Változás a bértámogatással kapcsolatos szabályokban Koronavírus


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Sok kérdés merül fel a csökkentett részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalókat érintő bértámogatással kapcsolatban. Kérdések továbbra is vannak, de a 2020. április 10-én kihirdetett 105/2020. Korm. rendelet némiképp kedvezőbbé tette a támogatás igénybevételének feltételeit. Az alábbi cikkben összefoglaltuk a jelenlegi rendelkezéseket.

A bértámogatás igénybevételének feltételei:

A munkavállaló részéről:

◦ nem részesül részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb támogatásban,
◦ a munkaadóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától munkaviszonyban áll, és nem tölti a felmondási idejét,
◦ a támogatás igénybevételekor vállalja:

• a jövedelem kieséssel járó csökkentett munkaidőben történő munkavégzést,
• azt, hogy a támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek
• azt, hogy az egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll.
• Fejlesztési idő: a munkavállaló a munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében a támogatás időtartama alatt vagy azt követő két éven belül mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő 30%-ának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól.
• a munkavállalónak az állami foglalkoztatási szerv által végleges határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége nem áll fenn,

A munkáltató részéről:

◦ a munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja – ideértve a távmunkát és az otthoni munkavégzést is – a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében,

Csökkentett munkaidő: a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti huszonöt százalékát elérő, de a nyolcvanöt százalékát meg nem haladó részmunkaidő;

Módosítás előtti munkaidő

Módosítás utáni munkaidő

minimum – maximum

NAPI

HETI

NAPI

HETI

8 óra 40 óra 2–6,8 óráig 10–34 óráig
6 óra 30 óra 1,5–5,1 óráig 7,5–25,5 óráig
4 óra 20 óra 1–3,4 óráig 5–17 óráig
2 óra 10 óra 0,5–1,7 óráig 2,5–8,5 óráig

A fenti számítás 1 tizedesig végeztük, egész számra történő kerekítés a minimum határ esetében felfelé, a maximum határ esetén lefele történik. Tehát például egy napi 4 órás munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló után akkor jár a támogatás, ha a munkaideje minimum napi 1 órára, maximum napi 3 órára csökken.

Fenti táblázat a 20T1041 nyomtatványhoz igazodva, kerekített heti óraszámokkal:

Módosítás előtti heti munkaidő

Módosítás utáni heti munkaidő

minimum – maximum

40 óra 10–34 óráig
30 óra 8–25 óráig
20 óra 5–17 óráig
10 óra 3–8 óráig

• legalább hat hónapja működik, és a kérelem benyújtásakor nem részesül munkahelyteremtő, vagy munkahelymegőrzés támogatásban, vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában,
• megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, valamint e feltételek fennállását igazolja,
• nem áll végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és
• 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
• a támogatás iránti kérelmében:
◦ bemutatja, hogy a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás gazdasági indoka a veszélyhelyzettel közvetlen és szoros összefüggésben áll,
◦ hitelt érdemlő módon alátámasztja, hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenyégével összefüggő nemzetgazdasági érdek;
• a támogatás igénybevételekor vállalja:
• azt, hogy a támogatás időtartama alatt, és további 1 hónapig fenntartja a munkaviszonyt azzal a munkavállalóval, akivel beadják a kérelmet a támogatásra – ezt a támogatás lejártát követően ellenőrzik. Ez azt jelenti, hogy nem lehet megszüntetni a munkaviszonyt közös megegyezéssel, és munkáltatói felmondással. Viszont ez idő alatt megszűnhet a munkaviszony, ha a vállalkozás jogutód nélkül megszűnik (pl. végelszámolás, felszámolás), továbbá megszüntethető munkavállalói felmondással, vagy ha a munkáltató azonnali hatállyal mond fel,
• azt, hogy a támogatás ideje alatt a támogatott munkavállaló tekintetében rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére nem kerül sor, és
• azt, hogy a támogatás feltételeit vagy a csökkentett munkaidő időtartamát érintő változást két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak,

Munkáltató vállalja továbbá azt, hogy:

◦ a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló alapbérét,
◦ az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet,

KIVÉVE ha a csökkentett munkaidő legfeljebb a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő fele.

Ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét meghaladja, a csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben állapodnak meg legalább a támogatás időtartamára. Ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét nem haladja meg, a munkavállaló és a munkaadó az egyéni fejlesztési időben állapodhatnak meg. Tehát ha a módosítás előtti munkaidőhöz képest a munkavállaló munkaideje legfeljebb annak felére csökkent, akkor az egyéni fejlesztési időről a felek csak megállapodhatnak, de ez esetben nem kötelező.

Módosítás előtti munkaidő

Egyéni fejlesztési időben kell megállapodni

Nem kötelező az egyéni fejlesztési idő

NAPI

HETI

NAPI

HETI

NAPI

HETI

8 óra 40 óra 4,1–6,8 óráig 21–34 óráig 2–4 óráig 10–20 óráig
6 óra 30 óra 3,1–5,1 óráig 15,1–25,5 óráig 1,5–3 óráig 7,5–15 óráig
4 óra 20 óra 2,1–3,4 óráig 11–17 óráig 1–2 óráig 5–10 óráig
2 óra 10 óra 1,1–1,7 óráig 5,1–8,5 óráig 0,5–1 óráig 2,5–5 óráig

Fenti táblázat a 20T1041 nyomtatványhoz igazodva, kerekített heti óraszámokkal:

Módosítás előtti heti munkaidő

Egyéni fejlesztési időben kell megállapodni, ha a heti munkaidő az alábbira csökkent

Nem kötelező az egyéni fejlesztési idő, ha a heti munkaidő az alábbira csökkent

40 óra 21–34 óráig 10–20 óráig
30 óra 16–25 óráig 8–15 óráig
20 óra 11–17 óráig 5–10 óráig
10 óra 6–8 óráig 3–5 óráig

Nem nyújtható e rendelet szerinti támogatás az Mt. 53. §-a szerinti foglalkoztatáshoz (munkaszerződéstől eltérő helyen, munkakörben történő foglalkoztatás).

A támogatás mértéke az alapbér általános szabályok szerint megállapított személyi jövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a kieső munkaidőre járó arányos részének 70%-a, de maximum a minimálbér kétszerese (bruttó 322 000 Ft, ami nettó 214 130 Ft-ot jelent).

„alapbér: a kérelem benyújtásának napján hatályos alapbér, melynek részeként figyelembe kell venni a felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM rendeletben meghatározott, veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti felszolgálási díjat is;”

A módosítás előtt távolléti díj szerint kellett volna számolnunk, ami: „a veszélyhelyzet kihirdetésének napjára az Mt. 148. §-a szerint számított távolléti díj, melynek
megállapításakor figyelembe kell venni a felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet szerinti felszolgálási díjat is”

Ha kicsit ízlelgetjük a két definíciót, akkor láthatjuk, hogy a 105/2020 Korm. rendeletben, a támogatás mértékének szempontjából a veszélyhelyzet kihirdetésekor (2020.03.11.) számított távolléti díjat vizsgáltuk, a módosított, 141/2020 Korm. rendeletben már a kérelem benyújtásának napján hatályos alapbér 70%-a, a támogatás mértéke. Mivel – vélhetően – nem az volt a jogalkotói szándék, hogy csökkentsék a jogosultak körét, e tekintetben számíthatunk még módosításra.

A támogatás hónapokban állapítható meg, a kérelem benyújtását követő időszakra. Időtartama három hónap, mely időszakra a támogatás a munkavállaló részére havonta utólag kerül folyósításra. Tehát ha május hónapra már igénybe szeretnénk venni a támogatást, a kérelem benyújtási határideje április 30.


Kapcsolódó cikkek

2024. június 13.

A munkáltatók 37 százaléka tervez létszámbővítést a harmadik negyedévben a Manpower feljegyzése szerint

A magyarországi munkáltatók 37 százaléka tervezi bővíteni munkaerőkeretét a harmadik negyedévben, az előző negyedévben mért 31 százalék után, a leépítést tervező cégek aránya ugyanebben az időszakban 23 százalékra emelkedett 22 százalékról – derül ki a Manpower Magyarország csütörtökön közzétett negyedéves munkaerőpiaci előrejelzéséből.

2024. június 7.

A foglalkoztatási formától függ a diákmunka nettó keresete

Bár a diákok döntő többsége nem fizet szja-t, a nyári munka nettó jövedelmét nagyban befolyásolja, hogy iskolaszövetkezeten keresztül, munkaviszonyban, megbízási szerződéssel, vagy egyszerűsített foglalkoztatással dolgozik a diák. A Moore Hungary elemzése.