Bővültek a kedvezményes utazási utalvány kedvezményei


Márciustól a kedvezményes utazásra jogosító utazási utalvány bővülő kedvezményeket tartalmaz. Bemutatjuk a részleteket.

Releváns jogszabály:

38/2024. (II. 29.) Korm. Rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

A közforgalmú személyszállításban a hatvanöt év feletti személyek életkoruk alapján teljes utazási kedvezménnyel vehetnek részt, azaz díjmentesen, személyi okmányuk bemutatásával, számukra már nem szükséges a kedvezményes utazási utalvány.

A hatvanöt év alatti, nyugdíjban és más meghatározott ellátásban részesülők éves utazási utalvány alapján jogosultak utazási kedvezményre.

Az „Ellátottak utazási utalványa” alapján március 1-je előtt a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet szerint évi tizenhat alkalommal 50 %-os mértékű, két alkalommal 90 %-os mértékű kedvezménnyel volt váltható menetjegy vasúton, HÉV-en, elővárosi és helyközi autóbuszon, kompon és réven történő utazáshoz. Két 50 %-os kedvezmény összevonásával a 90 %-os magasabb kedvezmény is igénybe vehető volt.

2024. március 1-jétől a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló, a korábbi szabályozás helyébe lépő 38/2024.(II.29.) Korm. rendelet szerint az „Ellátottak utazási utalványa már nem csak korlátozott számú kedvezményes utazásra jogosít, és a kedvezmény mértéke is növekedett.

Ettől az időponttól kezdve az utalvány helyközi közlekedésben díjmentes utazásra, továbbá vármegye- és országbérlet 90%-os kedvezménnyel történő vásárlására jogosít.

A 2024. évi utalvány fenti változással kapcsolatos felhasználására vonatkozó tájékoztató a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság honlapján olvasható.

Az utalvány a továbbiakban is évente március hónapban kerül postai úton megküldésre a jogosultak részére a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától. Az utalvány elnevezése azért nem „nyugdíjas utazási utalvány”, hanem ellátottak utazási utalványa, mert a nyugellátásban részesülők mellett több más, nem nyugellátásnak minősülő ellátásban részesülő személy is jogosult rá.

A kedvezményes utazási utalványra továbbra is az a 65. életévét be nem töltött személy jogosult,

– aki saját jogú nyugellátásban, valamint azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesül, beleértve a nemzetközi vonatkozású saját jogú öregségi nyugdíjakat is,

  • aki hozzátartozói nyugellátásban (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, baleseti hozzátartozói nyugellátás, özvegyi járadék) részesül,
  • aki rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 30 %-os vagy kisebb mértékű,
  • aki rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesül,
  • külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban,
  • nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy,
  • gyám és gyámolt személy,
  • gondnok és gondnokolt személy,
  • gyermekvédelmi nevelőszülő és a gondozásában lévő ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve nevelésbe vett gyermek.

Ne felejtsük el, hogy a kedvezményes utazási igazolványra, amely egy éven át használandó, célszerű vigyázni, fontos azt gondosan kezelni. Az utalvány pótlása, cseréje a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kérhető.


Kapcsolódó cikkek

2024. április 9.

Nyugdíj: hogyan kérhető az évek összeszámítása?

Az évek „összeszámítása” megtörténik kérés nélkül is, a hivatalból történő adategyeztetési eljárás során a jogszabály által előírt időpontban, de nincs akadálya annak sem, hogy valaki ezt korábban kérje. A kérelem évente csak egyszer nyújtható be.

2024. április 8.

Ki kérheti a nyugdíj ismételt megállapítását 2024-ben?

Azok kérhetik az ismételt megállapítást a magasabb összegű ellátás folyósítása érdekében, akik korhatár előtti ellátásban részesülve dolgoztak, és nyugdíj korhatárukat elérve korhatár előtti ellátásuk ettől kezdve öregségi nyugdíjjá vált.