Gyakorlati tudnivalók a “nők 40” korkedvezményes nyugdíjról

Szerző: Molnárné Dr. Balogh Márta
Dátum: 2018. december 13.
Címkék: ,
Rovat:
Jelenleg is folyamatos az érdeklődés a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátása iránt, különösen a jogosultsági időhöz figyelembe vehető időszakok vonatkozásában.

A kedvezményes nyugellátásra való jogosultság szabályai:

Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik.

A nyugellátás szempontjából jogosultsági időnek számít a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszony, valamint a terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás és az az ápolási díjban eltöltött szolgálati idő, amelyet súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel szerzett a nő.

A jogosultsági időn belül a keresőtevékenységgel, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati időnek a harminckét évet el kell érni.

Ez a követelmény súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel megállapított ápolási díj esetén kevesebb időtartam, legalább harminc év.

Ez a jogosultsági idő saját háztartásban nevelt öt gyermek után egy évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökkenhet.

A keresőtevékenységgel járó biztosítási, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonyok körében többféle jogviszonyt, tevékenységet találhatunk.

A munkaviszony, egyéb alkalmazotti jogviszony mellett így jogosultsági időnek minősül például az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás ideje, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény hatálya alá tartozó munkavégzési időtartam, a mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagként szolgálati időnek minősülő időtartam, a javító-nevelő munkavégzés időtartama.

Ugyancsak jogosultsági idő például a méltányossági gyermekgondozási segély folyósításának időtartama, és az unokára tekintettel a nagyszülő részére megállapított gyermekgondozási segély folyósításának időtartama is.

A vér szerinti gyermekkel azonosan kell jogosultsági időnek elismerni az örökbefogadott gyermek címén gyermeknevelési, gyermekgondozási időket, valamint a nevelt gyermekre tekintettel folyósított gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás és a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény alapján a nevelőszülő részére megállapított gyermekgondozási díj folyósításának idejét.

A szakmunkástanuló, illetve szakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlatának ideje akkor vezető figyelembe a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátása jogosultsági idejéhez, ha erre az időszakra biztosításba történő bejelentési adat található.

Jogosultsági idő az iskolai tanuló iskolai szünetben történő munkavégzésének időtartama is.

Fenti példálózó jellegű felsorolás mellett a keresőtevékenységgel, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett jogosultsági idők tételes felsorolását a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet 12. §-ában találjuk.

Jogosultsági időként figyelembe nem vehető időszakok

Nem vehető figyelembe a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásához jogosultsági időként

  • a szakképző iskolai tanulóként, szakmunkástanulóként,
  • az álláskeresési (munkanélküli) ellátással szerzett szolgálati idő,
  • a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok ideje és
  • a megállapodás alapján járulékfizetéssel szerzett szolgálati idő sem.

Ezek a szolgálati idők azonban a nyugdíj összegénél természetesen már figyelembe vételre kerülnek, nem vésznek el.

Például egy három éves szakmunkástanuló képzést elvégzett hölgy, aki tizenhét éves korában elkezdett dolgozni, folyamatosan  dolgozva ötvenhét éves korára a negyven év keresőtevékenységgel megszerezte a nők kedvezményes nyugellátására a jogosultságot, nyugdíjba vonulhat, és nyugdíja összegét az összes szolgálati idejéből, azaz negyvenhárom év alapján fogják kiszámítani.

Fentiekből látszik, hogy a kedvezményes nyugellátáshoz szükséges jogosultsági idő pontos meghatározása nem is olyan egyszerű feladat.

Szerencsére van rá lehetőség, hogy idejében megtudjuk, hogy állunk ezzel a feltétellel.

Az adategyeztetési eljárásban az eljárást lezáró határozatban szerepel nemcsak az összes szolgálati idő, hanem a nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idő, ezen belül a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő is.

Nézzünk meg néhány esetet, példát a határozat ezen részével kapcsolatban ( a példákban az általános eset, vagyis a legalább 32 év keresőtevékenység feltétel szerepel).

