetve elutasítás esetén legfeljebb egy alkalommal nyújtható be ismételt kérelem. Egy telephely munkavállalói kapcsán egy időben kell a kérelmet beadni.

Amennyiben a kérelem megfelel a jogszabályi feltételeknek, a kormányhivatal támogatást nyújt a munkáltató részére, szerződéskötést követően. A támogatás az Európai Uniós szabályok értelmében állami támogatásnak minősül.

6. A kutató-fejlesztői támogatás megszűnése, ellenőrzése és visszafizetése

A támogatást meg kell szüntetni, ha a munkáltató kéri, illetve a támogatás nyújtásának fenti feltételei nem állnak fent. Úgyszintén meg kell szüntetni a támogatást, ha a munkáltató nem teljesíti a támogatás feltételeként szabott, statisztikai létszám fenntartására, továbbfoglalkoztatásra stb. vonatkozó kötelezettségvállalásokat.

A továbbfoglalkoztatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére utólag kerül sor, a továbbfoglalkoztatási időszak leteltét követően.

Ha a támogatás a rendeletben meghatározott feltételek hiányában már eleve nem lett volna megállapítható, a munkáltató köteles a támogatást egészben visszafizetni. Ha továbbfoglalkoztatási kötelezettségét a munkáltató megszegi, a támogatás arányos részét köteles visszafizetni, ez alól csak szűk körben mentesülhet. Ilyen például a munkaviszony próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetése, a munkáltató azonnali hatályú felmondása, a munkáltató jogutód nélküli megszűnése, vagy a munkavállaló felmondása.

A bejegyzés szerzője dr. Kiss Helga, az RSM Hungary senior adómenedzsere. Az RSM Blog az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek

2024. június 13.

A munkáltatók 37 százaléka tervez létszámbővítést a harmadik negyedévben a Manpower feljegyzése szerint

A magyarországi munkáltatók 37 százaléka tervezi bővíteni munkaerőkeretét a harmadik negyedévben, az előző negyedévben mért 31 százalék után, a leépítést tervező cégek aránya ugyanebben az időszakban 23 százalékra emelkedett 22 százalékról – derül ki a Manpower Magyarország csütörtökön közzétett negyedéves munkaerőpiaci előrejelzéséből.