Gyakorlati tudnivalók a “nők 40” korkedvezményes nyugdíjról


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Jelenleg is folyamatos az érdeklődés a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátása iránt, különösen a jogosultsági időhöz figyelembe vehető időszakok vonatkozásában.

A kedvezményes nyugellátásra való jogosultság szabályai:

Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik.

A nyugellátás szempontjából jogosultsági időnek számít a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszony, valamint a terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás és az az ápolási díjban eltöltött szolgálati idő, amelyet súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel szerzett a nő.

A jogosultsági időn belül a keresőtevékenységgel, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati időnek a harminckét évet el kell érni.

Ez a követelmény súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel megállapított ápolási díj esetén kevesebb időtartam, legalább harminc év.

Ez a jogosultsági idő saját háztartásban nevelt öt gyermek után egy évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökkenhet.

A keresőtevékenységgel járó biztosítási, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonyok körében többféle jogviszonyt, tevékenységet találhatunk.

A munkaviszony, egyéb alkalmazotti jogviszony mellett így jogosultsági időnek minősül például az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás ideje, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény hatálya alá tartozó munkavégzési időtartam, a mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagként szolgálati időnek minősülő időtartam, a javító-nevelő munkavégzés időtartama.

Ugyancsak jogosultsági idő például a méltányossági gyermekgondozási segély folyósításának időtartama, és az unokára tekintettel a nagyszülő részére megállapított gyermekgondozási segély folyósításának időtartama is.

A vér szerinti gyermekkel azonosan kell jogosultsági időnek elismerni az örökbefogadott gyermek címén gyermeknevelési, gyermekgondozási időket, valamint a nevelt gyermekre tekintettel folyósított gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás és a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény alapján a nevelőszülő részére megállapított gyermekgondozási díj folyósításának idejét.

A szakmunkástanuló, illetve szakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlatának ideje akkor vezető figyelembe a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátása jogosultsági idejéhez, ha erre az időszakra biztosításba történő bejelentési adat található.

Jogosultsági idő az iskolai tanuló iskolai szünetben történő munkavégzésének időtartama is.

Fenti példálózó jellegű felsorolás mellett a keresőtevékenységgel, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett jogosultsági idők tételes felsorolását a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet 12. §-ában találjuk.

Jogosultsági időként figyelembe nem vehető időszakok

Nem vehető figyelembe a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásához jogosultsági időként

  • a szakképző iskolai tanulóként, szakmunkástanulóként,
  • az álláskeresési (munkanélküli) ellátással szerzett szolgálati idő,
  • a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok ideje és
  • a megállapodás alapján járulékfizetéssel szerzett szolgálati idő sem.

Ezek a szolgálati idők azonban a nyugdíj összegénél természetesen már figyelembe vételre kerülnek, nem vésznek el.

Például egy három éves szakmunkástanuló képzést elvégzett hölgy, aki tizenhét éves korában elkezdett dolgozni, folyamatosan  dolgozva ötvenhét éves korára a negyven év keresőtevékenységgel megszerezte a nők kedvezményes nyugellátására a jogosultságot, nyugdíjba vonulhat, és nyugdíja összegét az összes szolgálati idejéből, azaz negyvenhárom év alapján fogják kiszámítani.

Fentiekből látszik, hogy a kedvezményes nyugellátáshoz szükséges jogosultsági idő pontos meghatározása nem is olyan egyszerű feladat.

Szerencsére van rá lehetőség, hogy idejében megtudjuk, hogy állunk ezzel a feltétellel.

Az adategyeztetési eljárásban az eljárást lezáró határozatban szerepel nemcsak az összes szolgálati idő, hanem a nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idő, ezen belül a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő is.

Nézzünk meg néhány esetet, példát a határozat ezen részével kapcsolatban ( a példákban az általános eset, vagyis a legalább 32 év keresőtevékenység feltétel szerepel).

Első példa:

xxxx év xx hó xx napjától xxxx év xx hó xx napjáig terjedő időszakra vonatkozóan Ön összesen

40 év 00 nap  nyugdíjjogosultság elbírálásához figyelembe vehető szolgálati idővel

40 év 00 nap nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idővel, ezen belül

38 év 00 nap kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idővel rendelkezik.

Ebben az esetben azt látjuk, hogy a hölgy összes szolgálati ideje egyben a kedvezményes nyugdíjra jogosító idő is. Rendelkezik továbbá a kedvezményes nyugellátáshoz jogosító 40 éven belül a szükséges legalább 32 év kereső tevékenységgel is, tehát a kedvezményes nyugellátásra a jogosultságot megszerezte.

Második példa:

xxxx év xx hó xx napjától xxxx év xx hó xx napjáig terjedő időszakra vonatkozóan Ön összesen

42 év 10 nap nyugdíjjogosultság elbírálásához figyelembe vehető szolgálati idővel

39 év 20 nap nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idővel, ezen belül

32 év 30 nap kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idővel rendelkezik.

Ebben az esetben azt látjuk, hogy a hölgy összes szolgálati idejéből csak  39 év 20 nap a jogosultsági idő a kedvezményes nyugellátáshoz, de ezen belül már megszerzésre került a legalább 32 év kereső tevékenységgel szerzett jogosultsági idő. A 40 évhez még hiányzó 345 nap jogosultsági idő keresőtevékenységgel, vagy esetleg nagyszülői gyermekgondozást segítő ellátással történő elérésétől a kedvezményes nyugellátásra való jogosultság be fog következni.

Harmadik példa:

xxxx év xx hó xx napjától xxxx év xx hó xx napjáig terjedő időszakra vonatkozóan Ön összesen

41 év 00 nap nyugdíjjogosultság elbírálásához figyelembe vehető szolgálati idővel

40 év 00 nap nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idővel, ezen belül

31 év 00 nap kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idővel rendelkezik.

Ebben az esetben azt látjuk, hogy az összes szolgálati időn belül megszerzésre került a kedvezményes nyugellátáshoz szükséges 40 év jogosultsági idő, ezen belül azonban a minimálisan szükséges 32 év kereső tevékenységgel szerzett szolgálati idő még nem.

Ha a még hiányzó 1 év keresőtevékenységgel szerzett szolgálati idő megszerzésre kerül, igénybe vehető a kedvezményes nyugellátás.


Kapcsolódó cikkek

2024. május 16.

Így lehet rokkantsági ellátásból nyugdíj

Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése nemcsak azok számára nyitja meg a nyugdíj-igénylés lehetőségét, akik megelőzőleg folyamatosan dolgoztak. Megnyílik ez a lehetőség azok számára is, akik egészségi állapotuk miatt rokkantsági ellátásban részesülnek.

2024. május 13.

Árvaellátás unoka és testvér részére

A hozzátartozói nyugellátások között van néhány ritkábban előforduló, kevésbé ismert hozzátartozó nyugellátás is. Az egyik ilyen ellátás az árvaellátás keretében található: az unoka, illetve a testvér árvaellátása, a másik a szülői nyugdíj.