Első példa:

xxxx év xx hó xx napjától xxxx év xx hó xx napjáig terjedő időszakra vonatkozóan Ön összesen

40 év 00 nap  nyugdíjjogosultság elbírálásához figyelembe vehető szolgálati idővel

40 év 00 nap nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idővel, ezen belül

38 év 00 nap kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idővel rendelkezik.

Ebben az esetben azt látjuk, hogy a hölgy összes szolgálati ideje egyben a kedvezményes nyugdíjra jogosító idő is. Rendelkezik továbbá a kedvezményes nyugellátáshoz jogosító 40 éven belül a szükséges legalább 32 év kereső tevékenységgel is, tehát a kedvezményes nyugellátásra a jogosultságot megszerezte.

Második példa:

xxxx év xx hó xx napjától xxxx év xx hó xx napjáig terjedő időszakra vonatkozóan Ön összesen

42 év 10 nap nyugdíjjogosultság elbírálásához figyelembe vehető szolgálati idővel

39 év 20 nap nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idővel, ezen belül

32 év 30 nap kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idővel rendelkezik.

Ebben az esetben azt látjuk, hogy a hölgy összes szolgálati idejéből csak  39 év 20 nap a jogosultsági idő a kedvezményes nyugellátáshoz, de ezen belül már megszerzésre került a legalább 32 év kereső tevékenységgel szerzett jogosultsági idő. A 40 évhez még hiányzó 345 nap jogosultsági idő keresőtevékenységgel, vagy esetleg nagyszülői gyermekgondozást segítő ellátással történő elérésétől a kedvezményes nyugellátásra való jogosultság be fog következni.

Harmadik példa:

xxxx év xx hó xx napjától xxxx év xx hó xx napjáig terjedő időszakra vonatkozóan Ön összesen

41 év 00 nap nyugdíjjogosultság elbírálásához figyelembe vehető szolgálati idővel

40 év 00 nap nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idővel, ezen belül

31 év 00 nap kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idővel rendelkezik.

Ebben az esetben azt látjuk, hogy az összes szolgálati időn belül megszerzésre került a kedvezményes nyugellátáshoz szükséges 40 év jogosultsági idő, ezen belül azonban a minimálisan szükséges 32 év kereső tevékenységgel szerzett szolgálati idő még nem.

Ha a még hiányzó 1 év keresőtevékenységgel szerzett szolgálati idő megszerzésre kerül, igénybe vehető a kedvezményes nyugellátás.


Kapcsolódó cikkek:


Van már magyar szabályozás hard Brexit esetére
2019. március 19.

Van már magyar szabályozás hard Brexit esetére

Az Országgyűlés egyhangúlag, 168 igen szavazattal elfogadta egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosítását.

 Januártól nyugdíjelőleg, áprilisban végleges határozat
2019. március 19.

 Januártól nyugdíjelőleg, áprilisban végleges határozat

Minden év elején, így a 2019. január 1. és a márciusi valorizációs szorzószámok közötti időszakban benyújtott nyugdíjigények esetén is nyugdíjelőleg megállapítása történik a nyugdíj összegének végleges kiszámításához szükséges valorizációs szorzószámok megjelenéséig.

A társas vállalkozók biztosítási jogviszonyáról dióhéjban
2019. március 19.

A társas vállalkozó biztosítási jogviszonya nagy érdeklődéssel övezett és szinte kimeríthetetlen téma, amely akár napokig tartó vitákra is lehetőséget ad. Első lépésben talán azt érdemes tisztázni, hogy ki-kicsoda a rendszerben.

Márciusban kezdődik a külföldön élő nyugdíjasok éves adategyeztetése
2019. március 13.

Mint ismeretes, minden év márciusában kerül sor a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtási rendeletében előírtak szerint az évenkénti adategyeztetési eljárás lefolytatására a külföldön élő vagy tartózkodó nyugdíjasokkal.